מנהיגות ומצוינות אקדמית וחברתית

תוכניות עידוד למצוינות

במכללה מופעלות 3 תכניות ייעודיות למצוינות אשר מעניקות סביבה תומכת לסטודנטים להשבחת הישגיהם האקדמיים תוך עידוד לסיים לימודיהם בהצטיינות והמשך לימודים לתואר שני:
 
 • העצמת נשים בחוג לכלכלה וניהול
  מיועד לסטודנטיות בשנה א' במסלול כלכלה וניהול.
  התכנית תעניק סביבה תומכת לסטודנטיות להשבחת הישיהן האקדמיים, תוך עידוד למצוינות ושאיפה להבאת הסטודנטיות המשתתפות בתכנית לסיום לימודיהן בהצטיינות.

 • מצוינות אקדמית בכל מסלולי הלימוד
  מיועד לסטודנטים בשנה ב' , לתוכנית ייבחרו 20% מהסטודנטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר.
  התכנית תעניק סביבה תומכת לסטודנטים להשבחת הישגיהם האקדמיים, תוך עידוד למצוינות מבחינה חברתית ו/או אקדמית.

 • מצטיינים הממשיכים ללימודי תואר שני
  מיועד לסטודנטים בשנה ג' , לתוכנית ייבחרו 20% מהסטודנטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר.