ד״ר חיים שפרבר

ד״ר חיים שפרבר

ראש החוג הרב תחומי | מרצה בחוג ללימודי שימור

תחומי התמחות:

היסטוריה יהודית מודרנית – התמחות בהיסטוריה של יהודי מזרח אירופה במאה ה19
פרופ’ אסנת עקירב

פרופ’ אסנת עקירב

ראש החטיבה למדע המדינה | ראש המכון לחקר הגליל.

תחומי התמחות:

מחקרי פרלמנטים, מגדר ופוליטיקה, מיעוטים ופוליטיקה, שיטות בחירה, המערכת הפוליטית הישראלית, פוליטיקה והמדיה החברתית, שלטון מקומי.
פרופ’ ברל דב לרנר

פרופ’ ברל דב לרנר

מבוא לפילוסופיה מערבית.

תחומי התמחות:

פילוסופיה כללית, מחשבת ישראל.
פרופ’ ויקטור אוקסמן

פרופ’ ויקטור אוקסמן

מרצה בחוג הרב-תחומי | מרצה בחוג לניהול

תחומי התמחות:

מתמטיקה וחינוך מתמטי
פרופ’ יהודה פלד

פרופ’ יהודה פלד

מרצה בחוג לחינוך וחוג הרב תחומי ובתכנית לתואר שני בניהול במערכות חינוך.

תחומי התמחות:

שילוב התקשוב בהוראה
פרופ’ יעל קשת

פרופ’ יעל קשת

סוציולוגיה של הרפואה | אנתרופולוגיה רפואית | מתודולוגית מחקר איכותני

תחומי התמחות:

מרצה בחוג לסוציולוגיה | ראש התמחות בריאות ורווחה בחוג לסוציולוגיה | חברת מועצה אקדמית עליונה | חברת ועדת אתיקה במחקר | חברת וועדת הקלה בחובות הוראה
פרופ’ מוחמד סואעד

פרופ’ מוחמד סואעד

מרצה בכיר: מלמד בחוג הרב תחומי | יו"ר ועדת המשמעת | יו"ר ועדת הנגישות להשכלה הגבוהה של בני החברה הערבית

תחומי התמחות:

דת, אתניות ושבטיות במזרח התיכון | נשים ומגדר | מפלגות פוליטיות | יחסי יהודים- ערבים | הבדווים בישראל ובמזרח התיכון | משטר ואידיאלוגיה.
פרופ’ מיכאל לסקר

פרופ’ מיכאל לסקר

פרופסור-מן-המניין אמריטוס בחצי תקן בלימודי המזרח התיכון בחוג הרב-תחומי | חבר בוועדת המינויים של הסגל האקדמי.

תחומי התמחות:

המזרח התיכון וצפון אפריקה בעת החדשה; תולדות היהודים בארצות האסלאם ויחסי יהודים-מוסלמים; תולדות היהודים בצרפת מסוף מלחמת העולם השנייה ועד ימינו; ישראל, העולם הערבי, ואירופה באגן הים התיכון; הזירה הבין-ערבית; הסכסוך הישראלי-ערבי; המעצמות הגדולות במזרח התיכון; האסלאם הרדיקלי; האסלאם ואירופה.
פרופ’ מיכאל קרן

פרופ’ מיכאל קרן

מרצה בחוג הרב תחומי | חבר המועצה האקדמית העליונה.

תחומי התמחות:

מחשבה מדינית, תקשורת פוליטית, ספרות ופוליטיקה.
פרופ’ רונן יצחק

פרופ’ רונן יצחק

מבוא לתולדות המזה"ת, המזה"ת בן זממנו, צבא ופוליטיקה בעולם הערבי.

תחומי התמחות:

ירדן, פלסטינים, מלחמת 1948, מודיעין וטרור
ד”ר אנה פרשיצקי

ד”ר אנה פרשיצקי

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחוג הרב-תחומי

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הגירה, העולים מבריה''מ לשעבר בישראל, אנתרופולוגיה של הדת, טקסים ואירועים ציבוריים
ד”ר אריאל כבירי

ד”ר אריאל כבירי

מרצה בחוג הרב תחומי, קרימינולוגיה ובביה"ס לניהול

תחומי התמחות:

תיאוריה של יחב"ל, ביטחון בינ"ל, סיבות למלחמה, טכנולוגיה במחקר היחב"ל, סינתזות חומריות-רעיוניות.
ד”ר בני ביילי

ד”ר בני ביילי

מרצה בחוג לקרימינולוגיה | חבר בוועדת חדשנות | אחראי סמינר סגל בחוג לקרימינולוגיה | אחראי ימי אוריינטציה והכוונה של סטודנטים חדשים לקראת שנת הלימודים.

תחומי התמחות:

אלימות במשפחה, ילדים ונוער בסיכון, גבריות, ואבהות.
ד”ר בעז כהן

ד”ר בעז כהן

סוגיות בתולדות השואה, ילדות בצל השמדה, שיקום וזיכרון בעקבות השואה

תחומי התמחות:

לימודי השואה, היסטוריה של עם ישראל
ד”ר גיל להט אפרת

ד”ר גיל להט אפרת

מרצה בבית ספר לניהול ובחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

פסיכולוגיה חברתית וארגונית
  ד”ר הילה בראל

  ד”ר הילה בראל

  מרצה בחוג הרב תחומי

  תחומי התמחות:

  התמחות במשאבי אנוש וניהול
   ד”ר זמל עפר

   ד”ר זמל עפר

   מרצה בחוג לקרימינולוגיה

   תחומי התמחות:

   עבריינות נוער, כנופיות וארגוני פשע
    ד”ר יובל אשוש

    ד”ר יובל אשוש

    מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב- תחומי.

    תחומי התמחות:

    חקר הקיבוץ, שיטות מחקר איכותניות, זהויות חברתיות.
    ד”ר יוליה שוורצמן

    ד”ר יוליה שוורצמן

    מבוא למחשבת ישראל

    תחומי התמחות:

    הגות יהודית, פילוסופיה של הדת, דת ומגדר
    ד”ר ירדנה שאול

    ד”ר ירדנה שאול

    מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי.

    תחומי התמחות:

    תחומי ההתמחות והעניין שלי אינטרדיסציפלינריים וקשורים לשלושת מעגלי הקיימות: חברה סביבה וכלכלה. הקו המשותף הינו יחסי הגומלין שבין האדם/החברה לבין הסביבה והמרחב. נושאים אלו באים לידי ביטוי במחקר, בעבודה יישומית בשטח ובהוראה. תחומי התמחותי כוללים בין היתר: קיימות חברתית וסביבתית, תמורות במרחב הכפרי בישראל, יחסי אדם חברה וסביבה, דמוגרפיה, הגירה פליטים ועובדים זרים, ניהול שטחים פתוחים, מדיניות התכנון הלאומי בישראל: היבטים חברתיים מרחביים, צרכנות חברה וסביבה, ערים מקיימות, וקורסים מתודולוגים: שיטות מחקר איכותיות, סטטיסטיקה, שיטות מחקר למדעי החברה וכתיבה אקדמית.
    ד”ר ירון פשר

    ד”ר ירון פשר

    התפתחות המדיניות הנאצית כלפי היהודים 1945-1939, סוגיות בתולדות השואה (מלחמה ושואה), ניתוח תעודות.

    תחומי התמחות:

    היסטוריה צבאית ודיפלומטית, מלחמת העולם השניה, לימודי השואה, אסטרטגיה ולוגיסטיקה של הצבא הגרמני בממשק עם "הפתרון הסופי"
    ד”ר מרים עופר

    ד”ר מרים עופר

    מרצה בכירה בתכנית ללימודי השואה | ראש צוות מחקר בנושא: רפואה תחלואה וילדות בשואה, היבטים רלוונטיים למאה ה-21.
    ד”ר משה אלעד

    ד”ר משה אלעד

    עיצוב מדיניות הביטחון של ישראל; דוקטרינת הביטחון של ישראל; הממשל הישראלי בשטחים כבושים; ההנהגה הפלסטינית בשטחים מאז 1967 בין ארגוני טרור לארגונים פוליטיים; אסלאם מודרניות ולאומיות במזרח התיכון (שיעור סמסטריאלי).

    תחומי התמחות:

    ביטחון לאומי, הסכסוך הישראלי – פלסטיני, החברה והמנהיגות הפלסטינית, ישראל ו"השטחים".
    ד”ר נוהאד עלי

    ד”ר נוהאד עלי

    מרצה בכיר | יועץ לענייני סטודנטים בחוג לסוציולוגיה | חבר ועדת משמעת | חבר בוועדה להנגשת סטודנטים ערבים לאקדמיה | חבר ועדת היגוי מוסדית | יו"ר המרכז לחקר רב תרבותיות.

    תחומי התמחות:

    פונדמנטליזם דתי (אסלאמי ויהודי בישראל); יחסי רוב-מיעוטים; מיעוטים מוסלמים במערב; נשים ערביות בישראל; השכלה גבוהה; פשע ואלימות בקרב הציבור הערבי בישראל וחוסן בחברה הערבית.
    ד”ר ניר רוזמן

    ד”ר ניר רוזמן

    מרצה בחוג לקרימינולוגיה

    תחומי התמחות:

    הטיות שיפוט וקבלת החלטות, הערכת אמינות.
     ד”ר סרגיי טלנקר

     ד”ר סרגיי טלנקר

     מרצה בחוג לחינוך | מרצה בחוג הרב תחומי | חבר ועדת היגוי של מרכז החדשנות של המכללה | חבר הועדה לבינלאומית של המכללה | מארגן סמינר הסגל של החוג לחינוך.

     תחומי התמחות:

     תחומי התמחות: אתיקה, פילוסופיה של החינוך.
     ד”ר עדו ליברמן

     ד”ר עדו ליברמן

     מרצה בחוג לסוציולוגיה | מרצה בחוג הרב תחומי

     תחומי התמחות:

     סוציולוגיה ישראלית התמקדות בחברה הציונית דתית, חברה פוסטמודרנית, דמוגרפיה חברתית ומתודולוגיה למחקר (בעיקר מתודולוגיה כמותנית)
     ד”ר ענת שטייגמן

     ד”ר ענת שטייגמן

     מרצה בחוג לניהול ובחוג הרב תחומי

     תחומי התמחות:

     התנהגות ארגונית, פסיכולוגיה חיובית
     ד”ר ערן זיידיס

     ד”ר ערן זיידיס

     פוליטיקה השוואתית, השתתפות פוליטית וחברה אזרחית, פוליטיקה ומדיניות במערכות בריאות.

     תחומי התמחות:

     מרצה בחוג הרב תחומי בחטיבה למדע המדינה | ראש היחידה לקידום ההוראה (היל"ה) | חבר בוועדה האקדמית העליונה | חבר בוועדה האקדמית הפנימית | חבר בוועדת ההוראה המכללתית | יועץ לענייני סטודנטים בחוג הרב תחומי
     ד”ר ריקי גליה

     ד”ר ריקי גליה

     יחסי עבודה ומשאבי אנוש, התנהגות ארגונית, היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים, תרבות ארגונים, ארגונים וגלובליזציה.

     תחומי התמחות:

     פילנתרופיה תאגידית של עסקים משפחתיים, אחריות חברתית של עסקים בהקשר של יחסי עבודה, חקר השיח הניהולי בהקשר של התנדבות עובדים, פילנתרופיה עלית.
     ד”ר תמר כץ פלד

     ד”ר תמר כץ פלד

     תחומי התמחות:

     תרבות, חברה ומשפט
     ד”ר מעיין שמעוני

     ד”ר מעיין שמעוני

     מרצה מן החוץ בחוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קיהלתי
      ד”ר דניאלה אוסצקי שטרן

      ד”ר דניאלה אוסצקי שטרן

      עמיתת הוראה בתוכנית ללימודי השואה בחוג הרב-תחומי, מרצה בחוג לחינוך

      תחומי התמחות:

      לימודי השואה ומלחמת העולם השנייה
       גב’ מיכל פרטוק

       גב’ מיכל פרטוק

       מתרגלת בחוג לקרימינולוגיה וסוציולוגיה

       תחומי התמחות:

       ילדים ונוער בסיכון, התמכרויות לחומרים פסיכו-אקטיביים. מתרגלת בקורסים: כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע, מבוא לסטטיסטיקה וסטטיסטיקה למתקדמים.
        מר גדי בוסקילה

        מר גדי בוסקילה

        מרצה ומתרגל בחוג לכלכלה, בחוג לניהול, בחוג לחינוך, בחוג לשימור ובחוג הרב תחומי .

        תחומי התמחות:

        שיווק וכלכלת מידע