תכנית הפרקטיקום


תכנית הפרקטיקום בלימודי ניהול הינה עוד אחת מאבני הדרך להצלחתו של הסטודנטים בתחום זה. להתרשמות ולמידע נוסף על התוכנית, יתרונותיה וקבלת הנחיות רלוונטיות למשתתפים בה, ראו מטה.

תכנית הפרקטיקום- מסלול ההתמחות בלימודי ניהול

בית הספר לניהול שם דגש על מצויינות אקדמית מצד אחד ועל רכישת כלים יישומיים בניהול ובכלכלה מצד שני. תכנית הלימודים מכוונת להכשרת מנהלים בקו הביצוע ומנהלים מקצועיים במטה. התכנית משלבת ידע תיאורטי, שיטות מחקר, התנסות בכלי חשיבה, פתרון בעיות; כמו גם שיטות להתמודדות מעשית עם סוגיות ניהוליות כגון תכנון, תקצוב, פיתוח, תפעול ובקרה.
סגל בית הספר שואף לצייד את הסטודנטים בכלים יישומיים שיעזרו להם להשתלב בתפקידי ניהול בארגונים שונים ומתוך כך אנו רואים בהתנסות המעשית של הסטודנטים (פרקטיקום) מרכיב חשוב ומשמעותי ביותר בתוכנית הלימודים. לשם כך, משתתפים הסטודנטים בתכנית הפרקטיקום המתבצעת בארגונים עסקיים וחברתיים באזור הצפון במהלך השנה השלישית ללימודיהם:

בפרקטיקום יקבלו הסטודנטים:
 • השתלבות בארגון למשך 4 שעות בשבוע במהלך שנה אקדמית מלאה.
 • חניכה על ידי מנהל / עובד בארגון וליווי ע"י מרצה מהמכללה.
 • ביצוע פרוייקט קבוצתי )בין 2-3 סטודנטים( התורם לשיפור עבודת הארגון. הפרוייקט מנוהל על פי מתודולוגיית ניהול פרוייקטים המקובלת בניהול ארגונים.
 
על מנת להבטיח הצלחה מירבית בתהליך הלמידה של הסטודנטים, מקיימים מרצי הקורס והמרכז האקדמי של הפרקטיקום קשר שוטף עם המדריכים /מנהלים בארגונים ומסייעים באפיון הפרוייקט המוטל על הסטודנטים בתיאום, הכוונה, התייעצות ופיתרון בעיות בכל אחד משלבי תהליך ביצוע הפרוייקט.
להלן מגוון תחומים עיקריים בהם יכולים להתבצע פרוייקטים בארגונים: ניהול ופיתוח משאבי אנוש, שיווק ופיתוח עסקי, ניהול כלכלי , ניהול הייצור ולוגיסטיקה ותהליכי שיפור ארגוניים
 
הכירו את תכנית הפרקטיקום בבית הספר לניהול

הנחיות לסטודנט המשתתף בסדנת הפרקטיקום

סדנת הפרקטיקום מוגדרת בתכנית הלימודים כסמינר שנתי, אחד משני סמינרים מחייבים על פי תכנית הלימודים אשר אושרה ע"י המועצה להשכלה גבוהה. סגל בית הספר לניהול רואה בסדנת הפרקטיקום כמרכיב חשוב ומשמעותי ביותר בתכנית הלימודים ונדבך הכרחי  שמשלב בין ההתנסות המעשית שלך, לבין הלימודים התאורטיים שנלמדו במהלך התואר.  

בתכנון תכנית הלימודים של סדנת הפרקטיקום שמנו דגש על התנסות בביצוע פרויקט ארגוני בשילוב למידה ותרגול במסגרת מפגשים שבועיים עם מנחי סדנת הפרקטיקום במכללה. מנחי סדנת הפרקטיקום יסייעו בביצוע הפרויקט בארגון ע"י מתן הכוונה וליווי הפרויקט ברמה המקצועית והתיאורטית ובקשר למול המדריך בארגון.
 

מטרות הפרקטיקום:

 • הכשרה מקצועית של סטודנטים דרך השתלבות בארגונים ונטילת אחריות על העשייה
 • חשיפת הסטודנטים למגוון התנסויות בתחומי הניהול
 • יישום החומר הנלמד בשיעורים העיוניים בבית הספר לניהול לעשייה בשדה
 • מתן הזדמנות לסטודנטים לפיתוח אישי ומקצועי ולמידה אישית (מודעות עצמית) של ערכים, עמדות, סגנון אישי ומקצועי
 •  סיוע לסטודנטים בזיהוי חוזקות וחולשות ובבניית תכנית התפתחות אישית לאחר סיום התואר
 • מנוף למציאת מקומות עבודה בעתיד
 
חשוב לנו להדגיש כי עשייה משמעותית והשקעה בארגון מצידך תאפשר למידה, פיתוח כישורים ומיומנויות והבנה טובה יותר של הידע התיאורטי הנלמד במסגרת לימודי התואר. תפקידם של מנחי סדנת הפרקטיקום במכללה והמנהלים המנחים אותך בארגונים לסייע בידך להשיג כל אלה ובצורה הטובה ביותר. בפרויקט הפרקטיקום מושקעים משאבים רבים, הן מצידם של הארגונים והן מצד מרצי המכללה. על מנת לממש את מטרות הסדנה בצורה הטובה ביותר אנו מצפים מכם להשתתפות פעילה וערה במהלך המפגשים.
חשוב לציין שצוותים מצטיינים, שזכו להערכה מהצוות האקדמי וממנהלים בארגונים, יזכו לתעודות הערכה ופרסים כספיים.
 

תהליך השיבוץ לארגונים

במהלך חודשי הקיץ ביקרנו בארגונים רבים שנענו לפניית המכללה ובחנו את מידת ההתאמה של הארגון והפרויקטים שהוצעו על ידו למטרות הפרקטיקום. שאיפתנו לאפיין פרויקטים שיתנהלו בצוותים בני שלושה סטודנטים, בשל יתרונות הצוות (מורכבות הפרויקט, חלוקת משימות וכו'..). יחד עם זאת, עקב אילוצים ארגוניים, יתכנו גם פרויקטים בצוותים בני שני סטודנטים ובמקרים מאד חריגים יתבצעו גם פרויקטים ע"י סטודנט בודד.
בכל פרוייקט ארגוני שבו יתאפשר הדבר, יעשה מאמץ להדגיש ממדים שונים של  הפעילות  המאפיינים את הפרויקט (כלכלי, תפעולי, שיווקי, ניהול משאבי אנוש ועוד..) והסטודנטים יתבקשו לבחור באותו מימד מקצועי של הפרויקט, עפ"י העדפותיהם וכישוריהם.
 
מתוך מגוון ההצעות  נבחר עד סוף חודש אוגוסט את הרשימה הסופית של הארגונים. לאחר גיבוש הרשימה נפיץ אותה אליכם במייל ובתחילת חודש ספטמבר נבקש מכם לדרג את הארגונים עפ"י סדר עדיפות. אנו נשתדל כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם. יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש שלא תמיד הצוות המוצע הוא הצוות המתאים לארגון. צוות הפרקטיקום ישקול בחיוב, לאחר בדיקת התאמה, הצעות לביצוע פרקטיקום בארגונים שיוצעו על ידכם.
 
השיבוץ הסופי יוצג לסטודנטים בשבוע הראשון לשנת הלימודים. בכל צוות ימונה אחראי צוות ולו מספר תפקידים:
 1. ליצור קשר ראשוני עם מנהל הארגון ולקבוע עבור קבוצתו יום לפגישת היכרות ראשונית משותפת בארגון. יש לסיים את תהליך השיבוץ לארגון עד תום השבוע הרביעי בסמסטר א' (פגישה ראשונית וקביעת ימי ושעות הגעה לארגון). באם מסיבה כלשהיא לא הצלחתם לתאם פגישה – פנו באופן מיידי לצוות הפרקטיקום (מנחה, מרכז או מזכירה).
 2. אחראי הצוות יהיה אחראי על מעקב עבודת הצוות, על התקדמות הפרויקט לפי השלבים וכמו כן על דיווח של תקלות למנחה הסדנא באופן מיידי.
 3. יש למסור את שם אחראי הצוות למנחה הסדנא.
 

כניסה לארגון

כניסת סטודנט לארגון הינה אירוע בולט וחשוב, כיוון שהוא קובע את אופי היחסים שיתפתחו בינו לבין הארגון. היה ער לכך כי תהליך כניסתך לארגון יוצר את הרושם הראשוני שהוא בעל חשיבות ראשונה במעלה. תהליך זה, לרוב מלווה בחששות, תחושת חוסר ודאות ועמימות גבוהה. תהליך הכניסה למעשה הוא תהליך הסתגלותי, בו הפרט והארגון לומדים כיצד ליצור שיתוף פעולה. האינטראקציות הראשונות, החל במפגש הראשוני והמשך בצעדים הראשונים בארגון יקבעו את אופי היחסים העתידיים בין הסטודנט לארגון וישפיעו על הצלחת ההתנסות בפרקטיקום.
 
בהתאם לכך, לפני הכניסה לארגון - חשוב ללמוד על הרקע הכללי של הארגון, החזון והיעדים שלו, לאסוף כמה שיותר מידע על פועלו, המחלקות השונות, נהלי עבודהוערכי הארגון. כדאי אף להסתכל בתרשים המבנה הארגוני.  ניתן לעשות זאת באמצעות איסוף מידע מהאינטרנט, לרוב הארגונים ישנם אתרים בהם כל המידע הנ"ל נגיש. תוכלו גם להתייעץ עם מנחה הסדנא על הדרך בה כדאי לאסוף את המידע.
 
לאחר תהליך הכניסה, כדאי לקרוא את המפה הארגונית ולזהות את שחקני המפתח. כדאי להקשיב למה שנאמר, ולא פחות חשוב מכך למה שלא נאמר. נסו להשתלב בתרבות הארגונית ואל תמהרו להעלות השגות והצעות בתחילת ההתנסות שכן, מומלץ בתחילה ללמוד את הארגון ולהקשיב.
 

כיצד יתבצע תהליך הלמידה?

התכנית מיועדת לצוות בן שלושה סטודנטים לניהול (כלל ההתמחויות) בשנת הלימוד השלישית המשתלבים בארגון למשך 4 שעות בשבוע.
כל צוות יתמקד בפרויקט המוקדש ללימוד ושיפור היבט ארגוני ספציפי. אופי הפרויקט והדרישות יוגדרו בשיתוף מרצה מהמכללה (המנחה), הסטודנטים ומנהל בארגון.
 
כל ארגון יקצה מדריך לטובת הסטודנט/הצוות. המדריך יסייע בהפעלת הפרויקט, בליווי והדרכה ויהווה כתובת לכל פנייה של הסטודנט. מנחה הסדנא במכללה יקיים קשר שוטף עם המדריך בארגון, יעקוב אחר תהליך ההתקדמות ויסייע בפתרון בעיות משמעתיות ומקצועיות. המדריך בארגון ייפגש עם הסטודנט/הצוות לפגישות הדרכה מסודרות ובסיום כל סמסטר יעביר משוב לסטודנטים.
 
במידה וסטודנט יתקל בקושי משמעותי במהלך ההכשרה המעשית, חובתו היא לדווח על כך למנחה הקורס בזמן אמת ובצורה מלאה.
 
במהלך שיעורי סדנת הפרקטיקום יציג הסטודנט את העשייה שלו ויתייחס אליה בהתאם לנושאים המועלים בכיתה. קבוצת הלמידה בסדנת הפרקטיקום תעסוק בלמידה של תכנים הרלוונטיים לפרקטיקום (כניסה לארגון, הצגה עצמית, אבחון ארגוני וכד') ובדיון קבוצתי בדילמות של הסטודנטים (התמודדות עם התנגדויות, כיצד לבצע פרויקט ניהולי וכד') תוך טיפוח תהליך של הפרייה הדדית.
 
כל סטודנט ינהל דו"ח פעילות סמסטריאלי ובו יסכם את תהליך התפתחות הפרויקט והתובנות שרכש במימד הלמידה האישי, במימד הקשר הבינאישי עם עובדים בארגון ועם חבריו לצוות ובמימד הארגוני, שיכלול תובנות לגבי התנהלות הארגון.
הדו"ח יוגש למנחה הסדנא. בנוסף, מדי חודש יגיש כל סטודנט למנחה הסדנה טופס נוכחות חתום ע"י המנהל בארגון.
 
בסוף השנה יגיש כל צוות לארגון דו"ח מקצועי מסכם, ברמה אקדמית גבוהה, המסכם את תהליך העבודה וההמלצות להמשך תהליך השיפור. הדו"ח המסכם ידמה לעבודה סמינריונית ויוגש לארגון לאחר שהמנחה אישר את הדו"ח. כל צוות יציג את עיקרי תהליך העבודה וההמלצות בכיתה ואם יידרש לכך גם בארגון.
משך הלימודים – שנה אקדמית המזכה ב-4 נקודות זכות אקדמיות.
 

מחויבות הסטודנט

ההכשרה המעשית היא מסגרת ברורה ומוקפדת ומחייבת את הסטודנט בהגעה סדירה של 4 שעות שבועיות לארגון, החל מתחילת שנת הלימודים. יום ההכשרה והשעות ייקבעו בשיתוף עם הארגון. להלן המחויבויות:
 
השתתפות ומעורבות בסדנת הפרקטיקום: הבאת מקרים ודילמות, השתתפות בדיונים קבוצתיים, הגעה רציפה למפגשים. חלה חובת נוכחות בכל המפגשים הכיתתיים.
 
התנהגות עפ"י נהלי הארגון ומילוי רציני של משימותיו, הפגנת יושרה, אמינות ואחריות. במקרים מסוימים תידרש חתימה על מסמך סודיות. בכל מקרה, הסטודנט מחויב בדיסקרטיות.
 
הגשת טופס תכנון פרוייקט מאושר ע"י המדריך בארגון- עד השבוע השביעי של סמסטר א'. ההגדרה הסופית של מפרט הפרויקט תוגדר יחד עם המדריך בארגון באישור מנחה הסדנא, לאחר שנעשתה היכרות עם הארגון.
 
הגשת הדו"ח המסכם בסוף השנה, כולל הצגתו בכיתה.
 

הגשת דו"חות:

 1. דו"ח פעילות סמסטריאלי- המפרט את מעורבותו ופועלו של הסטודנט בארגון, התקדמותו ולמידתו: על עצמו, על עבודת הצוות ועל התקדמות הפרויקט.
 2. דו"ח נוכחות- עליו חותם המנהל המדריך בארגון יוגש למנחה סדנת הפרקטיקום אחת לחודש.

היעדרויות:

 1. חופשת סמסטרים / בחינות – ניתן לקיים חצי מהפעילות – כלומר ניתן באותו החודש לבטל עד 2 מפגשים בארגון מתוך 4 וזאת בתאום מראש עם המדריך בארגון.
 2. מחלה - חופשת מחלה חייבת באישור רופא שיוצג הן למדריך בארגון והן למנחה סדנת הפרקטיקום.   
 3. הריון- סטודנטיות הנמצאות בשמירת הריון או היוצאות לחופשת לידה זכאיות להיעדרות בת 4 שבועות (יש לפנות למזכירות החוג ומזכירת הפרקטיקום טרם עת ובצירוף אישור רפואי).
 4. כל סטודנט יחתום על טופס מחויבות לתנאים שהוגדרו, שיופץ ויוגש בתחילת השנה למנחי הסדנה.