סיוע לימודי

סיוע לימודי כללי

דקנט הסטודנטים מציע לסטודנטיות ולסטודנטים באקדמית גליל מערבי מערך תגבורים מובנה על פי צרכי החוגים השונים במטרה לאפשר מענה לימודי מקיף ואיכותי.
המערך מופעל על ידי מתגברים מקצועיים ומנוסים בעלי ידע אקדמי רחב.
התגבורים אינם מחליפים את הקורסים האקדמיים ומוגשים לסטודנטים כרשות.
התגבורים נקבעים מראש ויש להירשם דרך המידע האישי -> רישום לקורסים -> סיוע לימודי  תש"פ -> לחיצה על החוג / החטיבה הנלמדת -> רשימת תגבורים מוצעת - יש לבחור את התגבור עפ"י הקורס הנדרש .
לחיצה על 'פרטים' - תציג את שם המתגבר
לחיצה על 'פרטים נוספים' תציג את שעות התגבור
לחיצה על 'שם הקורס' תציג את התגבור במערכת השעות שלך.
לחיצה על 'רישום לקורס' - תבצע את הרשמתך לתגבור.
 

שימו לב :

  • התגבורים הינם ללא עלות ומוצעים כשירות לסטודנטים.
  • סטודנט שנרשם לתגבור ולא הגיע מבלי להודיע מראש יחוייב בסך 50 ש"ח.

 

 

סיוע לימודי פרטני

דקנט הסטודנטים מציע לסטודנטיות ולסטודנטים העומדים בקריטריונים אפשרות לסיוע לימודי פרטני בסיוע חונך אישי.

שימו לב :
  • התגבורים הינם ללא עלות ומוצעים כשירות לסטודנטים.
  • סטודנט שנרשם לתגבור ולא הגיע מבלי להודיע מראש יחוייב בסך 50 ש"ח.

לפרטים ויצירת קשר

 

גב' מירית דנה  - רכזת סיוע לימודי כללי בטלפון 04-9015346 או בדוא"ל.

גב' מרינה איצקוביץ' - רכזת סיוע לימודי פרטני בטלפון 04-9015391 או בדוא"ל.