קורס גישור משפחתי

יסודות הגישור המשפחתי ודיני משפחה

רקע:
מודל הגישור בנוי על הצורך בפתרון סכסוך תוך התייחסות למערכת היחסים והרגשות בין הצדדים, הגישה בעולם הגישור הינה מציאת שותפות לפתרון קונפליקטים, תוך התמקדות בהווה ובעתיד.
הליך הגירושין הוא הליך כואב ומורכב מבחינה רגשית לשני בני הזוג, כאשר לעיתים ניתן לראות בני זוג בהליך זה בוחרים לנהל אותו בדרכי נועם ושיתוף פעולה אל מול אפשרות לנהל הליך זה בדרך של מאבק ומלחמה.
הבחירה נתונה בידי בני הזוג ואחת הדרכים המקובלות למנוע סכסוך ארוך ומתמשך העשוי לפגוע בבני הזוג, בסובבים אותם ולהוביל להליך כואב ויקר היא לפנות להליך גישור בגירושין.
גישור בגירושין מסייע לבני הזוג להתמודד רגשית עם הפרידה, תוך מתן סיוע והכוונה למורכבות הגירושין, בין אם מעורבים בהם ילדים ובין אם לאו. הוא מעניק פתרון למחלוקות סביב גידול הילדים וחינוכם, עוסק בכל הרכיבים הכלולים בהליך גירושין ביניהם, חלוקת רכוש, משמורת ילדים, הסדרי ראיה, מזונות, בניית הורות משותפת ומאפשרת לילדים בצד הגירושין ועוד.
במסגרת קורס גישור משפחתי, נכיר את הליך הגישור הזוגי, נעסוק בייחודיות המאפיינת משבר זה הן מהיבט אישי רגשי והן מההיבט המשפטי.
 
מבנה הקורס: 32 שעות אקדמיות, 8 מפגשים
 
בין הנושאים הנלמדים:
מאפייני סכסוך זוגי והסיבות לגירושין, הגירושין כמשבר, ילדים בזמן גירושין, הבנייה והצגת מודל הגישור בגירושין )פגישות משותפות, נפרדות, מפגש הערכה, עבודה על אינטרסים(, תפקידי המגשר, אתיקה מקצועית, למידת כלי גישור, היבטים משפטיים בגישור משפחתי )משמורת, מרוץ הסמכויות, סוג נישואים, מזונות, רכוש, הסדרי ראיה, יחסי ממון(, תכנון שותפות הורית, אלימות גברים כנגד נשים, דגשים למגשרי משפחה, פתרון בעיות וסיכומי ביניים, סיום תהליך גישור אישור הסדרי גט וגירושין ופרידה מבני הזוג בהליך גישור משפחתי.
 
תעודה:
למסיימי הקורס תוענק תעודה מטען היחידה ללימודי חוץ והמשך של המכללה האקדמית גליל מערבי.