ריכוז מלגות עידוד לשנה"ל תשפ"ג

ריכוז מלגות הצטיינות לשנה"ל תשפ"ב

סוג המלגהקריטריון זכאותהמלגההליך קבלת מלגה
מלגת הצטיינות בלימודים אקדמיים במכללהמיועדת לסטודנטים בשנה ג’ ללימודיהם על ממוצע ציונים של שנים א ‘+ ב’עקרונות לקביעת מלגת הצטיינות, בהתאם להחלטת מנהל הסטודנטים ובהתאם לעקרונות שייקבעו.
רוטרי מוריהקריטריון הבחירה הינו הצטיינות בפעילות החברתית באמצעות הקורסים בחוגים.2,000 ₪מיועדת לסטוד’ מהחוגים: קרימינולוגיה, חינוך ולקויי למידה ותכנית לנוער בסיכו – מידע דרך החוגים הרלוונטיים
רוטרי עמיתים נהרייה1,500 ₪מידע דרך החטיבה ללימודי שואה