תכנית הלימודים בחוג הרב תחומי


 

מבנה תכנית הלימודים- חד חוגי
 
הלימודים כוללים ארבע חטיבות לימוד: שתי חטיבות במדעי החברה ושתי חטיבה במדעי הרוח.
 
מדעי החברה:
 • משאבי אנוש- חטיבת חובה
 • כלכלה ומנהל עסקים
 • מדע המדינה
 • חינוך
 • סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 • קרימינולוגיה
 
מדעי הרוח :
 • לימודי תרבות- חטיבת חובה:
 • אשכול תרבות המערב, אשכול תרבות האסלאם, אשכול תרבות עם ישראל
 • תולדות עם ישראל בהדגש לימוד השואה
 • המזרח התיכון
 • לימודי תיאטרון
 
מבנה תכנית הלימודים- דו חוגי
 
הלימודים כוללים שלוש חטיבות לימוד: חטיבה אחת במדעי החברה ושתי חטיבות במדעי הרוח.
 
מדעי החברה:
 • משאבי אנוש
 • כלכלה ומנהל עסקים
 • מדע המדינה
 • חינוך
 • סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 • קרימינולוגיה
מדעי הרוח :
 • לימודי תרבות: אשכול תרבות המערב, אשכול תרבות האסלאם, אשכול תרבות עם ישראל
 • תולדות עם ישראל בהדגש לימוד השואה
 • המזרח התיכון
 • לימודי תאטרון

לתוכנית הלימודים המלאה