קורס שוק ההון: לימודי שוק ההון וניירות ערך

קורס יסודות שוק ההון וניירות ערך

הקורס מיועד לכל המעוניין לערוך הכרות והתנסות עם שוק ההון
 
מנחה: דר‘ מחמוד קעאדן

 

מטרות הקורס


מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים בסיס רחב בשוק ההון והכרת ניירות הערך העיקריים הנסחרים בו. החומר יכלול סקירת התפתחות שוק ההון בארץ ובעולם, משברים פיננסיים והסיבות לכך, הכרת המבנה המוסדי של שוק ההון הפעילויות המתרחשות בו וניירות הערך הנסחרים, וכן הבנת תהליך ההשקעה והערכת שווי ניירות הערך. התלמיד יקבל כלים למדידת התשואה וסיכון בהשקעות פיננסיות, וכיצד משקיע מרוויח מעלית או ירידת מחירים. בנוסף, במהלך הקורס התלמיד
יבנה תיק השקעה ויישם את הנלמד הלכה למעשה.
 

בין נושאי הלימוד בקורס

 • חשיבות הבורסה בכלכלה המודרנית - השקעה פיננסית לעומת השקעה ריאלית.
 • התיווך הפיננסי - תכניות חסכון, הפקדות בקופות גמל וקרנות השתלמות יחסי הגומלין בין מוסדות התיווך וניגודי העניינים.
 • הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מבנה הבורסה וועדותיה, הרישום למסחר, כללי מסחר בבורסה, שיטות מסחר בבורסה, שיטות מסחר של בורסות בעולם שבהם נסחרים ניירות ערך ישראליים, סוגי פקודות של לקוחות, ביטחונות, קדימויות במסחר: קדימות המחיר, קדימות הזמן, קדימות גודל הפקודה, מסחר רציף לעומת מסחר בלתי רציף, מסחר ממוחשב לעומת
  מסחר בלתי ממוחשב. החזקות בעלי עניין, השקעה באמצעות משקיעים מוסדיים, השקעה ישירה של הציבור.
 • הפיקוח על שוק ההון: רשות ניירות ערך, המפקח על הבנקים, היחידה לשוק ההון במשרד האוצר, המפקח על הביטוח.
 • השוק הראשוני והמשני: תשקיף, חיתום והנפקת ניירות ערך, סוגי ניירות הערך הסחירים בבורסה. קווי הדמיון וההבדל בין מניות ואג״ח, משברים בשוקי ההון בעולם גורמים המשפעים על המחירים בשוק ההון.
  השקעה, פיזור, תשואה וסיכון ביצועי מניות, תיקים, קרנות נאמנות, תעודות סל, ETFs, תיקי מניות, קרנות נאמנות, פנסיה וקופות גמל, רפורמת בכר, עסקאות Long, עסקאות Short ומינוף.
 • אלמנטים התנהגותיים המשפיעים על בחירת השקעות: בדיקה ניסויית של בחירת תיקי השקעות. ניתוח טכני של התנהגות נכסים פיננסיים. ניתוח מגמות, נקודות תמיכה והתנגדות, מתנדים שונים, מדד הפחד (VIX).
  10 המחלקה לקורסים, השתלמויות ולימודי תעודה ניירות ערך מורכבים: תעודות סל, אג״ח להמרה, אופציות אקזוטיות. מדדים לביצוע תיקים
  דינמיים - מדד מדד Treynor & Mazuy, מדד Henriksson and Merton, מדדי Fama, מדד M2. ניתוח תזרים מזומנים, ניתוח יסודי פנדומנטלי של ניירות ערך: גישת התזרים החופשי, ניתוח תזרימי מזומנים, בניית תחזיות פיננסיות, ניתוח איכותני, הערכת שווי מניות.
 • ניהול תיקי השקעות בפועל: הרכבי תיק שונים, התאמת התיק לדרישות וצפיות המשקיע, פיקדונות מובנים (Structures), ניירות ערך מורכבים ושילובם בתיק השקעות, עסקאות Swap Repo ,MBS ,SIV, ו- CDO.
 • מיזוגים ורכישות וחברות אחזקה: ההגיון הכלכלי של מיזוגים ורכישות, השפעת המיזוג על מניות החברה הרוכשת והנרכשת, ערך החברה הממוזגת, ההשקעה בחברות אחזקה -כדאיות, סיכונים והזדמנויות.

מבנה הקורס


80 שעות אקדמיות, יום בשבוע אחה״צ.

תעודה

בוגרי המסלול שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.