כנס מאה שנים לספר הלבן של 1922 וראשית המנדט

1.6-2.6.22

כנס בינלאומי בנושא 100 שנה לירדן

9.5-11.5.22

יום עיון לחוקרים צעירים ה-3 בתחום המזרח תיכון והאיסלם

31.01.22

עיון מחדש בפרשיות מודיעין וביטחון

10.11.21