סגל המרצים בחוג הרב תחומי


 

פרופ' ברל דב לרנר

פרופ' ברל דב לרנר

תחומי התמחות:

פילוסופיה כללית, מחשבת ישראל.
 

קורסים נבחרים:

מבוא לפילוסופיה מערבית.
 

פרסומים נבחרים:

 
  •  Lerner, B.D. (2001). Rules, Magic and Instrumental Reason: A Critical Interpretation of Peter Winch's Philosophy of the Social Sciences. London: Routledge.
  • Lerner, B.D. (2005). Maimonides on Free Will at the Societal Level, Interpretation: a Journal of Political Philosophy, 32, 115-123
  • Lerner, B.D. (2010). Could I Have Been a Woman? Philosophical Reflections on a Controversial Benediction. Philosophy and Literature, 34, 425-434.
  • Lerner, B.D. (2014). Untangling σαβαχθάνι. Novum Testamentum. 56:2:196-7.