מבוא לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי: רוזאנה ג'וסמן MSW

הקורס מיועד לחשוף את המשתתף לעקרונות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ויישומים של טכניקות טיפוליות לבעיות הפסיכולוגיות הנפוצות. המשתתף ילמד את הייחודיות של הגישה קוגניטיבית התנהגותית, כגון האופן שהיא מבינה מצוקה נפשית, עמדת המטפל הקוגנטיבי התנהגותי באופן כללי ובאופן ספציפי “מי אני המטפל”. הקורס יילמד כיצד להתבונן ולגשת לטיפול ואיך לבנות טיפול מהתחלה עד סייומו. הקורס יכלול השתתפות אקטיבית וחוויתית של המשתתפים ומומלץ ביותר לקרוא באופן שוטף במהלך הקורס.

המשגה בטיפול התנהגותי-קוגניטיבי – מתיאוריה לפרקטיקה: רוזאנה ג'וסמן MSW

המשגת מקרה, פרומולציה (Case conceptualization) היא אבן הפינה של טיפול CBT. היא מהווה ומשמשת, כבסיס להבנה ומיפוי של מצוקה של האדם שמגיע לטיפול. ההמשגה מאפשרת למטפל וגם למטופל הבנה של התפתחות המצוקה, כיצד המצוקה מפריעה בחיי האדם ומה משמר את המצוקה. ההבנה הזו, מגשרת בין התיאוריה  והפרטיקה במובן שמעניקה קו מנחה להגדיר את מטרות הטיפול, קביעת תכנית הטיפול, בחירת התערבויות מתאימות שיביאו  לשינוי הרצוי או פתרון בעיה בדרך היעילה ביותר. המטרה היא לאפשר למשתתפים ללמוד את החשיבות של ההמשגה ולרכוש את המיומנויות לבצע המשגת מקרה באמצעות תרגול וסימולציות. המשתתפים ילמדו להמשיג באופן ג’נרי ובאופן ספציפי על פי מודלים שונים. בסוף הקורס הציפיה היא שהמשתתפים יידעו כיצד להתבונן  על מקרה ממבט המושגים שקיבלו מהקורס יחד עם בניית סכמטי של המשגה. במהלך הקורס יינתן דגש על פיתוח חשיבה של המשגה שתלווה את המשתתפים לאורך כל התכנית.

התנסות בטיפול התנהגותי-קוגניטיבי בכלים טיפוליים (קורס שנתי): דר' הליין סימקה-וולך

בקורס זה תתנסו בכל הכלים הטיפוליים שתלמדו במהלך התוכנית, בצורה חוויתית של משחק תפקידים מול הכיתה, ובזוגות, המאפשרת התנסות תוך קבלת משוב ושיפור היכולת הטיפולית שלכם. הכלים כוללים: דיאלוג סוקרטי, חשיפות, חשיפה ומניעת תגובה, טבלת חיזוקים, עיצוב התנהגות, פתרון בעיות, טיפול במיומנויות חברתיות ועוד.

טיפול בהפרעות חרדה, בהפרעות טורדניות-כפייתיות ובהפרעות פוסט-טראומטיות: דר' יסמין פולדר-הד

הקורס מציע היכרות תיאורטית ומעשית עם הגישה הטיפולית הקוגניטיבית-התנהגותית (Cognitive-Behavioral Therapy, CBT) להפרעות חרדה, להפרעות טורדניות-כפייתיות, ולהפרעות פוסט-טראומטיות אצל מבוגרים, כפי שמוגדרות ב DSM5. עבור כל אחת מההפרעות, תוצג סקירה של האספקטים ההתנהגותיים, הקוגניטיביים, הביולוגיים, והסביבתיים הקשורים להתפתחותן ושימורן, לשיפור יכולות האבחון והבנת רציונאל הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. מודל ה CBT הספציפי לכל אחת מההפרעות יוסבר, ולאחר מכן יתורגל בקבוצה ויוצג בפני הכיתה בשימוש מקרים טיפוליים שיחולקו לסטודנטים. הקורס יכלול לימוד פרונטאלי של הרקע התיאורטי יחד עם תרגול, אפליקציה קלינית ודרכי עבודה ייחודיות לכל הפרעה. נלמד את המודל הקוגניטיבי-התנהגותי של כל הפרעה, ונתרגל את הטכניקות הבסיסיות שהן עמודי התווך של טיפול CBT מקצועי בהפרעות אלו. הקורס יהיה בנוי משבעה מפגשים של ארבע שעות אקדמיות כל אחד (סהכ 28 שעות אקדמיות)

טיפול בדיכאון, אבל מורכב והתמודדות עם כעסים: דר' יפעת קסל-קאופמן

הקורס מציע היכרות תיאורטית ומעשית עם הגישה הטיפולית הקוגניטיבית-התנהגותית (Cognitive-Behavioral Therapy, CBT) להפרעות דיכאון, אבל מורכב, ובעיות שליטה בכעסים. עבור כל אחת מההפרעות, תוצג סקירה של האספקטים ההתנהגותיים, הקוגניטיביים, הביולוגיים, והסביבתיים הקשורים להתפתחותן ושימורן, לשיפור יכולות האבחון והבנת רציונאל הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. מודל ה CBT הספציפי לכל אחת מההפרעות יוצג ויתורגל הן בקבוצה, והן ע”י מטלות אישיות של המשגת מקרים טיפוליים, ובניית תוכנית טיפול בהתבסס על החומר הנלמד.
מבנה ונושאי הקורס: הקורס יועבר במשך 6 שבועות בצורת הרצאות שבועיות בנות 4 שעות אקדמאיות. מהשבוע השני של הקורס, חציה השני של כל הרצאה יוקדש לתרגולים בכיתה, כשלאחריהם דיונים ומצגות של הסטודנטים

גל שלישי של CBT: דר' יסמין פולדר- הד

גל שלישי של CBT  מורכב ממספר התערבויות שונות שתפסו תאוצה טיפולית ומחקרית ב 20 – השנים האחרונות. השינוי העיקרי בין CBT  קלאסי ובין הגל השלישי, הוא החשיבות של היחס שלנו לקוגניציות ורגשות ולא השינוי בקוגניציה. השינוי הזה מאפשר התייחסות למקרים מורכבים כמו הפרעות אישיות, פסיכוזה, דיכאון כרוני, כאב כרוני וכו’ וכמו כן, בניית ההתערביות טיפוליות יעילות להפרעות האלה. גל שלישי של CBT נוקטת עמדת דיאלקטית ומציג התערבויות מבוססות על קבלה, מיינדפולנס (קשיבות) וחמלה. המטרה  היא, רכישת  מיומנויות להתמודדות  עם רגשות קשיים. בנוסף ישנו דגש על הפחתת הימנעות מחוויות קשות  (experiential avoidance)  ועידוד של התנסות בהתנהגות יעילה (אקטיבציה התנהגותית). דגש זה, מאפשר התקרבות והתנסות במה שחשוב ובעל ערך משמעותי.  ניתן ליישם את שיטות הטיפול באופן פרטני או באופן קבוצתי. מטרות הקורס להעניק למשתתפים הבנה תיאורטית  של גל שלישי CBT והפוטנציאל שלו  בטיפול במקרים מורכבים. לסקר את הספרות הרלוונטית והמחקר העדכני לגבי יישום הגישה במקרים מורכבים. במסגרת הקורס, המשתתפים יילמדו להמשיג מקרה ולבחור כיצד להתערב.  תהיה היכרות  עם השיטות הטיפוליות השונות והמשתתפים יירכשו מיומנויות טיפוליות אלו באמצעות התנסות אישית עם השיטות. נסקור את הגישות השונות השייכות ל”גל השלישי” ונבין את הייחודיות של כל גישה. נעמיק בלימוד והתנסות עם מיינדפולנס – הטכניקה העומדת בבסיס גישות רבות של גל שלישי. שיטת לימוד דידאקטי וחוויתי (בכל שיעור משתתפים יתבקשו להתנסות בשיטות שונות), שימוש של  קלטות וידיאו/סרטונים והנחיות מוקלטות.

גישה MCT מטה-קוגניטיבי: רוזאנה ג'וסמן MSW

הקורס הוא מבוא לטיפול מטא-קוגניטיבי שיעניק ידע בסיסי, הערכה, המשגה מקרה והתערבות. טיפול מטא-קוגניטיבי הינו שיטת טיפול שפותחה ע”י Adrian Wells , מבוססת מחקר ששמה דגש על שינוי מטא-קוגניטיבי. מצוקה נפשית נשמרת ע”י אמונות מטא-קוגניטיביות, סגנון החשיבה (האופן שבו האדם מתייחס לתוכן החשיבה, למשל  ע”י דאגות ורומינציות) ואסטרטגיות  להתמודדות. טיפול מטא-קוגניטיבי עוזר למטופל  לפתח התייחסות לתהליך החשיבה. גישה MCT מטפל בהפרעות כמו GAD, PTSD, OCD, דיכאון, פסיכוזה, הפרעת אישיות גבולית (פרוטוקול ERIS  ע”י Nordhal  )ולאחרונה בטיפול בדיכאון וחרדה במטופלים שנמצאים ברמיסיה מסרטן. שיטת לימוד דידאקטית וחווייתית.

טיפול בשיטת ה- PE לפי פרופ' עדנה פואה: דר' מוסא אמג'ד

הטיפול ב”חשיפה ממושכת” הינו טיפול התנהגותי קוגניטיבי שפותח ע”י פרופ’ עדנה פואה, פסיכולוגית קלינית ומנהלת המרכז לחקר החרדה באוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה, והוא נמצא יעיל במספר רב של מחקרים. בטיפול, חשיפה דמיונית חוזרת, מבוקרת ומתמשכת של האירוע הטראומטי, מביאה לירידה בחרדה הקשורה לזיכרון הטראומטי. חשיפה זו גורמת לתיקון מחשבתי שמא החרדה תימשך לנצח, אלא אם כן תתבצע הימנעות או בריחה מהזיכרון. החייאת זיכרון הטראומה בסביבה טיפולית מאפשרת הבנה כי ההיזכרות עצמה אינה מסוכנת. החשיפה מאפשרת למטופל להבדיל בין האירוע הטראומטי לבין אירועים שאינם טראומטיים ולהפסיק לחוות את העולם כמקום מסוכן. חשיפה מבוקרת זו מגבירה את תחושת השליטה העצמית ומפחיתה את תחושת חוסר האונים הקיימת אצל חולים פוסט-טראומטיים

טיפול התנהגותי קוגניטיבי בילדים ובמתבגרים: דר' ג'ים פריש פלס

הטיפול בילדים בגישת CBT הוא שונה מטיפול במבוגרים גם בסוג התסמונות וגם בחשיבות של התאמת הטיפול לרמה ההתפתחותית הקוגניטיבית והרגשית של הילד. בקורס נלמד על טיפול CBT בבעיות פסיכולוגיות שונות של ילדים ומתבגרים, כולל חרדות ו- OCD , ADHD ,, תוקפנות והפרעות בהתנהגות, ODD + CD , ASD , אספרגר, דכאון, והפרעות אכילה.

טיפול ממוקד סכמה Schema Therapy של ג'פרי יאנג: דר' הליין סימקה-וולך

מטרת הקורס ללמד את הסטודנטים לזהות, ולטפל בצורה יעילה בהפרעות אישיות לפי התיאוריה של ג’פרי יאנג. החומר יועבר בהרצאות פרונטליות, בצפייה בוידאו, בהדגמה, ובתרגול בכיתה. בנוסף הסטודנטים יקבלו משימות בית אשר יעזרו להבין ולהתחיל ליישם את הטיפול הנלמד.

הדרכת הורים בראי ה CBT: אמיר שפר, MSW

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מציע פרוטוקול סדור להתמודדות הורית עם קשיים שונים עם ילדיהם , באמצעות הדרכת הורים ממוקדת.  מטרת ההדרכה הנה להיעזר בהורים על מנת לייצר שינוי משמעותי אצל הילד וההורים;  וזאת באמצעות למידה, תרגול ושינוי דפוסי תקשורת והתנהגות בתוך המשפחה. מודל ה- CBT להדרכת הורים,  אשר אני מציע מתבסס על מודלים מתוך ה- CBT  בדגש על לימוד מיומנויות המתבססות על הפילוסופיה הבודהיסטית,  הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי והפסיכולוגיה החיובית.