סגל המרצים בחוג לסוציולוגיה


 

פרופ' יעל קשת

פרופ' יעל קשת

ראש החוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הרפואה, מחקר איכותני ומחקר מעורב.
 

קורסים נבחרים:

תיאוריות סוציולוגיות, מבוא לסוציולוגיה, סוציולוגיה רפואית ביקורתית – סמינריון, סוציולוגיה של הרפואה, מידענות רפואית.
 
 
טלפון: 04-9015171
לדף המרצהפרופ' יעל קשת
ד"ר יובל אשוש

ד"ר יובל אשוש

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:


סוציולוגיה של זהויות, חקר הקיבוץ, שיטות מחקר איכותניות.
 

קורסים נבחרים:


קיבוץ שנות 2000, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסוציולוגיה, סמינריון: 'זהויות בחברה משתנה'.
 
טלפון: 04-9015192
לדף המרצהד"ר יובל אשוש
ד"ר עדו ליברמן

ד"ר עדו ליברמן

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

מתודולוגיה למחקר, חברה ישראלית, דמוגרפיה חברתית, חברה פוסטמודרנית.
 

קורסים נבחרים:

הערכת פרוייקטים בארגונים, מבוא לדמוגרפיה חברתית, היבטים פוסטמודרניים בחברה הישראלית, סטטיסטיקה ושיטות מחקר.
 
טלפון: 04-9015171
לדף המרצהד"ר עדו ליברמן
ד"ר שלומית מנור

ד"ר שלומית מנור

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של המשפחה, סוציולוגיה של הגוף, פמיניזם ומגדר, פרישה משוק העבודה, היבטים חברתיים של פרישה, פנאי לאחר הפרישה, זיקנה, (גרונטולוגיה)

קורסים נבחרים:

מבוא לסוציולוגיה, סוציולוגיה של עבודה, פרישה וזיקנה' סוגיות בחקר הפנאי והזהות בתקופת הפרישה, סוציולוגיה של המשפחה (דפוסי משפחה )
 
 
טלפון: 04-9015364 
לדף המרצהד"ר שלומית מנור
ד"ר נוהאד עלי

ד"ר נוהאד עלי

מרצה בחוגים: סוציולוגיה ורב תחומי

תחומי התמחות:

פונדמנטליזם דתי (אסלאמי ויהודי), יחסי רוב מיעוט, החברה הערבית, נשים, אלימות.
 

קורסים נבחרים:

הערבים בישראל, מגמות ושינויים; דת, חזרה לדת ופונדמנטליזם דתי; נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים; שסעים ומוקדי מתח בחברה רב תרבותית; אכיפת חוק בחברות שסועות; קבוצות לא שולטות בישראל.
 
 
טלפון: 04-9015364 
 
 
 
 
לדף המרצהד"ר נוהאד עלי
ד"ר אנה פרשיצקי

ד"ר אנה פרשיצקי

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הגירה, העולים מבריה''מ לשעבר בישראל, אנתרופולוגיה של הדת, טקסים ואירועים ציבוריים
 

קורסים נבחרים:

מבוא לאנתרופולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, סוציולוגיה של תרבות, טקסים בחברה משתנה, מבוא להגירה, סמינריון סוציולוגיה של הגירה בעידן הגלובלי
 
 
טלפון: 04-9015306
לדף המרצהד"ר אנה פרשיצקי
ד"ר זאב שביט

ד"ר זאב שביט

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

מקומיות וזהות קולקטיבית; תרבות וזהות קולקטיבית; מבנה חברתי ותרבות בישראל.
 

קורסים נבחרים:

החברה בישראל; תיאוריות סוציולוגיות; אתניות בישראל; מקום ומקומיות (סמינריון); סיפורי חיים משנות החמישים (סמינריון).
 
 
טלפון: 04-9015192
לדף המרצהד"ר זאב שביט
יצירת קשר עם רכזת החוג לסוציולוגיה

יצירת קשר עם רכזת החוג לסוציולוגיה

דוא"ל טלפון

אדווה פנטליס

‎04-9015211