סגל המרצים בחוג לסוציולוגיה


 

פרופ' יעל קשת

פרופ' יעל קשת

ראש החוג לסוציולוגיה | ראש התמחות בריאות ורווחה בחוג לסוציולוגיה | חברת מועצה אקדמית עליונה | חברת פורום הנשיא | חברת ועדת אתיקה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של בריאות ורפואה | מחקר איכותני
 
טלפון: 04-9015171
ד"ר יובל אשוש

ד"ר יובל אשוש

מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב - תחומי

תחומי התמחות:

חקר הקיבוץ, שיטות מחקר איכותניות, זהויות חברתיות.
 
טלפון: 04-9015192
ד"ר עדו ליברמן

ד"ר עדו ליברמן

מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה ישראלית התמקדות בחברה הציונית דתית, חברה פוסטמודרנית, דמוגרפיה חברתית ומתודולוגיה למחקר (בעיקר מתודולוגיה כמותנית)
 
טלפון: 04-9015171
ד"ר שלומית מנור

ד"ר שלומית מנור

מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

  • סוציולוגיה של המשפחה
  • זיקנה (גרונטולוגיה)         
  • פרישה משוק העבודה, היבטים חברתיים של פרישה וזיקנה                          
  • פמיניזם ומגדר

טלפון: 04-9015364 

ד"ר נוהאד עלי

ד"ר נוהאד עלי

מרצה בכיר | יועץ לענייני סטודנטים בחוג לסוציולוגיה | חבר ועדת משמעת | חבר בוועדה להנגשת סטודנטים ערבים לאקדמיה | חבר ועדת היגוי מוסדית | יו"ר המרכז לחקר רב תרבותיות

תחומי התמחות:

פונדמנטליזם דתי (אסלאמי ויהודי בישראל); יחסי רוב-מיעוטים; מיעוטים מוסלמים במערב; נשים ערביות בישראל; השכלה גבוהה; פשע ואלימות בקרב הציבור הערבי בישראל וחוסן בחברה הערבית.
 
טלפון: 04-9015364 
 
ד"ר אנה פרשיצקי

ד"ר אנה פרשיצקי

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחוג הרב-תחומי

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הגירה, העולים מבריה''מ לשעבר בישראל, אנתרופולוגיה של הדת, טקסים ואירועים ציבוריים
 
טלפון: 04-9015306
ד"ר זאב שביט

ד"ר זאב שביט

• מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב-תחומי | ראש החטיבה בסוציולוגיה בחוג הרב-תחומי

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של מרחב ומקום, יחסים אתניים ורב-תרבותיות, זהות קולקטיבית, החברה בישראל
 
טלפון: 04-9015192
גב' זיו קרני-אפרתי

גב' זיו קרני-אפרתי

• מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

גרונטכנולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
 
גב' תמר ישראלי

גב' תמר ישראלי

מרצה בחוג לסוציולוגיה בחטיבה לבריאות ורווחה

תחומי התמחות:

מידענות, ספרנות, פרטיות באינטרנט, ניהול מידע אישי, ניהול מידע קבוצתי, אובדן מידע, ניהול נתוני מחקר

 
יצירת קשר עם רכזת החוג לסוציולוגיה

יצירת קשר עם רכזת החוג לסוציולוגיה

דוא"ל טלפון

שירה אלון

‎04-9015323