סגל המרצים בחוג הרב תחומי


 

ד"ר חנה שרון

ד"ר חנה שרון

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של החינוך; חינוך והוראה.
 

קורסים נבחרים:

תורת החינוך וההוראה; סוציולוגיה של החינוך.
 
 
 
 

פרסומים נבחרים:

  • שרון, ח' (2004). רב-תרבותיות וחינוך בישראל בשנות האלפיים: סקירה ספרותית עדכנית בנושא. בתוך: נ' נבואני ואחרים (עורכים), אתגרים לחינוך בחברה רב-תרבותית (עמ' 67 - 23). חיפה: יונסק"ו והמכללה הערבית לחינוך בישראל.
  •  שרון, ח', ושי, ר' (2008). מעגלים משולבים בהתפתחות המורה והלומד. בתוך אלקאסם, נ' (עורך), מדאראת (עמ' 315 - 344). המכון למחקר רב תרבותי, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל,  חיפה.
  • שרון, ח' (2011).קווים לדמותו של המחקר האיכותני בחינוך ובהוראה,  מדאראת (עמ' 469 - 482), המכון למחקר רב תרבותי, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.