סגל המרצים בחוג לתיאטרון


 

פרופ' דן אוריין

פרופ' דן אוריין

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של תאטרון, תאטרון ישראלי, דרמה טלוויזיונית, דרמה חינוכית.
פרופסור מן המניין, מחקר, אמריטוס, החוג לאמנות התאטרון, אוניברסיטת תל אביב
ראש החוג ללימודי תאטרון, האקדמית גליל מערבי.
 
מס' חדר: 6211, בניין מדעים

Dan Urian

 

Books (as author)

אוריין, ד. (1983). המסכה בדרמה ובתאטרון. תל אביב: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד - אפיק.

אוריין, ד. (1988). דרמה ותאטרון. תל אביב: אור-עם.  

אוריין, ד. (1988). ממחזה להצגה. תל אביב: אור-עם.

אוריין, ד. (1990). הקמצן בתאטרון. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

אוריין, ד. (1996). דמות הערבי בתאטרון הישראלי. תל אביב: אור-עם.

אוריין, ד. (1998). יהדותו של התאטרון הישראלי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

אוריין, ד. (2000). שח'צת אל-ערבי פי אל-מסרח אל-אסראא'ילי  (דמות הערבי בתאטרון הישראלי). תורגם לערבית על ידי מוחמד אחמד צאלח, עריכה והקדמה: מחמד ח'ליפה חסן אחמד, קהיר, אל-מג'לס אל-אעלא ל-ת'קאפה (המועצה העליונה לתרבות), אל-משרוע אל-קומי ל-תרג'מה (הפרויקט הלאומי לתרגום).

أوريان, دان, شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي. (ترجمة: محمد أحمد صالح), القاهرة: المجلس الأعلى   للثقافة, 2000.

אוריין, ד.  (2004).  הבעיה העדתית בתאטרון הישראלי. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אוריין, ד. (2004). דרמה טלוויזיונית. תל אביב: מכון מופ"ת.

אוריין, ד. (2008). תאטרון בחברה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

אוריין, ד. (2017). תאטרון ישראלי בעידן טלוויזיוני. אתר "בית אוצר.

אוריין, ד. (2018 נובמבר). מבוא לדרמה. תל אביב: אור-עם (בדפוס).

Urian, D. (1997). The Arab in Israeli Drama and Theatre. London: Routledge.

Urian, D. (2000). The Judaic Nature of Israeli Theatre: A Search for Identity. London: Routledge.

 

Books (as editor)

ברוקט, א. (1987). תולדות הדרמה והתאטרון. תל אביב: מסדה.

אוריין, ד. (עורך) (1992). נושאים בחינוך. דרמה וחינוך. חיפה: אח.

אוריין, ד. (עורך ומחבר). קנול-יהלום, ו., ושינמן, ש. (1995). דרמה בחינוך - כתיבה, משחק וצפייה. תל אביב: מכון מופ"ת, משרד החינוך, התרבות והספורט.

אוריין, ד. לאה גילולה (עורכים) (2017) קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד, כרך א', וכרך ב' רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, 504 עמ', 325 עמ'.

אוריין ד. (דצמבר 2018). אתר התאטרון הישראלי (עם פרופ' שמעון לוי ופרופ' נורית יערי). במימון מפעל הפיס (300.000 ₪) ואוניברסיטת תל אביב.

(עריכה וכתיבת ערכים (בהיקפים משתנים מ-6 עמ' ועד ל-10 עמ'): שדה התאטרון בישראל, חקר קהלי תאטרון בישראל, נשים בדרמה העברית, נשים בתיאטרון הישראלי, ערבים ויהודים בתאטרון הישראלי, חנה מרון; ערכי ההצגות: איש חסיד היה, פליישר, ארבייט מאכט פריי, סיפור פשוט, קריזה, נעים, רצח.)

Urian, D. (1995). Palestinians and Israelis in the Theatre, (a special issue of  Contemporary Theatre Review).London: Routledge.

Urian, D., Karash, E., (1999). Jewish Aspects of Israeli Culture. London: Routledge.

Urian, D. (2001). Drama in Education: Case Studies, (a special issue of  Contemporary Theatre Review). London: Routledge.

Shevtsova, M., & Urian, D. (Eds.). (2002). The Sociology of Theatre, (a special issue of  Contemporary Theatre Review). London: Routledge.

Urian, D. (2011). Co-writer for the introduction and Theater adviser. In: N. Gertz & D. (Eds.).  The Posen Library of Jewish Culture and Civilization, Vol. 10. New Haven: Yale University Press.

 

         Chapters in Books

אוריין, ד. (1982). האביזר בדרמה ובתאטרון. בתוך:  כהן, א., (עורך). הוראת הספרות. חיפה: בית הספר לחינוך של אוניברסיטת חיפה. גסטליט. 204-189.

אוריין, ד. (1997). שנאת היהדות בתאטרון הישראלי. בתוך:  בן-זאב, א. (עורך). שנאה. תל אביב:  זמורה ביתן  127-112.

אוריין, ד. קינר, ג., (1998). הוראת התאטרון.  לקסיקון לחינוך ולהוראה. אוניברסיטת תל-אביב. 134-133.

אוריין, ד. (2000).התיאטרון הישראלי ומצוקות החינוך היהודי בישראל. בתוך: בקון, ב. שרס, ד., זיסנויין, ד., (עורכים).  חקר החינוך היהודי. תל אביב:  בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב, 16-1.

אוריין, ד. (2004). פטריוטיות בתאטרון הישראלי. בתוך: בר-טל, ד., ובן-עמוס, א.  (עורכים). פטריוטיזם, אוהבים אותך מולדת. תל אביב:  הקיבוץ המאוחד. 238-213.

אוריין, ד. (2006). יהודים וערבים בתיאטרון ובדרמה הטלוויזיונית. בתוך: יחזקאל, ר., ובר-טל. ד. (עורכים). רק על הסכסוך לדבר ידעתי. תל אביב:  מכון וולטר ליבך. אוניברסיטת תל אביב, 42-34.

אוריין, ד. (2013). הכיבוש באמנויות, השפעת הכיבוש על החברה הישראלית, דניאל בר-טל, יצחק שנל, עורכים, מוסד ביאליק, 2013, 341-322.

אוריין, ד. (2017). "מולייר בתאטרון" בתוך: קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד, דן אוריין ולאה גילולה, עורכים, כרך א, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, 504-389.

Urian, D. (1990). The Study of a Play as Text for Performance in the Theatre: The Case of 'The Cherry Orchard. Assaph - Studies in the Theatre, 4, 35-54.

 

Urian, D. (1996). Symposium on Palestinian Theater. In Ben-Zvi, L., (ed.), Theatre in Israel. Ann Arbor: University of Michigan Press.  323-345.

Urian, D. (1996). The Image of the Arab on the Israeli Stage. In Ben-Zvi, L., (ed.), Theatre in Israel. Ann Arbor: University of Michigan Press.. 227-268.

Urian, D. (1998). On Being an Audience: A Spectator`s Guide. In: Hornbrook, D., & Daldry, S., (eds.), On the Subject of Drama.  London: Routledge. 133-150.

Urian, D. (1999). Bruria, Theatre Company Jerusalem (1982-     ), Shimon Levy ed., Theatre and Holy Script, Sussex Academic Press, 222-237.

Urian, D. (2000). So Sarah Laughed to Herself. In: Abramson, G., (ed.).  Modern Jewish Mythologies.. Detroit: Wayne State University press for Hebrew Union College. 86-106.

Urian, D. (2006). Women and the Theatre - Yishuv to the Present Day. In Hyman, P.E., &  Ofer, D., (eds.). Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia. Philadelphia: JPS. 22.

Urian, D. (2006). Representation of Women in Hebrew Drama. . In Hyman, P.E., &  Ofer, D., (eds.). Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia. Philadelphia: JPS. 16.

Urian, D. (2006). Kulturkampf in the Israeli Theatre. In: Abramson, G., & Kilpatrick, H., (eds.). Religious perspectives in Modern Jewish and Islamic Literatures. London:  Routledge. 149-162.

Urian, D. (2011). Drama in Education as a Theatre Repertoire.  In : Schonmann, S., (ed.), Key Concepts in Theatre Drama Education. Rotterdam, Boston & Taipei: Sense Publishers, 141-146.

Urian, D. (2012). The Cherry Orchard' as a play of European (Dis-)unity, Europa: un design  teatral, Victor Molina, John London, eds. The volume is to be published by GRAE,  in Barcelona during, 99-118. (Catalan).

Urian, D. (2012). L'Arabe au miroir de la scène israélienne. L'Autre au miroir de la scène,Karl Zieger, Catherine Dumas, (eds.), New York,  Peter Lang. 263-274 (French).

Urian, D. (2013). The Occupation as Represented in the Arts in Israel. The Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip: Implications for the Occupying Society, Daniel Bar-Tal, Izhak Schnell, eds., Oxford University Press, 438-470.

Urian, D. (2013). Representations of War in Israeli Drama and Theatre. Representations of War in Israeli Society and Culture, Ranen Omer-Sherman and Rachel Harris, eds., Wayne State University Press, 281-299.

Urian, D. (2015). Pierre Bourdieu's  'Love for Art'. The Wisdom of Many – Key Issues in Arts Education, International Yearbook for Research in Arts Education, Shifra Schonmann, ed., Waxman Publications, 298-307.

 

 

         Articles in periodicals

אוריין, ד. (1978). גן הדובדבנים בלבן. נוסח גיאורגיו שטרלר. במה, 80-79, 144-138.

אוריין, ד. (1980). התפאורה בדרמה ובתאטרון. עלי שיח, 9, 132-117.

אוריין, ד. (1981). הלבוש בדרמה ובתאטרון. עלי שיח, 11-10, 194-181.

אוריין, ד. (1982). התאטרון והיצירה הדרמתית. עלי שיח, 16-15, 295-280.

אוריין, ד. (1983). המלט' במוסקבה 1912. במה, 94, 68-48.

אוריין, ד. (1983). המקום התיאטרוני והיצירה הדרמתית. עלי שיח, 18-17, 279-269.

אוריין, ד., ויערי נ. (1984). 'גטו' - ממחזה להצגה. במה, 98/99, 136-122.

אוריין, ד. (מרץ 1985). טרטיף בתאטרון 1964- 1984. עתון, 66, 77, 41-38.

אוריין, ד. (1985). הפולמוס על נפש יהודי. במה, 100, 87-78.

אוריין, ד. (1986). עיבודים ותרגומים של 'טרטיף' לעברית. במה, 104, 85-61.

אוריין, ד. (1986). קהל ודרמה בתאטרון. עלי שיח, 24, 24-9.

אוריין, ד. (1987). דראמה ומוסיקה. דפים למחקר בספרות, 3, 244-233.

אוריין, ד. (1989). המלט של שארו באביניון 1988. במה, 114-113, 25-11.

אוריין, ד. (1990). מאויב למאהב - הערבי בתאטרון הישראלי. במה, 122, 21-5.

אוריין, ד. (1992). חוואג'ה ביאליק - כפל התרבות של הערבי הישראלי בתאטרון הישראלי. במה, 128, 81-70.

אוריין, ד. (1992). הוראת המחזה כטקסט תיאטרלי. נושאים בחינוך, 1, 66-40.

אוריין, ד. (1992). עריכה ומבוא לרב-שיח על התאטרון הפלסטיני. במה, 129, 44-22.

אוריין, ד. (1993). הערבי בתאטרון הישראלי. צפון ב', 260-248.

אוריין, ד. (1994). השואה והשאלה הערבית' בתאטרון הישראלי. דפים לחקר תקופת השואה, קובץ י"א 104-85.

אוריין, ד. (1994). תאטרון בזמן אינתיפאדה. במה, 135, 36-19.

אוריין, ד. (1994). היווצרותה של 'השאלה הערבית' בדרמה העברית. טורא, ג', 149-133.

אוריין, ד. (1994). "ותצחק חנה" חנה מרון כסלבריטי ברחם פונדקי. בתוך: לוי. ת. ואחרים (עורכים).  תפקידה של שחקנית: חנה מרון. תל אביב:  הגלריה האוניברסיטאית לאמנות, אוניברסיטת תל-אביב, 102-93.

אוריין, ד. (1995). שנאת עצמו בתאטרון הישראלי. השסע החילוני-דתי בתאטרון הישראלי. במה, 138, 20-5.

אוריין, ד. (1995). חיפוש הזהות היהודית בתאטרון הישראלי. במה, 139, 144-99.

אוריין, ד. (1996). בעלי תשובה בתאטרון. במה, 143, 76-51.

אוריין, ד. (1997). תאטרון של נשים דתיות-ציוניות. במה, 146-145, 20-5.

אוריין, ד. (1997). שברון הלב שגרמו לנו רבותינו' - מעשה ברוריא של קבוצת התאטרון הירושלמי". מותר, 6, 48-41.

אוריין, ד. (1999). תאטרון בחברה: התאטרון הישראלי. מותר, 7, 196-187.

אוריין, ד. (1999). תאטרון-טלויזיוני. קשר, 26, 26-15.

אוריין, ד. (1999). חברה בתאטרון: ייצוג הערבי בתאטרון הישראלי-יהודי. דברים, 2, 30-19.

(מבוסס על דמות הערבי בתאטרון הישראלי עם עדכונים ותוספות).

אוריין, ד. (2000). לידת הסטריאוטיפ המרוקאי בתאטרון הישראלי. (עיון מחודש בקזבלן 1954). במה, 160-159, 66-47.

אוריין, ד. (2001). חינוך לתאטרון והוראת התאטרון - היבטים אידיאולוגיים. במה, 164,

69-57.

אוריין, ד. (2001). אנשי בראשית. Hebrew Studies,  XLII, 143-105.

אוריין, ד. (2001). דרמה חינוכית: מתיאוריה למיקרים לימודיים, מופ"ת, 20 עמ'

אוריין, ד. (2009). שישים שנות תיאטרון בישראל. במות ומסך, 1, 28-7.

אוריין, ד. (2001). "לתפוס את השמיים – זהותם היהודית של הישראלים", קשר, 30,

41-31.

אוריין, ד. (2010). האחר כדמות קומית. עיונים בחינוך, 2-1, 258-244.

אוריין, ד. (2010). בין קמצוץ פטרוזיליה לעוג מלך הבשן. צ'רלי קאצ'רלי במות ומסך, 5, 69-54.

אוריין, ד. (2011). חינוך לאמנות? מילה ריקה. עיונים בחינוך, 5, 99-88.

אוריין, ד. (2014). תיאטרון בעידן טלוויזיוני, עיונים בחינוך, 10-9, 230-211.

אוריין, ד. (2016). נעים על הבמה (בשנים 1978, 2014), עיונים בחינוך. 14-13, 349-335.

 

Urian, D. (1984). The Meanings of Costume, a Monograph. Oakland: Persona Books, pp. 38.

Urian, D. (1991). The Image of the Arab in Israeli Theatre from Adversary to Lover. In: C. Schumacher and D. Fogg, (Eds.), Small is Beautiful, London: Theatre Studies Publications, 127-134.

Urian, D. (1992). The Image of the Arab in Israeli Theatre - from Competition to Exploitation. 1912-1990. Theatre Research International, 17(1), 46-54.

Urian, D. (1992). The Land Dispute in the Israeli Theatre. Assaph, 7, 161-191.

Urian, D. (Spring 1993). Arbeit Macht Frei in Toitland Europa. Theatre Forum, 3, 60-67.

Urian, D. (1993). Les gestes en art dramatique et au theatre: Le motif de l'agenouillement dans 'Le Roi Lear. Protee, 21(3), 69-77.

http://constellation.uqac.ca/2349/1/Vol_21_no_3.pdf

Urian, D. (1994). The Holocaust and 'The Arab Question' in the Israeli Theatre". Assaph, 9, 129-147.

Urian, D. (1994). Gesture in Drama and Theatre - the Motif of Kneeling in 'King Lear. Assaph, 8, 35-49.

Urian, D. (1995). Introduction to Palestinians and Israelis in the Theatre, Contemporary Theatre Review, 3(2), 3-14.

Urian, D. (1995). Theatre and the Intifada. Contemporary Theatre Review, 3(2), 207-220.

Urian, D. (1995). Hawaja Bialik' the Double Culture of the Israeli Arab in Hebrew Drama and Israeli Theatre. In: Palestinians and Israelis in the Theatre, (Contemporary Theatre Review), 3(2), 275-286.

Urian, D. (1995). Genesis of 'The Arab Question' in the Hebrew Drama. Haifa Studies in Jewish Theatre and Drama1, 95-108.

Urian, D. (1995). The Stereotype of the Religious Jew in Israeli Theatre. Assaph, 10, 131-154.

Urian, D. (1995). The Emergence of the Arab Image in Israeli Theatre, 1948-1982. Israel Affairs , 1(4), 101-127.

Urian, D. (1996). The Search for Jewish Identity in the Israeli Theatre. Israel Affairs, 3(1), 128-142.

Urian, D. (1997). The Enigma of Woman’s Theatre According to Halacha. Assaph, 13, 167-195.

 Urian, D. (1998). Baalei Teshuvah (Returnees to the Religious Fold) in Israeli Theatre. Israel Affairs, 4(3-4), 230-252.

Urian, D. (2000). Games in the Back Yard’- Rape at the Theatre. Contemporary  Theatre Review, 10(2), 105-124.

Urian, D. (2000). Drama in Education: From Theory to Case Studies. Contemporary Theatre Review, 10(2), 1-9.

Urian, D. (2000). Israeli Theatre and the Ethnic Problem: The Case of Nola Chilton, Assaph, 16, 135-156.

Urian, D. (2001). Mizrahi and Ashkenazi in the Israeli Theatre. Arabic and Middle Eastern Literatures, 4(1), 19-36.

Urian, D. (2002). Zionism on the Hebrew Stage. In Karash, E., (ed.). Israel: The First Hundred Years,  3. London: Routledge. 43-55.

Urian, D. (2002). Arab na Scenie Izraelskiej. Dialog, 1-2, 131-153. Translated and adapted from English into Polish.

Urian, D. (2002). Israeli Theatre: A Sociological Perspective. The Sociology of Theatre, (Contemporary Theatre Review), 12(3), Maria Shevtsova and Dan Urian eds. 67-95.

Urian, D. (2002). Introduction, the Sociology of Theatre. The Sociology of Theatre, (Contemporary Theatre Review), 12(3), with Maria Shevtsova, 1-8.

Urian, D. (2002). Between Zionism and Post-Zionism in Israeli Theatre (Deconstruction, 1999). Kesher, 31, 37-46.

 Urian, D. (2002). The Arab in the Plays of Hanoch Levin – From ‘Queen of the Bath’ through ‘Murder’. Hebrew Studies, XLIII, 217-232.

Urian, D. (2003). The Arab in Israeli Drama and Theatre. Palestine-Israel Journal, 10(2), 106-112. (English) http://www.pij.org/details.php?id=48

Urian, D. (2004). To Catch the Sky – The Jewish Identity of Israel. Modern Jewish Studies, 3(1), 33-49.

Urian, D. (2005). al-Arabi fi al-Televizion al-Esraeli (The Arab in the Israeli Television). Qadaya Israelia, 20, 95-109. (Arabic).

Urian, D. (2006). Sharkion wa ashkinazion , kisat hob okhra. (Mizrachi and Ashkenazi Jews: An Other Love Story], Qadaya Israelia, 22, 107-121. (Arabic).

Urian, D. (2006). al-Mmarash al-Esraelia wi-Moshkeila al-Taefeia [The Ethnic Problem in the Israeli Theatre]. Qadaya Israelia, 21, 79-104. (Arabic).

Urian, D. (2011). Sefrou and Baghdad. Israel Affairs, 17(4), 542-562.

 

Encyclopedia Articles

 

Urian, D. (2006). Women and the Theatre - Yishuv to the Present Day”, Jewish Women: A  Comprehensive Historical Encyclopedia, Paula E. Hyman and Dalia Ofer, eds., 2006, 22 pp. (English)

http://jwa.org/encyclopedia/author/urian-dan

 

Urian, D. (2006). “Representation of Women in Hebrew Drama”, Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, Paula E. Hyman and Dalia Ofer, eds., 2006, 16 pp. (English)

http://jwa.org/encyclopedia/author/urian-dan

 

Urian, D. (2006). Hanna Maron, Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, Paula E. Hyman and Dalia Ofer, eds., 2006, 7 pp. (English)

http://jwa.org/encyclopedia/author/urian-dan

 

Urian, D. (2007). “Drama in Israel 1920-2004”, Encyclopedia of Modern World Drama, Gabrielle Cody, Evert Sprinchorn, eds., Columbia University Press, 2007, 11 pp. (English)