תכנית הלימודים בתואר ראשון בתיאטרון


הלימודים מורכבים מקורסי חובה וקורסי בחירה לשתי המגמות: מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי ומגמת תיאטרון- מחול.

.B.A בתיאטרון- מבנה תכנית הלימודים למסלול חד חוגי

שנה א'

קורסי חובה

קורסי חובה לשתי ההתמחויות: התמחות תיאטרון חינוכי- קהילתי; התמחות תיאטרון- מחול
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
היסטוריה של המחול התיאטרלי במערב
4
 
תיאטרון ופולחן
4
 
מבוא לתיאטרון ישראלי
2
 
תולדות התיאטרון- יוון ורומי
4
 
מבוא לדרמה ולתיאטרון
4
 
מביטוי ראשוני ליצירה שלמה: עבודתו של היוצר הטוטאלי
4
 
יסודות המשחק ותיאטרון התנועה
2
סדנא
כתיבה מדעית במחול ובתאטרון
2
 
סדנת קונטקט- אלתור במגע
2
 
מאלתור לקומפוזיציה: שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית
2
 
תאטרון וריקוד במזרח אסיה
4
 
טקסים וחגים בבית הספר
2
 
סה"כ
34
 
 
 
 

קורסי חובה – התמחות תיאטרון חינוכי- קהילתי

 
שם הקורס
נ"ז
הערות
לכל אחד יש סיפור- מאימפרוביזציה לטקסט פרפורמטיבי- יצירת טקסטים בתהליך קבוצתי
3
סדנא
הקניית יסודות המשחק לשחקן בקהילה ובבית הספר
2
סדנא
פרויקט התנסות בתאטרון קהילתי
2
סדנא
צפייה וניתוח הצגות
4
 
סה"כ
11
 
 

קורסי חובה-  התמחות תיאטרון- מחול

שם הקורס
נ"ז
הערות
תיאטרון- מחול במבט היסטורי, חברתי ופוליטי
4
 
מחול מודרני  1 א'
2
סדנא
מחול מודרני 2ב'
2
סדנא
טכניקת הבלט הקלאסי 1א'
2
סדנא
ניתוח הריקוד
4
סדנא
סה"כ
14
 
 

שנה ב'

קורסי חובה

קורסי חובה לשתי ההתמחויות: התמחות תיאטרון חינוכי- קהילתי; התמחות תיאטרון- מחול
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
תולדות התיאטרון: מהרנסאנס עד לרומנטיקה
4
 
מולייר בתיאטרון
4
 
מחול בישראל: אמנות, תרבות וחברה
2
 
תאטרון פלייבק- תאוריה והתנסות
2
 
מיצג: טכניקות ומושגי יסוד
2
 
תנועה בינאישית
4
סדנא
מבוא לתיאטרון חינוכי
2
 
המחזה הקהילתי כסיפור
2
סדנא
התנסות בהפקות בבית הספר התיכון
1
 
מתחילים בגוף- תיאטרון פיזי
2
 
סה"כ
25
 
 

קורסי חובה – התמחות תיאטרון חינוכי- קהילתי

שם הקורס
נ"ז
הערות
מבוא לתיאטרון מודרני
4
 
תיאטרון קהילתי מתיאוריה לפרקטיקה
4
סדנא
סדנת התנסות בתאטרון ובקהילה- דיאלוג בין "אחרים" במרחב התיאטרלי (תרגיל קבוצתי)
3
סדנא
מושגי יסוד ביצירת אירוע חברתי-אומנותי
2
סדנא
משחק למתקדמים
2
סדנא
סדנה ביצירותיו של ברכט
2
 
הנחיית שחקנים
2
סדנא
סה"כ
19
 
 
 

קורסי חובה- התמחות תיאטרון מחול

שם הקורס
נ"ז
הערות
מחול מודרני 2 א'
2
סדנא
מחול מודרני 2 ב'
2
סדנא
טכניקת הבלט הקלאסי- 2א
2
סדנא
מחול בקהילה
2
 
גוף ותיאוריות ריקוד ומופע
2
 
קומפוזיציה
2
 
סה"כ
12
 
 

שנה ג'

קורסי חובה

 
קורסי חובה לשתי ההתמחויות: התמחות תיאטרון חינוכי- קהילתי; התמחות תיאטרון- מחול
 
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
גילומם של שסעים חברתיים ופוליטיים בתאטרון הקהילתי
4
 
מסיכה גוף זהות
4
 
תיאטרון בתרבות טלוויזיונית
2
 
היבטים בשילוב מחול ואומנויות
4
 
היבטים חברתיים בחקר האומנות
2
 
התיאטרון הפוליטי
3
 
סה"כ
19
 
 
 

קורסי חובה התמחות תיאטרון חינוכי- קהילתי

שם הקורס
נ"ז
הערות
סדנה ביצירותיו של פינטר
2
 
פרויקט התנסות בהנחיית תיאטרון בקהילה- עבודת שטח
2
סדנא
עבודה מעשית בהנחיית תאטרון בקהילה
2
סדנא
יסודות הבימוי בתאטרון החינוכי ובתאטרון הקהילתי
4
סדנא
סה"כ
10
 
 

קורסי חובה התמחות תיאטרון- מחול

שם הקורס
נ"ז
הערות
פרויקט גמר בקומפוזיציה
4
 
הנחיית כתיבת עמודת גמר- פרויקט גמר
2
 
מחול אתיופי
2
 
טכניקת הבלט הקלאסי- 3
2
סדנא
מחול מודרני 3 א'
2
סדנא
מחול מודרני 3 ב'
2
סדנא
סה"כ
14
 
 
 

קורסי העשרה

שם הקורס
נ"ז
הערות
יסודות הניהול
2
 
סה"כ
2
 
 

.B.A בתיאטרון- מבנה תכנית הלימודים למסלול דו חוגי

שנה א'

שם הקורס
נ"ז
הערות
תולדות התיאטרון- יוון ורומי
4
 
מבוא לדרמה ולתיאטרון
4
 
יסודות המשחק ותיאטרון התנועה
2
סדנא
צפייה וניתוח הצגות
4
 
יסודות הבימוי בתאטרון החינוכי ובתאטרון הקהילתי
4
סדנא
פרויקט התנסות בתאטרון קהילתי
2
סדנא
סה"כ
20
 
 
 

שנה ב'

 
שם הקורס
נ"ז
הערות
תאטרון פלייבק
2
סדנא
מבוא לתיאטרון ישראלי
2
 
מיצג: טכניקות ומושגי יסוד
2
 
משחק למתקדמים
2
סדנא
תיאטרון קהילתי מתיאוריה לפרקטיקה
4
סדנא
סדנה ביצירותיו של ברכט
2
 
המחזה הקהילתי כסיפור
2
סדנא
הנחיית שחקנים
2
סדנא
מתחילים בגוף- תיאטרון פיזי
2
 
סה"כ
20
 
 
 

שנה ג'

 
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
גילומם של שסעים חברתיים ופוליטיים בתאטרון הקהילתי
4
 
סדנת התנסות בתאטרון ובקהילה- דיאלוג בין "אחרים" במרחב התיאטרלי (תרגיל קבוצתי)
3
סדנא
סדנת קונטקט- אלתור במגע
2
 
מאלתור לקומפוזיציה: שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית
2
 
מבוא לתאטרון מודרני
4
 
היסטוריה של המחול התיאטרלי במערב
4
 
התנסות בהפקות בבית הספר התיכון
1
 
סה"כ
20
 
 
 
 
  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.