גישור בדיני עבודה


פרטים על מועדי הקורס יתפרסמו בהמשך

קורס גישור

רקע:
הקורס משלב בין הידע המשפטי בדיני עבודה ליסודות הגישור ושימוש בכלים אלה לצורכי גישור פנים ארגוני בקורס תוענק לסטודנטים תמונה כללית לגבי משפט העבודה בישראל - הפרטי והקיבוצי: חקיקת המגן, ההסכם הקיבוצי והחוזה האישי. המטרה היא להקנות כלים להבנת עקרונותיו ומושגיו של משפט העבודה.
 
קהל היעד:
מגשרים, מנהלי משאבי אנוש, רכזי משאבי אנוש, בעלי תפקידים ניהוליים בארגונים, נציגי ארגונים המוגדרים כשגרירי גישור פנים ארגוני וכל המעוניין בהעמקת הידע.
 
מבנה הקורס: 50 שעות אקדמיות, פעם בשבוע אחה״צ.
 
בין הנושאים הנלמדים בקורס:
מושגי יסוד בדיני עבודה, יעסוק בפן הישומי, תוך שימת דגש על פסיקות של בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון, יחסי עובד מעביד, ארגוני עובדים ומעבידים, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי, ויתור על זכויות, מיון סכסוכי עבודה, שביתה והשבתה, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק הגנת השכר, הזכות לביטוח פנסיוני, סיום יחסי העבודה ותוצאותיו, זכויות בעקבות סיום יחסי העבודה, הגבלת חופש העיסוק לאחר סיום יחסי עובד מעביד, סמכויות
בית הדין לעבודה, שוויון ואפליה.
 
תעודה
למסיימים בהצלחה תוענק תעודה של היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ במכללה האקדמית גליל מערבי ותעודת ״עקרונות הגישור בדיני עבודה למנהלים״.