סגל המרצים בחוג לסוציולוגיה


 

פרופ' יעל קשת

פרופ' יעל קשת

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הרפואה, מחקר איכותני ומחקר מעורב.
 

קורסים נבחרים:

תיאוריות סוציולוגיות, מבוא לסוציולוגיה, סוציולוגיה רפואית ביקורתית – סמינריון, סוציולוגיה של הרפואה, מידענות רפואית.
 
 
טלפון: 04-9015171
ועדת מחקר חוגית, חברת וועדת היגוי מכללתית לקידום ההוראה
 

פרסומים נבחרים

 •  Keshet, Y., Popper-Giveon, A. (2017). Neutrality in medicine and health professionals from ethnic minority groups: The case of Arab health professionals in Israel. Social Science and Medicine 174:35-42.
   
 •  Keshet, Y., Popper-Giveon, A. (2017). Race-based experiences of ethnic minority health professionals: Arab physicians and nurses in Israeli public healthcare organizations. Ethnicity and Health (Online first).
   
 •  Popper-Giveon, A., Liberman, I., Keshet, Y. (2017). The white coat trap: Pharmacy as an ethnic-dominated occupation in Israel. Ethnic and Racial Studies (Online first).
   
 •  
 •  Keshet, Y., Raviv, B., Popper-Giveon, Strizhevski, A., and Abu-Hilu, A. (2017). Tensions and coping strategies in ethnically mixed teams: findings from a study in two emergency departments. Journal of Immigrant and Minority Health (Online first).
   
 •  Zaidman, N., Keshet, Y., Janson, A. (2017). Power from Within’ and Masculine Language – Does New Age Language Work at Work? Accepted for publication in the Journal of Management Inquiry (Online first).
   
 •  Keshet, Y. (2016). Complementary and alternative medicine. In: N. A. Naples (Ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. John Wiley & Sons, Ltd.  
   
 •   Keshet, Y., Popper-Giveon, A. (2016). Work experiences of ethnic minority nurses: A qualitative study. Israel Journal of Health Policy Research, 5:18-28.
   
 • Popper-Giveon, A., Keshet, Y. (2016). “It’s every family’s dream”: Choice of a medical career among the Arab minority in Israel. Journal of Immigrant and Minority Health, 18(5), 1148-1158. 
   
 • Popper-Giveon, A., Liberman, I. Keshet, Y., (2016). Nursing Careers for Arab Men and Women in Israel. Social Issues in Israel, 22, 86-117. (Hebrew).
   
 • Simchai, D., Keshet, Y. (2016). New-Age in Israel: formative ethos, identity blindness, and implications on health-care. Health (London), 20 (6), 635-652. IF=1.31 Q1- Health
   
 •  Ben-Arye, E., Keshet, Y., Miller Shahbar, I., Livne Aharonson, M., Preis, L., Agour, O., Schiff, E., Samuels, N. (2016). The kitchen as therapy: Qualitative assessment of an integrative cuisine workshop for patients undergoing chemotherapy. Supportive Care in Cancer 24 (4), 1487-1495.
   
 •  Keshet, Y., Popper Giveon, A. & Liberman, I. (2015). Intersectionality and underrepresentation among health care workforce: The case of Arab physicians in Israel. Israel Journal of Health Policy Research, 4:18 (1-11).
   
 •  Keshet, Y., Schiff, E., Samuels, N., & Ben-Arye, E. (2015). Giving voice to cancer patients: assessing non-specific effects of an integrative oncology therapeutic program via short patient narratives. Psycho-oncology, 24(2):169-74.
   
 • Keshet, Y., & Liberman, I. (2014). Seeking empowerment and spirituality in the secular age: Secular and traditionalist Israelis consulting rabbis. Sociology, 48(1), 92-110.
   
 •   Keshet, Y., & Simchai, D. (2014). The 'gender puzzle' of alternative medicine and holistic spirituality: A literature review. Social Science & Medicine, 113, 77-86.

 

 • פופר-גבעון, א., קשת, ., ליברמן, ע. (2015). ערבים במקצועות הבריאות והרווחה בישראל: מבט אתני ומגדרי על ייצוג ותעסוקה. ביטחון סוציאלי, 97: 95-126. 
 • לאתר של פרופ' יעל קשת:  
  ·         Yael Keshet at https://scholar.google.com