כנסים של התכנית ללימודי השואה


סגל התכנית ללימודי השואה במכללה האקדמית גליל מערבי עורכים ומפיקים כל שנה כנסים בנושאים שונים ומגוונים העוסקים בשואה.

כנסים קודמים

כנס העתיד של עדויות השואה 5

כנס העתיד של עדויות השואה 5

The Future of Holocaust Testimonies V

11-13.3.19

 

אתר הכנס

 

 

סדנה בינלאומית : ילדים בסכנה 3

איחוד משפחות לאחר השואה, מלחמה ורצח עם פוטסדאם
21.01.2019
 
סדנה בינלאומית ססקס בגליל המערבי

סדנה בינלאומית ססקס בגליל המערבי

מלחמת העולם השניה, השואה והשלכותיהן
3-4.9.18
 

סדנה בינלאומית: ילדים בסכנה 2

התקופה שלאחר מלחמת העולם השניה והרלוונטיות שלה לימינו
ברלין 29.05.2018
 
סדנת חוקרים בנושא: סוגיות חדשות בחקר השואה

סדנת חוקרים בנושא: סוגיות חדשות בחקר השואה

לסדנה בינלאומית: ילדים בסכנה 1

התקופה שלאחר מלחמת העולם השניה והשואה ווהרלוונטיות שלה לימינו.
 
לונדון 17-19.10.2017
 

שאלות חדשות בחקר עדויות השואה

בתיאום עם סדרת העתיד של עדויות השואה של האקדמית גליל מערבי
 
5-7.11.17
 

תכנית והזמנה

כנס רפואה בתקופת השואה ולאחריה

כנס רפואה בתקופת השואה ולאחריה

 

 

כנס העתיד של עדויות השואה 4

כנס העתיד של עדויות השואה 4

חיים לאחר השואה: ילדים עקורים

חיים לאחר השואה: ילדים עקורים

ילדים עקורים וילדים ניצולים: גישות חדשות בחינוך ובמחקר, דכאו 2016

 
30.5-1.6.2016
 
קול קורא

הרפואה בתקופת השואה ולאחריה- סדנת חוקרים בינלאומית

כתיבה היסטורית יהודית: 140 שנים ל"תולדות היהודים" של היינריך גרץ

כנס העתיד של עדויות השואה 3

חיי היהודים בגטאות תחת השלטון הנאצי- עיון מחודש בסוגיות יסוד

כנס העתיד של עדויות השואה 2

שואה מהסרטים – קולנוע מלמד היסטוריה

כנס העתיד של עדויות השואה 1

הנשמע קולם: קולם של ילדים ניצולי שואה בעדות במחקר ובספרות