עמותת איילים

עמותת איילים

עמותת איילים הוקמה בשנת 2002 ע"י חבורת צעירים יוצאי צבא, במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל. תפקיד העמותה הוא להחיות דגם ישראלי של התיישבות, המונע ע"י צעירים, תוך יצירת אקלים ערכי וחידוש רעיון הציונות - בדגם המתאים למאה ה-21. זאת דרך חינוך לערכי ציונות, יזמות צעירה באזורים מועדפים, וטיפוח ערכים כגון: חיבור בין אדם לאדמה, ובין האדם לחברה.

הדרך :

יישום הרעיון מתבצע ע"י הקמת כפרי סטודנטים ויזמים אשר מהווים בסיסי יציאה למעורבות חברתית ולהתיישבות קבע. המטרה היא שכפרים אלה ייצרו בסיס להכרות עם האזור והפוטנציאל הטמון בו. הכפרים ישלבו התיישבות ועשייה חברתית אשר תקדם את החברה ואת החינוך בנגב ובגליל.

בתמורה למלגת לימודים ומגורים מוזלים בכפרים, עובד כל סטודנט כ-500 שעות שנתיות עם ילדים מעיירות הפיתוח ומשתתף בפרויקטים מיוחדים של העמותה, כגון - בניית בוסתנים בעיירות הפיתוח, שיפוץ בתי ספר ,מועדוניות בשכונות וכו'. זאת מתוך ההבנה כי הצלחת הפרויקט טמונה בשילוב הנכון בין צרכי האינדיבידואל לבין המטרות הלאומיות.

מספרים מדברים :

היום ישנם 500 סטודנטים בעמותת איילים, המאכלסים 8 כפרי סטודנטים ויזמים ברחבי הנגב והגליל. הסטודנטים בכפרים, "עדיאל" באשלים, דימונה כפרי ועירוני, יכיני, באר שבע, נווה-אור, עכו וקריית שמונה, מתחילים לחולל שינוי אמיתי בפריפריה בישראל בפרט ובעתידה של מדינת ישראל בכלל. הסטודנטים מתנדבים עם למעלה מ 5000 ילדים אשר זוכים לפעילויות, תמיכה לימודית ועזרה חברתית.

שיתוף פעולה :

רעיון העמותה משך איתו לשיתוף פעולה לא רק סטודנטים הלומדים בנגב ובגליל, אלא גופים ממשלתיים ותורמים פרטיים בארץ ובחו"ל,בראשם קרן מירא'ז, הסוכנות היהודית, קרן סקט"א רש"י, החטיבה להתיישבות, קרן היסוד וארגונים נוספים ברחבי העולם.

אתר עמותת איילים