פירוט הזכויות לסטודנטיות בהריון ולאחר הלידה

זכויות אקדמיות לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת

ילד למשמורת/אומנה.

 

 1. הגדרות:

הוראות אלו מתייחסות לסטודנטיות ולסטודנטים כאחד.“היעדרות בשל אירוע מזכה”- היעדרות של סטודנטית לתקופה של לפחות 21 ימים לא רצופים במהלך הסמסטרבשל אחת מהסיבות הבאות: שמירת הריון, נסיבות אחרות שקשורות בהריון, נסיעה לחו”ל למטרת אימוץ, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, טיפולי פוריות, או הפריה חוץ גופית.תקנות אלו מתייחסות לסטודנטיות הלומדות לתואר ראשון ולתואר שני, ותלמידות המכינותביחידה הקדם- אקדמית

 1.   קבלת אישור התאמות:

סטודנטיות המבקשות לקבל התאמות, יעבירו בקשה (נספח 1) בצירוף מסמכים רפואיים/ סוציאליים ואחרים, הכוללים את התאריכים הרלוונטיים, לידי דקנט הסטודנטים בהקדם האפשרי.האישור יכלול את התאריכים עליהם חלה הזכאות מבלי לפרט את הסיבות למתן האישור. ככל שהסטודנטית “נעדרת בשל אירוע מזכה” – הדבר יצוין באישור.באחריותה של הסטודנטית להציג את אישור הזכאות בפני כל גורם שאליו תפנה בבקשות לקבלת ההתאמות לפי תקנון זה בהתאם לעניין

 1. היעדרות משיעורים:
  • סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה עד 30% מהשיעורים במקצוע שחלה בו חובת נוכחות.
  • סטודנטית לאחר לידה, תהיה זכאית לחופשת לידה בת שישה שבועות או 30% מכלל השיעורים (לפי הגבוה מבניהם).
  • סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לבקש קורס חוזר ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה בו.
  • על הסטונדטית להציג את אישור הזכאות בפני רכז החוג על החלטתו לפרוש מהקורס.
  • עדכון שכר לימוד יבוצע על ידי רכז החוג.
  • רישום לקורס חלופי ללא תשלום (בגין קורס בחירה שלא מתקיים בשנה העוקבת) – יבוצע מול רכז החוג- ללא צורך בועדת חריגים או ועדת מועדים מיוחדים.

* חלה חובה על הסטונדטית להציג את “אישור הזכאות” למרצה ולרכז החוג .

 

 1. הארכת תקופת הלימודים

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה, בתקופת הלימודים, זכאית להקפיא את לימודיה ולהאריך את הלימודים בשני סמסטרים נוספים, מבלי שתחוייב בשכר לימוד נוסף, או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו

 1. מטלות :

סטודנטית שנעדרה בשל “אירוע מזכה” תקבל מועד להגשת מטלות הקורס, או מטלה חלופית. הסטודנטית תוכל לדחות עד 13 שבועות (6 שבועות ממשכב הלידה+ 7 שבועות מלשון החוק) מתאריך הלידה את הגשת המטלה, בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום מולו.

 1. בחינות :
  • סטודנטית שנעדרה מבחינה בשל “אירוע מזכה”, רשאית להיבחן במועד חריג במסגרת המועדים המקובלים במכללה אשר ייקבע בתיאום עם מדור בחינות והמרצה בסמוך ככל  הניתן לסמסטר בו למדה את הקורס.
  • סטודנטית לאחר לידה שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, זכאית להיבחן במועד חריג במסגרת המועדים המקובלים בחוג הלימודים / במכללה בכפוף להצגת אישור הזכאות בפני הועדה למועדים מיוחדים.

(הגשת בקשה בפורטל הסטודנט>>בקשות וערעורים>>בקשה למועד מיוחד).

 • למען הסר ספק, בכל מקרה רשאית “הסטודנטית הזכאית” להיבחן ב-2 מועדים בלבד.
 • סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה מבחינה בקורס חובה, זכאית ללמוד בסטאטוס ‘על תנאי’ בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
 • סטודנטית בהיריון / שמירת הריון זכאית לתוספת זמן של %25 ממשך זמן הבחינה. ובנוסף, רשאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה, ללא ההגבלות החלות על סטודנטים אחרים. (ובהצגת אישור זכאות)
 1. בני זוג של סטודנטית שנעדרו בשל אירוע מזכה
  • בן או בת זוג של סטודנט/ית שנעדר/ה בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט,  יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
  • סטודנט לאחר לידה של בת זוג  שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

(הגשת בקשה בפורטל הסטודנט>>בקשות וערעורים>>בקשה למועד מיוחד).

 • למען הסר ספק, בן זוג רשאי להיבחן ב-2 מועדים בלבד.
 1. מלגות

פרסים, מלגות ומענקים מן המכללה שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, ייחשבו לסטודנט שנעדר בשל ארוע מזכה, בהפחתה של תקופת היעדרותו.

 1. חניה

סטודנטית זכאית לקבל תוו חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, ובהצגת אישור ריפואי. זכאות זו מותנית בהצגת אישורים רלוונטים בפני רכזת ההתאמות, הכוללים שבוע ההריון ותאריך לידה משוער.

 1. כרטיסי צילום

“סטודנטית זכאית” תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עד לתיקרה של 20 צילומים או 7 הדפסות של חומר לימודי שהפסידה, בעד כל יום לימודים שנעדרה.

 1. חדרי הנקה ומשטחי החתלה

חדר הנקה במכללה נמצא במתחם אגודת הסטודנטים. מצויד בכורסת הנקה נוחה, משטח החתלה, מקרר עם מקפיא וכיור. בשעות עבודת מזכירת האגודה ניתן להיכנס ללא תאום ולאחר שעות העבודה יש לתאם מראש קבלת והחזרת המפתח. בכל ייעשה בתיאום עם המזכירה.

ניתן ליצור קשר עם שרית פינטו, מזכירת מרכז תמיכה ואבחון| בטלפון: 04-9015149 או בדוא”ל: [email protected]