קורס הנהלת חשבונות סוג 3

מנהלי חשבונות סוג 3- בפיקוח משרד הכלכלה

רקע:

מנהלי החשבונות מהווים גורם האחראי על רישום שיטתי של כל הפעולות הכספיות והעסקיות המתרחשות במפעלים, במוסדות ובבתי עסק, ומאפשרים קבלת תמונה מדויקת על כל הפעילות העסקית והכספית, בהתחשב בצרכי בית העסק.

קהל היעד:

הקורס מיועד לבעלי תעודת הנה״ח סוג 2 של משרד הכלכלה.

מטרה:

הרחבת הסיווג המקצועי של בעלי סוג 2 לסוג 3 , העמקה והרחבת הידע בהנהלת חשבונות.

מבנה הקורס:

כ-230 שעות אקדמיות, בין פעם לפעמיים בשבוע אחה״צ.

בין הנושאים הנלמדים:

שותפויות, עסקה משותפת משגור, פרפורמה, שחזור חשבונות, חברות הנפקת מניות חברות הנפקה בפרמיה וחילוט, אג״ח הנפקה בפרמיה ובנכיון משותפות לחברה, מרכז וסניפים, יבוא ואשראי קבלנים, ארגון מידע חשבונאי, דינים וחוזים, תאגידים, מס הכנסה, תקציב מדינה ושלטון מקומי, ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך קופות גמל ותוכניות חסכון תיעוד מסחרי.

תעודה:

למסיימים בהצלחה תינתן תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי, לעוברים בהצלחה את בחינות משרד הכלכלה תוענק אף תעודה מטעם משרד הכלכלה המעידה על סיווג מקצועי סוג 3.