סגל המרצים בחוג לתיאטרון


 

ד"ר הניה רוטנברג

ד"ר הניה רוטנברג

תחומי התמחות:

סמינריון – היבטים בשילוב מחול ואמנויות, מחול בישראל, כתיבה אקדמית, הסטוריה של המחול במערב, תאטרון מחול.
 
  חדר: משרד החוג מול חדר 213, מרכז שבדיה לאמנויות

פרסומים:

ספרים (עריכה)

1.   רוטנברג, ה., ורוגינסקי, ד. (עורכות). (2015). שרה לוי-תנאי: חיים של יצירה. תל אביב: רסלינג.
2.   רוגינסקי, ד., ורוטנברג, ה. (עורכות). (2009). רב-קוליות ושיח מחול בישראל. תל אביב: רסלינג.
 

מאמרים ופרקים בספרים וכתבי עת

 •  Rottenberg, H. Yardena Cohen - Creating Hebrew Dance in the British Mandate of Palestine. Israel Affairs. [in process]
 
 • רוטנברג, ה. (2015). השפה הענבלית: יצירתה של שרה לוי-תנאי. שרה לוי-תנאי: חיים של יצירה. תל אביב: רסלינג, עמ' 280-251.
 
 • Rottenberg, H. (2013) Anna Sokolow: A Seminal Force in the Development of Theatrical Dance in Israel. Dance chronicle. 36 (1), pp. 36-58.
 
 • רוטנברג, ה. (2012). מבטים מצטלבים: יחסי גומלין בין מבצעים לצופים במופע המחול טטריס של נועה דר. סוציולוגיה ישראלית, י"ג (2), 153-170.
 
 • Rottenberg, H. Ohad Naharin (2011). Entry. In: Martha Bremser., & Lorna Sanders (Eds.), Fifty Contemporary Choreographers (pp. 291-296). London: Routledge.

 

 • רוטנברג, ה. (2009). אויסטר: האניגמה של הפנינה. רב-קוליות ושיח מחול בישראל, עורכות הניה רוטנברג ודינה רוגינסקי. תל אביב: רסלינג. (עמ' 350-321).
 
 • Rottenberg, H. (2008). Lea Anderson, Dancing and Drawing the Past into the Present. In: Janet Lansdale (Ed.), Decentring Dancing Texts: The Challenge of Interpreting Dance (pp. 143-159). Palgrave and Macmillan.
 
 • רוטנברג, ה. (2007). הצביעות נמשכת: מחאה פוליטית במחול. כוורת, 14, 51-48.
 
 
 

מאמרים בכתבי עת

ספרים - עריכה מדעית

 • לפקי. מיצוי מחול. (2013). מאנגלית: ניב סבריאגו (עריכה מדעית: הניה רוטנברג, גבי אלדור ואיריס לנה). רמת השרון: אסיה.
 • קופלנד, רוג'ר. (2013). מרס קנינגהם: המודרניזציה של המחול המודרני. מאנגלית: ניב סבריאגו (עריכה מדעית: הניה רוטנברג, גבי אלדור ואיריס לנה). רמת השרון: אסיה.
 • גראפולה, ל. (2012). בלט רוס של דיאגילב. מאנגלית: ניב סבריאגו (עריכה מדעית: הניה רוטנברג, גבי אלדור ואיריס לנה). רמת השרון: אסיה.
 • סרבוס, נ. (2012). פינה באוש. תיאטרון מחול. מגרמנית: איה ברויר. (עריכה מדעית: הניה רוטנברג, גבי אלדור ואיריס לנה). רמת השרון: אסיה.
 • ביינס, ס. (2010). טרפסיכורה בסניקרס. תרגום: ניב סבריאגו (עריכה מדעית: הניה רוטנברג, גבי אלדור ואיריס לנה). רמת השרון: אסיה.
 • 12כהן, ס. ג'. ( עורכת) (2010). המחול כאמנות במה. מאנגלית: ניב סבריאגו (עריכה מדעית: הניה רוטנברג, גבי אלדור ואיריס לנה). רמת השרון: אסיה.