סדנת קונטקט בהנחיית ראבעה מורקוס


הסדנה התקיימה בחודש מרץ לסטודנטים של שנה א' תאטרון-מחול ותאטרון קהילתי-חינוכי. ראבעה הנחתה את הסטודנטים באלתור בתנועה שמתבסס על מגע בין המשתתפים ותנועה מתוך הקשבה, תגובה, יוזמה וויתור. לאחר תרגילי מגע שונים הסטודנטים עבדו בזוגות, והמפגשים שנוצרו ביניהם היו מרתקים. לצד ההנאה והעונג של הגוף הרוקד במפגשים הללו, נוצרו גם סיפורים קטנים בתנועה שהתפתחו לחוויות מעשירות ומרגשות. דוגמא לכך היא התמונה שבה רואים את פאטמה ונורית אוחזות ידיים ובודקות/משחקות בגבולות של שיווי המשקל ביניהן.