תכנית הלימודים בתואר ראשון בסוציולוגיה


תוכנית הלימודים לתואר כוללת בתוכה קורסים שונים שמתחלקים לתוכנית לימודים בת 3 שנים הכוללים קורסי מבואות, קורסי בחירה וסמינריונים.

.B.A בסוציולוגיה

תואר ראשון בסוציולוגיה מוצע בסלול לימודים דו-חוגי עם מגוון חוגים נוספים לבחירה.  לחצו לרשימה המלאה.

מסלול דו-חוגי של תואר ראשון בסוציולוגיה ניתן לשילוב עם:

  • החוג לניהול
  • החוג לכלכלה
  • החוג לחינוך
  • החוג קרימינולוגיה
  • החוג הרב-תחומי

 

מבנה תכנית הלימודים בחוג לסוציולוגיה

שנה א'

 
שם הקורס
נ"ז
מבוא לסוציולוגיה
 
5
מבוא לסוציולוגיה תרגיל
 
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
 
4
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית תרגיל
 
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
 
5
מבוא לסטטיסטיקה תרגיל
 
שיטות מחקר א+ב
 
5
שיטות מחקר תרגיל
 
סה"כ
19
 

שנה ב'

 
שם הקורס
נ"ז
החברה בישראל א+ב
 
5
החברה בישראל תרגיל
 
מבוא לפסיכולוגיה חברתית
2
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
2
הדרכה ביבליוגרפית
2
קורסי בחירה
8
סה"כ
19
 

שנה ג'

                                                                                                                                        
שם הקורס
נ"ז
תאוריות סוציולוגיות א+ב
4
תאוריות אנתרופולוגיות
2
קורסי בחירה
8
סמינריונים
8
סה"כ
22
 
 

סמינריונים

 
שם הקורס
נ"ז
בין גלובאלי ללוקאלי: ארגונים, תקשורת גלובאלית ועוד
4
דפוסי משפחה בישראל
4
היבטים פוסט מודרניים בחברה הישראלית
4
העיר הישראלית: קריאות סוציולוגיות-גיאוגרפיות
4
הערבים בישראל: מגמות ושינויים
4
זהויות הפרט בארגון, בפרופסיה, בקהילה ובחברה
4
טיפול בבריאות ובגוף בחברה רב תרבותית
4
זהות ושייכות
4
מקום, מקומיות והקולקטיב החברתי
4
פוליטיקה של המגדר במזרח התיכון
4
עובדים זרים: היבטים מוסדיים חברתיים
4
 

קורסי בחירה      

                                                  
שם הקורס
נ"ז
שיטות מחקר איכותניות
2
אדם, חברה, סביבה: היבטים גלובליים ומקומיים
2
אי-שיוויון חברתי
2
אכיפת חוק בחברות שסועות
2
ארגונים, מוסדות וחברה אזרחית בחברות מוסלמיות
2
אתניות בישראל - עבר והווה
2
בין פסיכולוגיה לסוציולוגיה-  תיאוריות של אישיות וזהות
2
הערכת פרויקטים
2
פוליטיקה ארגונית 
 
חברה אזרחית ומגזר שלישי: היבטים ארגוניים, חברתיים ופוליטיים
2
מבוא לדמוגרפיה חברתית
2
מבוא לפיתוח ארגוני
2
מגדר וארגון (הבדלי מגדר בניהול וארגון)
2
מדיניות התכנון הלאומי בישראל: היבטים של חברה ומרחב
2
מיון, הכוונה והערכה – איך אנשים מגיעים לעיסוקיהם
2
מנהיגות בארגונים
4
מבוא לסוציולוגיה ארגונית א+ב
4
סוציולוגיה של הסטייה
2
סוציולוגיה של עבודה פרישה וזקנה
2
רשתות וארגונים היררכיים
2
שוק העבודה בחשיבה חברתית
2
תולדות תרבות הפנאי
2
תיאוריות ארגוניות
2
              
  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.