סגל המרצים בחוג לסוציולוגיה


 

ד"ר עדו ליברמן

ד"ר עדו ליברמן

תחומי התמחות:

מתודולוגיה למחקר, חברה ישראלית, דמוגרפיה חברתית, חברה פוסטמודרנית.
 

קורסים נבחרים:

הערכת פרוייקטים בארגונים, מבוא לדמוגרפיה חברתית, היבטים פוסטמודרניים בחברה הישראלית, סטטיסטיקה ושיטות מחקר.
 
טלפון: 04-9015171

 

פרסומים נבחרים:

 • ליברמן, ע. ומושקוביץ, י. (2015). המכללות האקדמיות בגליל אבן בוחן ליחסים בין קבוצתיים בישראל:  סוגיות חברתיות בישראל גיליון 19, 37-63
 
 
 •  Keshet, Y., & Liberman, I. (2014). Seeking empowerment and spirituality in the secular age: Secular and traditionalist Israelis consulting rabbis.Sociology48(1), 92-110.
   
 •  Keshet, Y., & Liberman, I. (2014). Coping with illness and threat: Why non-religious Jews choose to consult rabbis on healthcare issues. Journal of Religion and Health, 53(4), 1146-1160.
   
 • Popper-Giveon, A., Liberman, I., & Keshet, Y. (2014). Workforce ethnic diversity and culturally competent health care: The case of Arab physicians in Israel.  Ethnicity
   
 • Keshet, Y., Popper Giveon, A. & Liberman, I. (2015). Intersectionality and underrepresentation among health care workforce: The case of Arab physicians in Israel. Israel Journal of Health Policy Research, 4:18 (1-13).  
   
 • Popper-Giveon, A., Liberman, I., & Keshet, Y. (2015). Arabs in health and welfare professions in Israel: An ethnic and gender-oriented view of representativeness and employment. Social Security, 97: 95-126. [Hebrew].
   
 •  Popper-Giveon, A., Keshet, Y., Liberman (2015). Increasing Gender and Ethnic Diversity in the Healthcare Workforce: The Case of Arab Male Nurses in Israel. Nursing Outlolook, Published Online: August 08, 2015.
   
 • Popper-Giveon, Y., Liberman, A., Keshet. (2016). Nursing Careers for Arab Men and Women in Israel. Social Issues in Israel 22: 86-117. [Hebrew]
   
 • Popper-Giveon, Y., Liberman, A., Keshet. (2017). The white coat trap: pharmacy as an ethnic-dominated occupation in Israel. Ethnic and Racial Studies 40: 2-20.