מימון שוק ההון


רקע:

ההיסטוריה העולמית לימדה אותנו כי מעל 60% מהמשקיעים הפרטיים הניגשים להשקעה ישירה בשוק ההון ללא ידע מקדים אינם מצליחים להרוויח לאורך זמן. סטטיסטיקות מציגות כי מעל 90% מהמשקיעים /סוחרי יום נפסדים בסופו של יום. על מנת לשמור על רווחיות באופן עקבי ולאורך זמן נדרש תהליך עבודה ושיטה.  

 

קהל היעד:

בעלי ידע בחישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישובי ריביות, ערך נוכחי ועתידי תשואות.
בעלי מסוגלות לחשב ערכים מרכזיים ומדדי פיזור של סדרות סטטיסטיות (תוחלת ושונות) והבנת ההתפלגות הנורמאלית ומשמעות ניתוח רגרסיה כולל הבנת התוצאות המתקבלות מניתוח זה.

 

מטרות הקורס:

 להקנות לתלמידים בסיס רחב בשוק ההון והכרת ניירות הערך העיקריים הנסחרים בו. החומר יכלול סקירת התפתחות שוק ההון בארץ ובעולם, משברים פיננסיים והסיבות לכך, הכרת המבנה המוסדי של שוק ההון הפעילויות המתרחשות בו וניירות הערך הנסחרים, וכן הבנת תהליך ההשקעה והערכת שווי ניירות הערך. התלמיד יקבל כלים למדידת התשואה וסיכון בהשקעות פיננסיות, וכיצד משקיע מרוויח מעלית או ירידת מחירים. בנוסף, במהלך הקורס התלמידיבנה תיק השקעה ויישם את הנלמד הלכה למעשה.
 

בין נושאי הלימוד:  

  • חשיבות הבורסה בכלכלה המודרנית - השקעה פיננסית לעומת השקעה ריאלית.
  • התיווך הפיננסי - תכניות חסכון, הפקדות בקופות גמל וקרנות השתלמות יחסי הגומלין בין מוסדות התיווך וניגודי העניינים.
  • הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מבנה הבורסה וועדותיה, הרישום למסחר, כללי מסחר בבורסה, שיטות מסחר בבורסה, שיטות מסחר של בורסות בעולם שבהם נסחרים ניירות ערך ישראליים, סוגי פקודות של לקוחות, ביטחונות, קדימויות במסחר:
  • הפיקוח על שוק ההון: רשות ניירות ערך, המפקח על הבנקים, היחידה לשוק ההון במשרד האוצר, המפקח על הביטוח.
  • השוק הראשוני והמשני: תשקיף, חיתום והנפקת ניירות ערך, סוגי ניירות הערך הסחירים בבורסה. קווי הדמיון וההבדל בין מניות ואג״ח, משברים בשוקי ההון בעולם גורמים המשפעים על המחירים בשוק ההון.השקעה, פיזור, תשואה וסיכון ביצועי מניות, תיקים, קרנות נאמנות, תעודות סל, ETFs, תיקי מניות, קרנות נאמנות, פנסיה וקופות גמל, רפורמת בכר, עסקאות Long, עסקאות Short ומינוף.
  • אלמנטים התנהגותיים המשפיעים על בחירת השקעות:
  • ניהול תיקי השקעות בפועל: הרכבי תיק שונים, התאמת התיק לדרישות וצפיות המשקיע, פיקדונות מובנים (Structures), ניירות ערך מורכבים ושילובם בתיק השקעות, עסקאות Swap Repo ,MBS ,SIV, ו- CDO.
  • מיזוגים ורכישות וחברות אחזקה

מבנה הקורס:

80 שעות אקדמיות, יום בשבוע, אחה"צ
 

תעודה

בוגרי המסלול שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.