פירוט תכנית הלימודים

החטיבה לתולדות עם ישראל בהדגש לימוד השואה- סך הכל בחטיבה זו – 28 נ”ז/ 20 נ”ז בדו חוגי.
חטיבת לימודים זו תקנה לסטודנט הבנה מעמיקה של הרקע, הגורמים וההיסטוריה של השואה.
שם הקורס
נ”ז
  שנה אקדמית
הערות
המאה העשרים – תולדות היהודים
2
א
המאה העשרים – האנטישמיות ויחסי היהודים וסביבתם
2
א
גרמניה הנאצית והיהודים:
א. גרמניה הנאצית 1939-1933
2
א
גרמניה הנאצית והיהודים:
ב. מלחמת העולם 1945-1939
2
א
חיי יום יום בגטאות
2
א
ניתוח תעודות
2
א
ילדות בצל השמדה
2
ב
שיקום וזיכרון בעקבות השואה
2
ב
סוגיות בתולדות השואה א
2
ב
לא נלמד
בדו חוגי
סוגיות בתולדות השואה ב
2
ב
לא נלמד
בדו חוגי
רפואה נאציזם ושואה
4
ב
לא נלמד
בדו חוגי
סמינריון*:
זיכרון השואה בחברה הישראלית
4
ג
*סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד במקומו את הקורסים הבאים:
זכרון השואה בחברה הישראלית
2
  ג
סוגיות בחקר עדויות השואה
2
  ג