סגל המרצים בחוג לסוציולוגיה


 

ד"ר יובל אשוש

ד"ר יובל אשוש

תחומי התמחות:


סוציולוגיה של זהויות, חקר הקיבוץ, שיטות מחקר איכותניות.
 

קורסים נבחרים:


קיבוץ שנות 2000, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסוציולוגיה, סמינריון: 'זהויות בחברה משתנה'.
 
טלפון: 04-9015192

 

פרסומים נבחרים:

1.       Achouch, Y. & Morvan, Y. “The Kibbutz and “Development towns” in Israel: Zionist utopias: Ideals ensnared in a tormented history” [translation: Sharon Moren]), Justice Spatiale | Spatial Justice, n° 5 dec. 2012-dec. 2013, http://www.jssj.org.
2.       Moskovich, Y., & Achouch, Y.(2013). Cultural change in the kibbutz factory "Bereshit" (Genesis): An Israeli case study. Journal of Organizational Transformation & Social Change, 10 (1), 21-41.
3.       Moskovich, Y., & Achouch, Y.(2014). Transformational Leadership in a Kibbutz Factory: An Israeli Case Study. International Leadership Journal, 6 (1), 46-69. 
4.       Moskovich, Y., & Achouch, Y.(2014). Millennium Industries – Life cycle of a Kibbutz plant. Journal of Rural Cooperation. 42,2, 163-180.
5.       Moskovich, Y., & Achouch, Y.(2015). Metamorphosis of a kibbutz industry: an Israeli case study. EuroMed Journal of Business. 10 (2), 181-197.
6.      Moskovich, Y. & Achouch, Y.( 2107). Cultural change in a kibbutz factory as an outcome of privatization process. Israel Affairs, 23(1), 427-446.
7.       Moskovich, Y. & Achouch, Y.( 2107). Clan-culture attributes in a privatized kibbutz industry: An Israeli case study. Comparative Sociology, 16, 213-247.
 
 
 
8.       מושקוביץ, י., אשוש, י. (2013). השינוי התרבותי של המַפעל הקיבוצי "בראשית". סוגיות חברתיות בישראל, 15, 145-170.