סיוע כלכלי ומלגות לסטודנטים


המכללה האקדמית גליל מערבי מסייעת לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי במלגות לימודים או לסיוע במציאת מקום במגורים במעונות, במהלך תקופת הלימודים.

מלגות

המכללה האקדמית גליל מערבי מסייעת לסטודנטים הזקוקים לעזרה כספית במהלך הלימודים הסיוע ניתן באמצעות מלגה. הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשות לסיוע.
המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו באופן יחסי לשאר מבקשי המלגות. סטודנט שעובד אינו פוגע בזכאותו למלגה. מאמצי הסטודנט לפרנס עצמו בעבודות חלקיות ולממן את לימודיו עשויים להעניק לו נקודות זכות בבקשת המלגה. כמו-כן מובאים בחשבון תכנית לימודים, הישגים, פעילות חברתית, שרות לאומי ושרות צבאי.

לפרטים בנושא ניתן לפנות ליחידה לסיוע כלכלי ומעורבות חברתית :

גב' ענבל כתב - אוזן - מנהלת היחידה לסיוע כלכלי ומעורבות חברתית בטלפון 04-9015274 או בדוא"ל.

גב' יוליה מאיר רכזת מעורבות חברתית ומלגאים בטלפון 04-9015186 או בדוא"ל.

שעות קבלה:

יום א' - ה' בין השעות 08:30 - 15:30 במשרד הדקנט

מלגות סיוע כלכלי , עידוד לימודים והצטיינות : דקנט הסטודנטים

מלגה/ קרן  תיאור כללי גובה מלגה תנאים לקבלת המלגה  פנייה באמצעות 
מלגות עידוד  טבלת ריכוז מלגות עידוד לתש"פ משתנה בהתאם לסוג מלגת עידוד ובהתאם לחוג הלימוד * מתקבלים חדשים ללימודים כסטודנטים מן המניין ועל תנאי.

פירוט תנאי מלגה לפי סוג המלגה מפורטים בטבלת ריכוז מלגות עידוד. 
סטודנט חדש?
מידע באמצעות מחלקת השיווק ובתהליך הייעוץ
לפרטים ניתן לפנות בטלפון: 04-9015103
קרן קציר
משכילה
אימהות חד הוריות 10,000 ₪
+
6,000 ₪ דמי קיום לזכאיות
*מצב סוציואקונומי לפי דרישות הקרן ולאחר בדיקה של ועדה
*ראיון אישי משותף (נציגות מכללה +נציגות הקרן)
*הרשמה באתר ומסירת כל המסמכים הנדרשים
*מספר המקומות מוגבל
 
מלגת המכללה מלגת לימודים בהתאם למצב סוציואקונומי של הסטודנט. עד 3000 ₪  *מיועדת לסטודנטים הלומדים מן המניין, לתואר ראשון שאינם ממומנים בכל התואר.
*מינימום נקודות זכות להגשה – 20 נק"ז.
*גובה המלגה נקבע לפי מצב כלכלי.
*מסירת מסמכים נדרשים והרשמה בזמן למלגה בעת תיפתח ההרשמה.

הגשת המלגה מתבצעת דרך מערכת המידע האישי > אפשרויות נוספות > מלגות > מלגת המכללה 

נדרשות שעות פעילות בהתאם לגובה המלגה.

מלגות הצטיינות בלימודים אקדמיים מלגה לסטודנטים המצטיינים בלימודיהם.   עקרונות לקביעת מלגת הצטיינות, בהתאם להחלטת המחלקה האקדמית בחוג הלימודים (ניתן לפנות לחוגים לשאלות).  
מלגת משרד החינוך משרד החינוך מעניק מידי שנה מלגות על רקע סוציואקונומי. גובה מלגה משתנה בהתאם למצב כלכלי
4000 ₪ / 6000 ₪
12,000₪
לפי קריטריונים הנקבעים מטעם משרד החינוך הרשמה מקוונת באתר משרד החינוך.
תש"פ
ההרשמה תיפתח בסביבות חודש ינואר, תצא הודעה בנושא.
http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
מלגת משרד החינוך לסטודנטים בדואים משרד החינוך מעניק מידי שנה מלגות על רקע סוציואקונומי.   *סטודנטים הנמנים על המגזר הבדואי.
*לומדים במוסדות אקדמאיים ישראליים המוכרים ע"י המל"ג.
*לומדים מקצועות מדעים, הנדסה או טכנולוגיה(גם כלכלה).
*לומדים לקראת תואר ראשון, שני או שלישי.
*סטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים אינם זכאים למלגה.
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/schoolership-2018.aspx
אגודת הלל תומכת ביוצאים בשאלה מהעולם החרדי       https://www.hillel.org.il/he/studies
HIAS הגשת מועמדות פתוחה בפני עולי כל המדינות שהגיעו לישראל החל משנת 2007
(1990 לעולי אתיופיה)
המלגה מוענקת על סמך צורך כלכלי, הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית.
$1000 עד 2500 $  1. עליה לישראל החל מתאריך 1.1.2007, ועבור עולים יוצאי אתיופיה עליה החל מתאריך 1.1.1990.
2. סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימוד תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3. נותרה למועמד/ת לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום התואר.
הערה: קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים העומדים בתנאים אלו יכולים להגיש את מועמדותם בהינתן שהם שהו מעל לעשר שנים בחו"ל.
הרשמה ופרטים באתר. ההרשמה נפתחת מידי שנה בחודש אוגוסט
http://www.hias.org.il
הטבות לחיילים משוחררים ושירות לאומי

שנה ראשונה חינם

סטודנטים בשנה א' אשר השתחררו משרות צבאי/ לאומי מתאריך 01/01/2010  מוזמנים לבדוק את זכאותם למלגה עבור שנה ראשונה ללימודים ולחתום על כתב התחייבות באתר ההכוונה לחיילים משוחררים (אזור אישי).


מלגת ממדים ללימודים- מיועדת לחיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.
    תנאים, פרטי גובה מלגה וקריטריונים לזכאות באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים משרד הביטחון.
*בדיקת זכאות והרשמה
יש להיכנס ל"אזור האישי" ולבחור בנושא מלגות.
קישור לאתר: https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx
קרן הישג קרן מלגות לחיילים בודדים משוחררים
קרן המכבים עבור סטודנטים יוצאי איראן/ זיקה לאיראן ולסטודנטים יוצאי אתיופיה.     ההרשמה תיפתח בסביבות חודש דצמבר ותתבצע דרך אתר הקרן בלבד:

קול קורא

www.maccabim.org

 

לוח מלגות – אתר לימודים בישראל

טבלת ריכוז מלגות עידוד לשנה"ל תש"פ

סוג המלגה

קריטריון זכאות

המלגה

הליך קבלת מלגה

· מלגות עידוד מוסדי

 

· מלגות מרכזי צעירים

 

 

 

 • סטודנט אשר במעמד הרשמתו הציג תעודת עובד באחד המוסדות המוכריםבהסכם המוסדי של המכללה המתעדכן מעת לעת באתר המכללה.
 • מועמד ללימודים לשנה"ל תש"פ אשר הופנה ע"י מרכז הצעירים ואינו מופיע במאגר הפונים במחלקת השיווק בשלוש השנים האחרונות וגם הופנה ע"י רכז השכלה גבוהה במרכז צעירים באמצעות טופס פרטי מועמד
 • המלגות מוקצות ל-20 הנרשמים הראשונים מכלל מרכזי הצעירים בכפוף לתקנון.
 • יהא זכאי סטודנט אשר לומד בשנה"ל תש"פ לכל הפחות 30 נ"ז , בתוכנית לימודים מלאה.
 • מותנה בתשלום דמי רווחה

 

 

גובה המלגה

1000 ₪

 

מלגה חד פעמית

 

 

 • הסטודנט יסדיר את מקדמת שכ"ל, תשלומים נלווים , שכ"ל.
 • הזיכוי יבוצע בכרטיס שכ"ל וישמש למימון שכ"ל בלבד.
 • ü סטודנט זכאי יחתום על כתב התחייבות בדיקנט (להוסיף לינק לכתב התחייבות)
 • מועד הזנת המלגה: עד 30.9.2020 מועד סיום שנה"ל תש"פ ,שנה א.

 

 
 

סוג המלגה

קריטריון זכאות

המלגה

הליך קבלת מלגה

· מלגות עידוד חוגי.

 

לחוגים שימור אתרי מורשת או תיאטרון

 

 

 • סטודנט/ית אשר נרשם/ה לחד/דו חוגי שימור או תיאטרון ,אשר יחלו לימודיהם בסמסטר א שנה"ל תש"פ.
 • יהא זכאי סטודנט אשר לומד בשנה"ל תש"פ לכל הפחות 30 נ"ז , בתוכנית לימודים מלאה
 • üקבלת המלגה מותנית באי ביצוע שינוי מסלול לימודים , ובמקרה שיבוצע תבוטל זכאותו בעת ביצוע שינוי מסלול לימודים.
 • מותנה בתשלום דמי רווחה

 

 

 

גובה המלגה:

8,000 ₪

 

 • רשימת הזכאים למלגה תועבר לדיקנט באמצעות מחלקת השיווק עד 14 יום לאחר פתיחת שנה"ל תש"פ.
 • הסטודנט הסדיר את מקדמת שכ"ל, תשלומים נלווים .
 • שילם הסטודנט מלוא שכ"ל, סכום המלגה ייזקף לזכותו בכרטיס שכ"ל לשנת הלימודים העוקבת
 • הזיכוי יבוצע בכרטיס שכ"ל וישמש למימון שכ"ל בלבד.
 • סטודנט זכאי יחתום על כתב התחייבות בדיקנט (להוסיף לינק לכתב התחייבות)
 • מועד הזנת המלגה: עד 30.9.2020 מועד סיום שנה"ל תש"פ ,שנה א.

 

מלגה ליוצאי אתיופיה