מלגת המכללה

  • מלגת לימודים בהתאם למצב סוציואקונומי של הסטודנט.

הגשת המלגה מתבצעת דרך מערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – מלגות – מלגת המכללה

אופציה זו תיפתח במועד תחילת ההרשמה למלגה ותיסגר במועד סיום ההרשמה

מועדי הרשמה למלגת המכללה בשנת הלימודים תשפ”ג

  • לסטודנטים בשנים ב’ + ג’ בשנת הלימודים תשפ”ג ההרשמה תיפתח ב – 1.8.22 – לפרטים נוספים לחצו כאן
  • לסטודנטים בשנה א’ , סמסטר סתיו ההרשמה תיפתח ב – 1.1.23- לפרטים נוספים לחצו כאן
  • לסטודנטים בשנה א’, סמסטר אביב, ההרשמה תיפתח ב – 1.3.23

רשימת מסמכים להגשה