תכנית הלימודים

החוג הרב תחומי מורכב משתי חטיבות במדעי החברה המקנות 60 נקודות זכות ושתי חטיבות במדעי הרוח המקנות 60 נקודות.
במבנה זה 4 חטיבות חובה: שתי חטיבות במדעי החברה (חטיבה במשאבי אנוש וחטיבה במדעי החברה)
ושתי חטיבות במדעי הרוח (חטיבה בלימודי תרבות וחטיבה במדעי הרוח (לימודי מזרח תיכון + ולימודי שואה)

שתי חטיבות חובה למדעי החברה – חטיבת משאבי אנוש וחטיבת מדעי החברה.  סך הכל 60 נקודות
חטיבת משאבי אנוש  תכלול 34 נקודות .
חטיבת מדעי החברה תכלול 26 נקודות.

שתי חטיבות במדעי הרוח:  חטיבת תרבות וחטיבת מדעי הרוח (מזרח תיכון+שואה) . סך הכל 60 נקודות
חטיבת תרבות תכלול 30 נקודות.
חטיבת מדעי הרוח (לימודי המזרח התיכון  ולימודי שואה) תכלול 30 נקודות