תכנית הלימודים בתואר ראשון בניהול


החוג לניהול מציע לכם תכנית לימודים עדכנית ומודרנית המשלבת את אסכולות הניהול של מיטב המומחים בארץ יחד עם ידע אקדמי יישומי וניהול על תחומיו השונים.
.B.A בניהול

.B.A בניהול

התוכנית בניהול מוצעת ב-2 מסלולים:

תואר ראשון בניהול חד-חוגי

התכנית מיועדת לתלמידים המייעדים עצמם להתמחות במקצועות הניהול. הבוגרים ירכשו השכלה אקדמית מקיפה, כלים ומיומנויות בתחומי הניהול, שיאפשרו להם להשתלב בסיום לימודיהם במשרות ניהוליות בתחומים נרחבים  כגון: המנהל הציבורי והפרטי, במשרדי השלטון המקומי והמרכזי ובמגוון רחב של מפעלים, ארגונים, צה"ל, בתעשיות הביטחוניות הפועלות באזור, במוסדות ללא כוונת רווח ובאגודות למיניהן.


תואר ראשון בניהול דו-חוגי

המסלול הדו-חוגי נועד לסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע בשתי דיסציפלינות אקדמיות. מסלול זה מאפשר רכישת מיומנות ומקצועיות גבוהה בשני תחומים שונים ופותח אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות.
התכנית נגזרת מהמסלול החד-חוגי ומכילה את לימודי הבסיס והליבה. הבוגרים ירכשו ידע בתחום הניהול לצד ידע בתחומים נוספים בהתאם לחוג הנבחר לשילוב. לחצו לרשימה המלאה.

הלימודים הינם במסלול של שלוש שנים - 120 נקודות זיכוי.
בשנה ג' הסטודנטים יעברו התנסות מעשית- פרקטיקום.

סך הכל נ.ז. לתואר 120

 

מבנה תכנית הלימודים בחוג לניהול

שנה א'

 
הערות
נ.ז.
שם הקורס
 
4
מתמטיקה למדעי החברה א'  שו"ת
 
4
סטטיסטיקה וניתוח נתונים א' שו"ת
 
3
יסודות הכלכלה  שו"ת
 
 
2
מערכות מידע ניהוליות א'
 
 
 
2
הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית
 
3
 
יסודות החשבונאות שו"ת
דרישת קדם: מתמטיקה למדעי החברה א'
4
מתמטיקה למדעי החברה ב' שו"ת
דרישת קדם:סטט' וניתוח נתונים א'
4
סטטיסטיקה וניתוח נתונים ב' שו"ת
דרישות קדם: מתמטיקה למדעי החברה א' ויסודות הכלכלה
4
כלכלת עסקים (מיקרו) שו"ת
דרישת קדם: יסודות הכלכלה
3
מבוא למשפט עסקי
 
3
יסודות ניהול השיווק
 
 
36
סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שנה ב'

הערות
נ.ז.
שם הקורס
דרישת קדם: כלכלת עסקים-מיקרו
4
מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שו"ת
 
3
מבוא לפסיכולוגיה חברתית
 
3
יסודות ההתנהגות הארגונית- מיקרו
דרישת קדם: סטטיסטיקה וניתוח נתונים א'
3
מימון הפירמה א' שו"ת
 
3
שיטות מחקר למנהלים
דרישת קדם: יסודות ההתנהגות הארגונית-מיקרו
 
3
יסודות ההתנהגות הארגונית-מאקרו
דרישת קדם: כלכלת עסקים-מיקרו
3
מבוא לחקר ביצועים שו"ת
פטור אנגלית
4
אנגלית לתקשורת עסקית
 
3
מבוא לתמחיר וחשבונאות ניהולית
 
3
יישומי מחשב לכלכלת עסקים
 
9
קורסי בחירה בניהול
 
4
קורסי בחירה כלליים
 
 
 
 
45
סה"כ
 

שנה ג'

 
נ.ז.
שם הקורס
3
אסטרטגיה ומדיניות עסקית
3
קבלת החלטות
3
מנהל ציבורי
3
מבוא ליזמות עסקית
3
אתיקה ניהולית ואחריות חברתית
3
ניהול משאבי אנוש
4
סמינריון  בניהול
4
פרקטיקום
3
קורס בחירה בניהול
 
3
קורס בחירה בניהול
 
3
קורס בחירה בניהול
 
2
קורס בחירה כללית
 
2
קורס בחירה כללית
 
39
סה"כ
 
  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.