תכנית הלימודים בלימודי השואה


 

פירוט תכנית הלימודים

החטיבה לתולדות עם ישראל בהדגש לימוד השואה- סך הכל בחטיבה זו - 28 נ"ז/ 20 נ"ז בדו חוגי.
 
חטיבת לימודים זו תקנה לסטודנט הבנה מעמיקה של הרקע, הגורמים וההיסטוריה של השואה.
 
 
שם הקורס
נ"ז
  שנה אקדמית
הערות
המאה העשרים – תולדות היהודים
2
א
 
המאה העשרים – האנטישמיות ויחסי היהודים וסביבתם
2
א
 
גרמניה הנאצית והיהודים:
א. גרמניה הנאצית 1939-1933
2
 
א
 
גרמניה הנאצית והיהודים:
ב. מלחמת העולם 1945-1939
2
א
 
חיי יום יום בגטאות
2
א
 
ניתוח תעודות
2
א
 
ילדות בצל השמדה
2
ב
 
שיקום וזיכרון בעקבות השואה
2
ב
 
סוגיות בתולדות השואה א
2
ב
לא נלמד
בדו חוגי
סוגיות בתולדות השואה ב
2
ב
לא נלמד
בדו חוגי
רפואה נאציזם ושואה
4
ב
לא נלמד
בדו חוגי
סמינריון*:
זיכרון השואה בחברה הישראלית
4
ג
 
*סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד במקומו את הקורסים הבאים:
זכרון השואה בחברה הישראלית
2
  ג
 
סוגיות בחקר עדויות השואה
2
  ג