סיוע כלכלי ומלגות לסטודנטים


המכללה האקדמית גליל מערבי מסייעת לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי במלגות לימודים או לסיוע במציאת מקום במגורים במעונות, במהלך תקופת הלימודים.

מלגות

המכללה האקדמית גליל מערבי מסייעת לסטודנטים הזקוקים לעזרה כספית במהלך הלימודים הסיוע ניתן באמצעות מלגה. הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשות לסיוע.
 
המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו באופן יחסי לשאר מבקשי המלגות. סטודנט שעובד אינו פוגע בזכאותו למלגה. מאמצי הסטודנט לפרנס עצמו בעבודות חלקיות ולממן את לימודיו עשויים להעניק לו נקודות זכות בבקשת המלגה. כמו-כן מובאים בחשבון תכנית לימודים, הישגים, פעילות חברתית, שרות לאומי ושרות צבאי.
 
לפרטים בנושא ניתן לפנות ליחידה לסיוע כלכלי ומעורבות חברתית :
גב' ענבל כתב - אוזן - מנהלת היחידה לסיוע כלכלי ומעורבות חברתית  בטלפון 04-9015274 או
בדוא"ל.
גב' יוליה מאיר רכזת מעורבות חברתית ומלגאים בטלפון 04-9015186 או
בדוא"ל.

שעות קבלה:
יום א' - ה' בין השעות 08:30 - 15:30 ב
משרד הדקנט
 
מלגות סיוע כלכלי , עידוד לימודים והצטיינות : דקנט הסטודנטים
 
 
מלגה/ קרן
 
תיאור כללי
 
גובה מלגה
 
תנאים לקבלת המלגה
 
פנייה באמצעות
מלגות עידוד
משתנה בהתאם לסוג מלגת עידוד ובהתאם לחוג הלימוד
ü      מתקבלים חדשים ללימודים כסטודנטים מן המניין ועל תנאי.
 
פירוט תנאי מלגה לפי סוג המלגה מפורטים בטבלת ריכוז מלגות עידוד. 
 
סטודנט חדש?
 מידע באמצעות מחלקת השיווק ובתהליך הייעוץ.
 
 
 
 
קרן קציר
משכילה
אימהות חד הוריות
10,000 ₪
 
+
 
6,000 ₪ דמי קיום לזכאיות
 
 
 • מצב סוציואקונומי לפי דרישות הקרן ולאחר בדיקה של ועדה
 • ראיון אישי משותף (נציגות מכללה +נציגות הקרן)
 • הרשמה באתר ומסירת כל המסמכים הנדרשים
 • מספר המקומות מוגבל
דקנט הסטודנטים
הרשמה באתר הקרן לאחר שיחת הסבר בדקנט
 
מלגת המכללה
מלגת לימודים בהתאם למצב סוציואקונומי של הסטודנט.
 
 
עד 3000 ₪
 • מיועדת לסטודנטים הלומדים מן המניין, לתואר ראשון שאינם ממומנים בכל התואר
 • מינימום נקודות זכות להגשה – 20 נק"ז.
 • גובה המלגה נקבע לפי מצב כלכלי.
 • מסירת מסמכים נדרשים והרשמה בזמן למלגה בעת תיפתח ההרשמה.
 
הגשת המלגה מתבצעת דרך מערכת המידע האישי > אפשרויות נוספות > מלגות > מלגת המכללה 
נדרשות שעות פעילות בהתאם לגובה המלגה.
מלגת משרד החינוך
משרד החינוך מעניק מידי שנה מלגות על רקע סוציואקונומי.
 
גובה מלגה משתנה בהתאם למצב כלכלי
4000 ₪ / 6000 ₪
12,000₪
 
 • לפי קריטריונים הנקבעים מטעם משרד החינוך
הרשמה מקוונת באתר משרד החינוך.
 
 
תשעט
ההרשמה תיפתח בסביבות חודש ינואר, תצא הודעה בנושא.
 
מלגת משרד החינוך לסטודנטים בדואים
משרד החינוך מעניק מידי שנה מלגות על רקע סוציואקונומי.
 
 
 • סטודנטים הנמנים על המגזר הבדואי.
 • לומדים במוסדות אקדמאיים ישראליים המוכרים ע"י המל"ג.
 • לומדים מקצועות מדעים, הנדסה או טכנולוגיה(גם כלכלה).
 • לומדים לקראת תואר ראשון, שני או שלישי.
 • סטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים אינם זכאים למלגה.
 
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/schoolership-2018.aspx                                                                    
תשע"ט :
תצא הודעה בנושא
אגודת הלל תומכת ביוצאים בשאלה מהעולם החרדי
 
 
 
 
מלגות הצטיינות בלימודים אקדמיים
מלגה לסטודנטים המצטיינים בלימודיהם.
 
עקרונות לקביעת מלגת הצטיינות, בהתאם להחלטת המחלקה האקדמית בחוג הלימודים (ניתן לפנות לחוגים לשאלות).
 
 
HIAS
 
הגשת מועמדות פתוחה בפני עולי כל המדינות שהגיעו לישראל החל משנת 2007 ( 1990 לעולי אתיופיה)
המלגה מוענקת על סמך צורך כלכלי, הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית.
$1000 עד 2500 $
1. עליה לישראל החל מתאריך 1.1.2007, ועבור עולים יוצאי אתיופיה עליה החל מתאריך 1.1.1990.
2. סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימוד תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3. נותרה למועמד/ת לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום התואר.
הערה: קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים העומדים בתנאים אלו יכולים להגיש את מועמדותם בהינתן שהם שהו מעל לעשר שנים בחו"ל.
 
הרשמה ופרטים:
 
 
ההרשמה נפתחת מידי שנה בחודש אוגוסט
 
הטבותלחיילים משוחררים ושירות לאומי
 
 
 
 
 
שנה ראשונה חינם
סטודנטים בשנה א' אשר השתחררו משרות צבאי/ לאומי מתאריך 01/01/2010  מוזמנים לבדוק את זכאותם למלגה עבור שנה ראשונה ללימודים ולחתום על כתב התחייבות באתר ההכוונה לחיילים משוחררים (אזור אישי).
מלגת ממדים ללימודים- מיועדת לחיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.
 
 
תנאים, פרטי גובה מלגה וקריטריונים לזכאות באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים משרד הביטחון.
 
*בדיקת זכאות והרשמה
יש להיכנס ל"אזור האישי" ולבחור בנושא מלגות.
 
קישור לאתר:
 
קרן המכבים
עבור סטודנטים יוצאי איראן/ זיקה לאיראן ולסטודנטים יוצאי אתיופיה.
 
 
 
 
 
ההרשמה תפתח בתאריך- 17.12.18 ותתבצע דרך אתר הקרן בלבד:
 
 
 
מועד אחרון להגשת בקשות 20.03.2019
המלגות תוענקנה בטקס חגיגי בתאריך 04.07.19

מלגה ליוצאי אתיופיה