תכנית הלימודים בתואר ראשון בתיאטרון


הלימודים מורכבים מקורסי חובה וקורסי בחירה לשתי המגמות: מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי ומגמת תיאטרון- מחול.

.B.A בתיאטרון - מבנה תכנית הלימודים למסלול חד חוגי

שנה א'

קורסי חובה

שם הקורס

נ"ז

הערות

היסטוריה של המחול התיאטרלי במערב

4

 

דרמטורגיה של מופע קהילתי

2

 

מבוא לתיאטרון ישראלי

2

 

תולדות התיאטרון- יוון ורומי

4

 

מבוא לדרמה ולתיאטרון

4

 

מביטוי ראשוני ליצירה שלמה: עבודתו של היוצר הטוטאלי

4

סדנה

יסודות המשחק ותיאטרון אימפרוביזציה

2

סדנה

כתיבה מדעית

2

 

סדנת קונטקט- אלתור במגע

2

סדנה

מבוא לתיאטרון חינוכי

2

 

תאטרון וריקוד במזרח אסיה

4

 

לכל אחד יש סיפור- מאימפרוביזציה לטקסט פרפורמטיבי- יצירת טקסטים בתהליך קבוצתי

3

סדנה

פרויקט התנסות בתאטרון בקהילה

2

 

צפייה וניתוח הצגות

4

 

מיצג: טכניקות ומושגי יסוד

2

 

טקסים וחגים בבית הספר

2

סדנה

סה"כ

45

 

 
 

שנה ב

קורסי חובה

שם הקורס

נ"ז

הערות

תולדות התיאטרון: מהרנסאנס עד לרומנטיקה

4

 

מולייר בתיאטרון

4

 

תאטרון פלייבק- תאוריה והתנסות

2

סדנה

המחזה הקהילתי כסיפור

2

סדנה

התנסות בהפקות בבית הספר התיכון

1

 

מבוא לתיאטרון מודרני

4

 

תיאטרון קהילתי מתיאוריה לפרקטיקה

4

 

דיאלוג בין "אחרים" במרחב בתיאטרוני: היבטים תיאורטיים ויישומים

3

סדנה

מושגי יסוד ביצירת אירוע חברתי-אומנותי

2

סדנה

משחק למתקדמים

2

סדנה

סדנה ביצירותיו של ברכט

2

 

סדנה ביצירותיו של פינטר

2

 

הנחיית שחקנים

2

סדנה

מתחילים בגוף- תיאטרון פיזי

2

סדנה

הקניית יסודות המשחק לשחקן בקהילה ובבית הספר

2

סדנה

מחול בישראל

2

 

סה"כ

40

 

שנה ג

קורסי חובה

 

שם הקורס

נ"ז

הערות

שסעים בחברה וגילומם בתאטרון הישראלי-סמינריון

4

 

תיאטרון בתרבות טלוויזיונית

2

 

היבטים בשילוב מחול ואומנויות

4

 

היבטים חברתיים בחקר האומנות

2

 

הנחיית תאטרון בקהילה- עיון, תכנון וניתוח

2

 

הנחיית תאטרון בקהילה –עבודה מעשית

3

 

יסודות הבימוי בתאטרון החינוכי ובתאטרון הקהילתי

4

 

תאטרון ופולחן

4

 

ניתוח הריקוד

4

 

מאלתור לקומפוזיציה: שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית

2

סדנה

תנועה בינאישית

4

סדנה

סה"כ

35

 

 

.B.A בתיאטרון - מבנה תכנית הלימודים - דו חוגי

הערה: מערכת השעות במסלול דו חוגי משתנה בהתאם למערכת השעות בחוג הנוסף.

שנה א

שם הקורס

נ"ז

הערות

תולדות התיאטרון- יוון ורומי

4

 

מבוא לדרמה ולתיאטרון

4

 

יסודות המשחק ותיאטרון אימפרוביזציה

2

סדנא

צפייה וניתוח הצגות

4

 

פרויקט התנסות בתאטרון בקהילה

2

 

סדנת קונטקט אלתור במגע

2

סדנא

דרמטורגיה של המופע הקהילתי

2

 

סה"כ

20

 

שנה ב

שם הקורס

נ"ז

הערות

תאטרון פלייבק

2

סדנא

מבוא לתיאטרון ישראלי

2

 

מיצג: טכניקות ומושגי יסוד

2

 

משחק למתקדמים

2

סדנא

סדנה ביצירותיו של ברכט

2

 

המחזה הקהילתי כסיפור

2

סדנא

הנחיית שחקנים

2

סדנא

מתחילים בגוף- תיאטרון פיזי

2

 

הקניית יסודות המשחק לשחקן בקהילה ובבית הספר

2

סדנא

תיאטרון קהילתי מתיאוריה לפרקטיקה

4

 

סה"כ

22

 

שנה ג

שם הקורס

נ"ז

הערות

שסעים בחברה וגילומם בתאטרון הישראלי-סמינריון

4

 

סדנת התנסות בתאטרון ובקהילה- דיאלוג בין "אחרים" במרחב התיאטרלי (תרגיל קבוצתי)

3

סדנא

 

 

 

מאלתור לקומפוזיציה: שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית

2

 

מבוא לתאטרון מודרני

4

 

היסטוריה של המחול התיאטרלי במערב

4

 

התנסות בהפקות בבית הספר התיכון

1

 

סה"כ

18

 

  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.
לתוכנית הלימודים המלאה