קורס יעוץ ופיתוח ארגוני

קורס ייעוץ ופיתוח ארגוני

קורס ייעוץ ופיתוח ארגוני

ארגז הכלים לעבודה בארגון.


אודות התכנית:

התכנית 'ייעוץ פנים ארגוני' היא ארגז כלים מקצועי ליישום בעבודה ארגונית וניהולית לסוגיה. אמצעי הייעוץ יאפשרו לכם למלא את תפקידכם במקצועיות ובביטחון , בד בבד עם לקיחת תפקיד משמעותי ייעוצי בארגון.
בצד הכלים המקצועיים התכנית מהווה אפיק להתפתחות אישית של הסטודנטים.
 
צוות המרצים בתכנית הנם יועצים ארגוניים הפועלים בשטח ומעניקים ללומדים כלים עדכניים מעולם הייעוץ והפיתוח הארגוני. 
 

בתכנית ייעוץ פנים ארגוני תקבלו:

  • כלים לאבחון ארגוני
  • מתודולוגיה סדורה להובלת שינוי ארגוני בכל רמה, מהנעת הפרט עד שינוי מבני.
  • כלים להנחיה אישית
  • כלים להנחיה קבוצתית
  • כלים לעבודה יומיומית, כמו ראיון, מתן משוב וגישור.
  • כלים להפיכת הבוגרים לסמכות מקצועית ולמובילי תהליך ייעוצי בארגון.
 

מבנה התכנית:

התכנית כוללת 200 שעות אקדמיות, בכלל זה התנסות מקצועית בשדה הארגוני (פרקטיקום), בליווי של אנשי התעשייה ומרצים מהמכללה.
 

קהל היעד:

סטודנטים במסלולי ניהול, משאבי אנוש (בעלי רקע תעסוקתי בארגונים), מנהלי/רכזי משאבי אנוש, מנהלי הדרכה, בעלי תפקיד ניהולי בארגונים
המעוניינים בארגז כלים יישומי להתפתחות אישית ומקצועית.

תכנית הלימודים:

  • פיתוח זהות מקצועית ומיומנויות ייעוץ.

 
א.    הגדרת תפקיד היועץ ותפיסת התפקיד שלו את עצמו
התכנית נפתחת בסדנה שעיקרה הקשר שבין הגדרת התפקיד הפורמלית והארגונית של היועץ הפנים הארגוני לבין מכלול האמונות והתפיסות של היועץ כלפי תפקידו והחוויה הסובייקטיבית שלו.
 
ב.     השלבים האופייניים לייעוץ האישי: ההתחלה, ההתערבות עצמה, סיום והערכה.
 
ג.      יחסי היועץ והנועץ בארגון (ייעוץ אישי)
פרק זה עוסק בבנייה של מערכת יחסים המכילה חשיפה ואמון רב, אתיקה, בהירות ורגישות, שמירה על גבולות והתייחסות לאזורי החפיפה, במערכת בה היועץ הוא גם עובד שכיר וגם יועץ
 
ד.     סדנת מיומנויות ייעוץ צוותי והנחיית קבוצות
 
ה.    סדנת הצגת נושא הסדנה 'הצגת נושא' מטרתה, בשלב מוקדם זה של התכנית, להקנות למשתתפים כלים להעברה נכונה של מסרים בארגון.
 
ו.        אתיקה ודילמות ניהוליות וארגוניות.
 
  •  אבחון ארגוני: כלים לאבחון ולאינטגרציה.

אחת המיומנויות הקריטיות בעבודתו של היועץ היא אבחון. יש אף שיאמרו שאבחון טוב הוא 80% מהעבודה. ביחידת לימוד זו המשתתפים ייחשפו למגוון מודלים, כלים ונושאים ארגוניים שמעבר לידע הרב הטמון בהם, הם מאפשרים למשתתפים לפתח ולשכלל את מיומנויות האבחון שלהם.
 
 
ז.       סקירת מודלים נבחרים באבחון ארגוני
 
ח.    כלים נבחרים באבחון ארגוני:
1.      ניתוח תפקידים
2.      מיומנויות ראיון
3.      סקרים
 
ט.     נושאים נבחרים באבחון בארגון:
4.      המבנה הארגוני
5.      תרבות ארגונית
6.      המודל העסקי של הארגון
7.      בחינת ההתנהגות הארגונית (מוטביציה, שחיקה, ניכור, פוליטיקה)
8.      ההון האנושי בארגון – פרופיל העובדים //
9.      תהליכי קבלת ההחלטות בארגון // מרצה אורח: מוטי מרדלר
 
י.       אבחון  - אינטגרציה
10.  כתיבת דו"ח
11.  הצגת הדוח ומתן משוב ארגוני
 
  •  פיתוח ושינוי ארגוני: התערבות וניהול התהליך

לאחר שהיועץ הפנים הארגוני הבין מהי האבחנה, הדיאגנוזה, מגיע שלב ה'התערבות'. יחידת לימוד זו מציידת את המשתתפים בכלים לבניית תכניות פיתוח ושינוי ובכלים להטמעתו בארגון.
 
 
יא.  ייעוץ אסטרטגי
12.  קידום והובלה של תהליכי פיתוח ארגוני ושינוי ארגוני
13.  בניית תכניות עבודה לקידום תהליכים ברמה הארגונית
14. טיוב תהליכים // מרצה אורח
יב.  פיתוח או שינוי נושאים נבחרים בארגון:
15.  חזון ארגוני
16.  שינוי מבני
17.  פיתוח מנהלים // אפרת גיל
18.  התנהגות ארגונית
19.  פיתוח תהליכים רוחביים (תקשורת ארגונית, חדשנות, ניהול ידע וכיוב')
20.  תכניות הדרכה – סקר צרכים ופיתוח תכניות הדרכה
21.  ניהול משברים 
 
  • התנסות מקצועית (פרקטיקום)

כדי להמשיך לסייע ולהקל על המעבר לארגון, לקראת תום התכנית 'ייעוץ פנים ארגוני' מתבקשים המשתתפים להשלים התנסות מקצועית בארגון, תוך כדי חניכה של אנשי התעשייה ובליווי של מרצי המכללה.

 
הערה: 20 שעות אקדמיות אחרונות יוגדרו לאחר פתיחת התכנית ויוגדרו בהתאם לצורכי המשתתפים.
 

תעודת סיום

"יעוץ ופיתוח פנים ארגוני" מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך של  האקדמית גליל מערבי .