נוהל סטודנטים מתחתנים

נוהל סטודנטים מתחתנים

נוהל סטודנטים מתחתנים

סטודנט/ית זכאי/ת- סטודנט/ית המתחתן/ת במהלך לימודיו/ה ומגיבה באישור רשמי ותצהיר חתום.

בנוסף, רשאי/ת להיעדר מלימודיו/ה במשך כשבוע, כאשר ניתן לחלק את החופש כראות עינו/ה סביב יום החתונה. לדוגמא- יומיים לפני יום החתונה, יום החתונה ו-4 ימים לאחר החתונה.

אישור רשמי ייחשב כ:

  • אישור רבנות על תאריך החתונה

או

  • אישור משרד הפנים על תאריך החתונה

במידה ולא מצויים בידי הסטודנט/ית האישורים הנ"ל, ניתן לחתום על תצהיר בו מצהיר/ה הסטודנט/ית על חתונתו/ה.

כמו כן, על התצהיר יחתום בן/בת הזוג.

את מסמך התצהיר יש להגיש במשרדי הדקנט לרכזת המנהלית.

 

על הסטודנט/ית הזכאי/ת לעדכן את מרציו באופן רשמי במייל ימי ההיעדרות אותם בחר לקחת, ועליו לצרף את אישור דקנית הסטודנטים.

את האישור ניתן לקבל במשרדי הדקנט מהרכזת המנהלית על בסיס הצגת אישורים המפורטים מעלה.

 

מטלות ומבחנים

סטודנט/ית זכאי/ת רשאי/ת להגיש מטלות באיחור במידה והמטלות מיועדות לתאריך של יום החתונה, יום לפני החתונה, יום אחרי החתונה.

סטודנט/ית זכאי/ת אשר עליו/ה להיבחן ביום החתונה, יום לפני החתונה, יום אחרי החתונה רשאי/ת לבקש מועד אחר במסגרת המועדים המקובלים.