היחידה למעורבות חברתית

היחידה למעורבות חברתית


היחידה למעורבות חברתית מעודדת סטודנטים להיות מעורבים בקהילה, לתרום לעשייה משמעותית בחברה, להרגיש חלק ממנה, לחזק את המרקם החברתי ולבנות מערכת יחסים שתושתת על סובלנות וכבוד הדדי.

מלגות מעורבות חברתית תשע"ח

 
שם הקרן
 
תיאור כללי
 
גובה המלגה
 
שעות פעילות
 
תנאים לקבלת המלגה
 
פנייה באמצעות
 
קרן עיבל גלעדי למצוינות
 
 
 
1000 דולר
פירוט בגוף הקול קורא
ההגשה מסתיימת ב 22/5/2018
 
 
פר"ח
חונכות פרטנית/קבוצתית.
 
חונכות סטודנט לסטודנט.
 
 
 
5,200 ₪
עד
10,000 ₪
120 שעות
זמינות לפעילות.
 
הרשמה החל מה 3/9/17
 
 
קרן גרוס
התנדבות בקהילה במגוון עמותות וארגונים חברתיים.
5,000 ₪
 
70 שעות
5 שנים מהשחרור,
ניצול של לפחות 8,000 ש"ח מהפיקדון.
 
דקנט הסטודנטים
 
הרשמה החל מה 22/10/17
 
 
 
חינוך לפסגות
פעילות חינוכית והעשרה לימודית לילדי יסודי וחטיבות ביניים. שיבוץ בבתי ספר בעכו כרמיאל, זרזיר ובסמת טבעון.
6,000 ₪
130 שעות
ראיון אישי.
 
דקנט הסטודנטים
 
 
הרשמה החל מה 1/8/2017
 
 
קרן קציר
דעת
אקדמיה
כפרי נוער
התנדבות בקהילה במגוון עמותות וארגונים חברתיים.
10,000 ₪
 
 
120 שעות
ראיון אישי
מצב כלכלי- סטודנטים ללא עורף משפחתי. בוגרי פנימיות, כפרי נוער, חיילות בודדות.
דקנט הסטודנטים
 
 
הרשמה החל מיולי
 
 
קרן קציר
משכילה
אימהות חד הוריות
10,000 ₪
 
+
 
6,000 ₪ דמי קיום
 
 
ללא
מצב כלכלי
וראיון אישי.
דקנט הסטודנטים
 
 
 
סחל"ב
פעילות העשרה בבתי ספר וגני ילדים במסגרת יום חינוך ארוך.
 6,000
113 שעות
ראיון אישי.
 
הרישום נפתח ב01.05.2018
 
אימפקט
התנדבות בקהילה במגוון עמותות וארגונים חברתיים מטעם הקרן.
4000$
120 שעות
חיילים משוחררים יוצאי יחדות קרביות או תומכי לחימה.
 
ההרשמה עד 31.5.17
 
רוטרי מוריה
 
2000 ₪
 
 
מיועדת לסטוד' מהחוגים: קרימינולוגיה, חינוך ולקויי למידה ותכנית לנוער בסיכון.
מידע דרך החוגים הרלוונטיים
רוטרי עמיתים נהרייה
 
 1500 ₪
 
 
 
 
 
מידע דרך החטיבה ללימודי שואה
מלגת גרעין הדר –כפר סטודנטים
 
 ₪ 10,000
 
 
נכונות למגורים בהדר חיפה
מגבית בריטניה UJIA
התנדבות בקבילה בהתאם לפרויקט נבחר בכל שנה מחדש
4000 ₪ או
6000 ₪ 
70-100 שעות
ראיון אישי והתאמה לצרכי התכנית
דקנט הסטודנטים
 
מלגות בשיתוף מרכז צעירים עכו
פרויקט קשר בינדורי
2000 ₪
40 שעות
ראיון אישי והתאמה לצרכי התכנית
דקנט הסטודנטים ומרכז צעירים עכו