מלגות

המכללה האקדמית גליל מערבי מסייעת לסטודנטים הזקוקים לעזרה כספית במהלך הלימודים הסיוע ניתן באמצעות מלגה. הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשות לסיוע.

המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו באופן יחסי לשאר מבקשי המלגות. סטודנט שעובד אינו פוגע בזכאותו למלגה. מאמצי הסטודנט לפרנס עצמו בעבודות חלקיות ולממן את לימודיו עשויים להעניק לו נקודות זכות בבקשת המלגה. כמו-כן מובאים בחשבון תכנית לימודים, הישגים, פעילות חברתית, שרות לאומי ושרות צבאי.

לפרטים בנושא ניתן לפנות ליחידה לסיוע כלכלי ומעורבות חברתית :

מרינה איצקוביץ – מנהלת מערך סיוע כלכלי וסיוע לימודי marinai@wgalil.ac.il

אריאל כהן – רכז מעורבות חברתית וחיי הקמפוס arielc@wgalil.ac.il

אושרת כהן – מתאמת מלגות ורכזת פרוייקטים, oshratco@wgalil.ac.il

יוליה מאיר – רכזת מעורבות חברתית (חל”ד)

שעות קבלה:

יום א’ – ה’ בין השעות 08:30 – 15:30 במשרד הדקנט

מלגות סיוע כלכלי : דקנט הסטודנטים

 

מלגה/ קרן תיאור כלליגובה מלגהתנאים לקבלת המלגה פנייה באמצעות
מלגת המכללהמלגת לימודים בהתאם למצב סוציואקונומי של הסטודנט.עד 3000 ₪ *מיועדת לסטודנטים הלומדים מן המניין, לתואר ראשון שאינם ממומנים בכל התואר.*מינימום נקודות זכות להגשה – 20 נק”ז.*גובה המלגה נקבע לפי מצב כלכלי.*מסירת מסמכים נדרשים והרשמה בזמן למלגה בעת תיפתח ההרשמה.הגשת המלגה מתבצעת דרך מערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – מלגות – מלגת המכללה.

אופציה זו תיפתח במועד תחילת ההרשמה למלגה ותיסגר במועד סיום ההרשמה.

ההרשמה לתשפ”ג (התאריכים יימסרו בהמשך)

דף מידע לבקשת מלגת סיוע כלכלי

 

 

מלגה/ קרן תיאור כלליגובה מלגהתנאים לקבלת המלגה פנייה באמצעות
קרן קצירמשכילהאימהות חד הוריות10,000 ₪ + 6,000 ₪ דמי קיום לזכאיות*מצב סוציואקונומי לפי דרישות הקרן ולאחר בדיקה של ועדה*ראיון אישי משותף (נציגות מכללה +נציגות הקרן)*הרשמה באתר ומסירת כל המסמכים הנדרשים*מספר המקומות מוגבל ההרשמה לתשפ”ב נפתחה

לפרטים נוספים

 

מלגת משרד החינוךמשרד החינוך מעניק מידי שנה מלגות על רקע סוציואקונומי.גובה מלגה משתנה בהתאם למצב כלכלי 4000 ₪ / 6000 ₪ 12,000₪לפי קריטריונים הנקבעים מטעם משרד החינוךהרשמה מקוונת באתר משרד החינוך.ההרשמה נפתחת מידי שנת לימודים מחדש בחודשים דצמבר/ינואר. תצא הודעה למייל האישי-נא מעקבך אחר ההודעות.
http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
מלגת משרד החינוך לסטודנטים בדואיםמשרד החינוך מעניק מידי שנה מלגות על רקע סוציואקונומי.*סטודנטים הנמנים על המגזר הבדואי.*לומדים במוסדות אקדמאיים ישראליים המוכרים ע”י המל”ג. *לומדים מקצועות מדעים, הנדסה או טכנולוגיה(גם כלכלה). *לומדים לקראת תואר ראשון, שני או שלישי. *סטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים אינם זכאים למלגה.https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/loan

 

אגודת הלל תומכת ביוצאים בשאלה מהעולם החרדיhttps://www.hillel.org.il/he/studies
HIASהגשת מועמדות פתוחה בפני עולי כל המדינות שהגיעו לישראל החל משנת 2007 (1990 לעולי אתיופיה)המלגה מוענקת על סמך צורך כלכלי, הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית.$1000 עד 2500 $1. עליה לישראל החל מתאריך 1.1.2007, ועבור עולים יוצאי אתיופיה עליה החל מתאריך 1.1.1990.2. סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימוד תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.3. נותרה למועמד/ת לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום התואר.הערה: קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים העומדים בתנאים אלו יכולים להגיש את מועמדותם בהינתן שהם שהו מעל לעשר שנים בחו”ל.הרשמה ופרטים באתר. ההרשמה נפתחת מידי שנה בחודש אוגוסטhttp://www.hias.org.il
הטבות לחיילים משוחררים ושירות לאומישנה ראשונה חינםסטודנטים בשנה א’ אשר השתחררו משרות צבאי/ לאומי מתאריך 01/01/2010 מוזמנים לבדוק את זכאותם למלגה עבור שנה ראשונה ללימודים ולחתום על כתב התחייבות באתר ההכוונה לחיילים משוחררים (אזור אישי).מלגת ממדים ללימודים- מיועדת לחיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ”ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.תנאים, פרטי גובה מלגה וקריטריונים לזכאות באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים משרד הביטחון.*בדיקת זכאות והרשמהיש להיכנס ל”אזור האישי” ולבחור בנושא מלגות.לכניסה לאתר לחץ כאן
קרן הישגקרן מלגות לחיילים בודדים משוחרריםhttps://www.heseg.com/
קרן המכביםעבור סטודנטים יוצאי איראן/ זיקה לאיראן ולסטודנטים יוצאי אתיופיה. 

לחץ כאן למידע

קרן דזז דלאלכחלק מהמטרות לקדם ההשכלה האקדמית ובמיוחד בקרב הדור הצעיר, קרן קזז-דלאל מעניקה מלגות לסטודנטים. יעד המלגות הוא לעודד ההשכלה האקדמית בקרב האוכלוסייה בישראל, ללא הבדל דת, גזע ומין. 2,500 ש”ח עדיפות לסטודנטים וסטודנטיות שלומדים חינוך.

הרשמה עד 20/7/2021  תשובות עד-  30/8/21

 

http://www.kd-fund.org.il/index.php/scholarships-and-grants/milga-for-students

 

בני ברית לשכת “אושא” קריית אתאבני ברית לשכת “אושא” קריית אתא, מעניקה בכל שנה מלגות לסטודנטים תושבי המקום, משנת הלימודים השנייה ואילך

המועמדים יהיו זכאים למלגה לאחר עמידה בקריטריונים שנקבעו.

את השאלון יש לשלוח לת.ד. 167 או למסור במחסן הבגדים של “בני-ברית” ברח’ אסף שמחוני 10,

בימים א’ וב’ משעה 9:00 – 12:00 ובימי ג’ משעה 16:00 – 17:00 וכן במחלקה לשירותים חברתיים

ברח’ פינסקר 11, בימים א’- ה’ בין השעות 8:00 – 15:00.

מועד אחרון להגשת  הטפסים – 15/04/2022