קורס ניהול התפעול

קורס ניהול התפעול

קורס ניהול התפעול

רקע

תפקוד אפקטיבי של ארגון תלוי במידה רבה ביכולתו לבצע מספר רב של פעילויות מקושרות המקיימות ביניהן יחסי גומלין,
תוך שימוש במשאבים ומתנהלות מתוך מטרה לאפשר המרת תשומות לתפוקות.
כושרו של ארגון לבצע באופן אפקטיבי את התהליכים החיוניים ולשפרם בהתמדה, משפיע בצורה מכרעת על תפוקותיו ורווחיותו.
מכאן תהליכי הארגון הנם המרכיב המרכזי והעיקרי המשפיע על ביצועי הארגון בכלל ורווחיותו בפרט.
 
בכל ארגון, על יחידותיו השונות, מתרחשים תהליכים הממירים תשומות לתפוקות ומכאן מקומו של מנהל התפעול רלוונטי בכל
תחום - הייטק, בניין ותשתיות, עורכי דין, חינוך, כספים, אלקטרוניקה, פיתוח תוכנה וחומרה, מלונאות ועוד.
מנהל התפעול אחראי בין השאר על איכות ביצוע התהליכים ומכאן תפקידו הנו קריטי ומרכזי המשפיע רבות על ביצועי הארגון והשגת האסטרטגיה הארגונית.
 
רמת התחרותיות והשינויים התכופים בשוק דורשים מערכת תפעולית יציבה וגמישה המאפשרת יציבות באיכות הביצועים, שיפור מתמיד, תגובה מהירה והתאמה לצרכים משתנים.
 
כל אלו מעלים את המורכבות באופן הפעלת וניהול התפעול וחשיבות תפקידו של מנהל התפעול תוך הצורך להשתמש במיטב הגישות והשיטות החדישות.
 
הקורס מציג ומדגים גישות ושיטות מגוונות המסייעות למנהל להוביל את הארגון ליישום האסטרטגיה התפעולית, לקבל את ההחלטות הנכונות ולהשיג את המשימות ומטרות הארגון.
 
קורס ניהול התפעול עוסק בשני תחומים משיקים עיקריים:
ניהול התפעול ושיפור ביצועים.
שני תחומים אלו רלוונטיים לכל ארגון ולכל מחלקה בכל ארגון.
ניהול התפעול עוסק בתכנון והטמעת התהליכים, ליישום המטלות שלשמן היא קיימת.
שיפור ביצועים עוסק בשיפור מתמיד של תהליכים וטכנולוגיות, שבאמצעותם משפר הארגון את ביצועיו.
 

קהל היעד:

הקורס מיועד למנהלים ברמות שונות בארגון העוסקים בתחומים תפעוליים: הנהלה בכירה, דרגי ביניים, מנהלי תפעול ומנהלי ייצור, כל מי שמעוניין להשתלב ולהכשיר עצמו בתפיסות וגישות מתקדמות בניהול התפעול .
 

מבנה הקורס:

150 שעות לימוד אקדמיות.
 

מטרת קורס ניהול התפעול:

הכרת תפיסת התפעול ודרכי ניהולו, הקניית ידע, גישות וכלי ניהול מתקדמים לניהול יעיל של מערכי תפעול בארגונים ומימוש האסטרטגיה הארגונית.
 

נושאי לימוד עיקריים:

 • קביעת אסטרטגיה ומדיניות התפעול
 • מצויינות תפעולית
 • Lean Thinking
 • משמעויות ה Lead Time
 • מאפייני חברות מובילות
 • עקרונות המצוינות התפעולית
 • דרכי מימוש תהליכים יעילים ושיפור מתמיד
 • תרבות ארגונית
 • ניהול גלובאלי
 • ניהול ומנהיגות
 • תפקיד המנהל
 • ניהול המשא״נ והעצמת עובדים
 • ניהול צוות ומוטיבציה
 • ניהול לפי מדדים
 • ניהול האיכות
 • מבקרת איכות לאבטחת איכות
 • מודלים לפתרון בעיות – A3, 8D
 • חקר גורמי שורש, תרשים עצם דג, why5
 • מניעת טעויות – Poka Yoke
 • עקרונות בניהול פרויקטים
 • ייזום הפרויקט
 • ניהול תכולות ולו״ז
 • DOR – Definition Of Ready, DOD – Definition Of Done
 • ניהול פיננסי
 • תמחיר
 • דוחות, רווח והפסד
 • מודלים לניהול תהליכי הייצור
 • job shop - flow shop 
 • ניהול פונקציונאלי – Value Stream
 • Batch & Queue – Pull & Flow
 • תהליכים וזרימה בתהליכים – Value Stream Mapping
 • מודלים לניהול מלאי
 • שיני מסור
 • Con-Wip
 • Kanban
 • ניהול שרשרת האספקה
 • שוט השור

תעודת סיום:

לבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך שלהאקדמית גליל מערבי .