קורס מודיעין עסקי: ניהול מודיעין עסקי תחרותי

קורס ניהול מודיעין עסקי תחרותי

מנחה: מר אבנר ברנע

רקע


הסביבה העסקית התחרותית המשתנה במהירות ומחייבת פירמות לנטר את סביב התחרות באופן שיטתי ולהעריך את המתרחש סביבן, כדי לקבל החלטות טובות יותר. בניגוד לעבר, חברות אינן יכולות להצליח ללא הערכות מודיעינית מתאימה. המודיעין התחרותי האסטרטגי והטקטי הופך לכלי תומך משמעותי בהחלטות עסקיות שמסייעות ביצירת יתרון תחרותי ושימורו. תפישת המודיעין התחרותי (Competitive Intelligence) גורסת כי יישומה בפירמה הינה חוצת - ארגון והיא מהווה יכולת של הפירמה כמו יכולות אחרות שהפירמה מפתחת ומשמרת. הכוונה ללמד את תפיסת ניהול המודיעין בתחום העסקי - היבטים תיאורטיים ומעשיים, תוך שילוב תפיסה זו
בניהול המעשי השוטף.

קהל היעד

  • מנהלים מתחום ניהול כללי, שיווק, תכנון אסטרטגי, פיתוח עסקי, מו״פ, מכירות.
  • מנהלי מודיעין תחרותי ומנהלי תחום מידענות בארגונים עסקיים.
  • אלה המבקשים להשתלב בתחום זה.

מטרות הקורס

  • הכרת נושא המודיעין התחרותי ותרומתו לפירמה.
  • הבנה כיצד יכול המודיעין התחרותי להשתלב ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות.
  • ניהול נכון של מידע ומודיעין הזמינים לחברה.
  • מיומנויות חיפוש ואיתור מידע ממגוון מקורות לצורכי המודיעין בארגון.

בין נושאי הלימוד בקורס

  • מודיעין תחרותי: מושגי יסוד, תהליך המודיעין, ניתוח מפת האיומים וזיהוי הזדמנויות, הגדרת נושאי העניין ומעקב אחר ביצוע, מהות איסוף המידע ומקורות המידע, הטיפול במידע, ניתוח ועיבוד מידע, תוצרי המודיעין והשימוש במערכות מידע ייעודיות.
  • הפצת המידע והשימוש בו. השילוב בין המודיעין ודיסיפלינות אחרות כגון מחקר שיווקי, ומערכות (BI (Business Inteligance.
  • תפקיד מנהל המודיעין בפירמה שילוב הנהלות ומנהלים אחרים בתהליך המודיעיני. מדדי הצלחה של המודיעין בפירמה. חיפוש ואיתור מידע ברשת ושילובו בתהליך העבודה המודיעיני.

מבנה הקורס


60 שעות אקדמיות. פעם בשבוע בשעות הערב.

תעודה

בוגרי המסלול שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.

היכנסו וקראו מידע על לימודי ניהול