תיאור הקורסים הנלמדים

אגרות חוב

הרחבת הידע התיאורטי והיישומי בתחום כדאיות השקעה באיגרות חוב בתנאי סיכון. ניתוח הסיכונים הכרוכים בהשקעה באג”ח ממשלתיות ובאג”ח של פירמות, תוך שילובם בתיק ההשקעות.

אופציות וחוזים עתידיים

מטרת הקורס הינה להכיר את מבנה השוק, את המכשירים הפיננסיים ואת דרכי החישוב של הסיכונים הכרוכים בהשקעה במכשירים פיננסים תוך הרחבת הידע התיאורטי והמעשי בתחום כדאיות השקעה בתנאי סיכון. ללמוד את נושא הנגזרות הפיננסיות, תוך שימת דגש על אופציות וחוזים עתידיים ועל ההיבטים המעשיים שבמסחר בהם. הקורס משלב בין לימוד תיאורטי של אסטרטגיות ותמחור נגזרות לבין תרגול מעשי של מסחר בנגזרות.

אנגלית לתקשורת עסקית

The course will teach students the basics of English for Business. The primary focus will be on the variety of skills needed for successful interaction in English, especially writing skills and oral skills while incorporating reading skills via short texts.

אנגלית לתקשורת עסקית א’

The course will introduce students to the basics of English for Business where the primary focus will be on writing and oral skills while incorporating reading skills via short texts.

אנגלית לתקשורת עסקית ב’

This advanced course will further develop and expand the skills that were taught in the first part of the course in taught in the first year which are needed for successful interaction in English.

אסטרטגיה ומדיניות עסקית

הקניית ידע על עיצובה ומיומנות ביצועיה של אסטרטגיה עסקית ופיתוח חשיבה אסטרטגית שיטתית, וכן, הבנת הגישה האסטרטגית ופיתוח היכולת ליישום תובנותיו של ניהול אסטרטגי בשטח.
ארגון ענפי הקורס הוא בעיקרו שילוב של תיאוריית ארגון ענפי ותצפיות על מבנה הפירמה, שווקים, והתנהגות פירמות שאינן מתחרות. המודלים הבסיסים כוללים תחרות כמויות, תחרות מחירים ומודלים של מניעת כניסה. הקורס יספק מבוא לפיקוח והגבלים.

אתיקה ניהולית ואחריות חברתית

תכליתו של קורס זה  להקנות למשתתפים מיומנויות באבחון בעיות אתיות העולות תדיר בתהליך קבלת החלטות ודרכים ופתרונן. הקורס יתמקד בשלושה רבדים: ראשית, נסקור את הבסיס הנורמטיבי לאחריותו החברתית של התאגיד וארגונים בכלל. שנית, נבחן את המימד ההתנהגותי המשפיע על התנהגות מנהלים בסביבה העסקית. שלישית, ננתח בעיות אתיות רווחות בעולם העסקים ונתאר דרכים שונות להתמודדות עימן.

מבוא ליזמות עסקית

הקניית היכרות ראשונית ובסיסית בניהול חברות הזנק. הקורס מכסה את מגוון הנושאים העיקריים הקשורים ביזום, הקמה, וניהול חברות הזנק טכנולוגיות. הקורס  כולל תרגול מעשי של כתיבת תוכנית עסקית, הכנת מצגת לגיוס הון ראשוני, ניהול מו”מ עם משקיעים וקרנות הון סיכון. במסגרת הקורס ידרשו הסטודנטים לבנות בצוותים תכניות עסקיות למיזמים חדשים או לצורך תכנון פרויקטים חדשים בארגונים קיימים.

דיני חברות ועסקים

מטרת הקורס להקנות לתלמידים מושגי יסוד בתחום דיני החברות ולאפשר להם היכרות ראשונה עם מכשיר ההתאגדות ומקומו בחיי המסחר.

הגבלים עסקיים-ניתוח משפטי וכלכלי

דיני ההגבלים העסקיים הינם התחום המשפטי החולש על התנהגותם של גופים מסחריים, והמסדיר את הכללים העומדים מאחורי כל עסקה כלכלית. מטרתם של דינים אלו לקדם את התחרות החופשית במשק באמצעות איסור על מונופולים, פיקוח על מיזוגים העלולים לפגוע בתחרות, מניעת שיתוף פעולה בין מתחרים וחשיפתם של קרטלים. בבסיס החקיקה ההגבלית עומדים עקרונות כלכליים אשר ינותחו במהלך הקורס, תוך היכרות עם הדין הנוהג והפסיקה הרווחת בארץ ובעולם. מטרת הקורס אם כן הינה להקנות למשתתפים ידע הגבלי אשר ישמש אותם בתפקידיהם העתידיים כמנהלים.

הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית

חיפוש מקורות בכלכלה וניהול, הקניית שיטת חיפוש בספרייה ובמאגרי מידע בכלכלה וניהול. וכן, הקניית שיטת כתיבה מדעית ועקרונות כללי הציטוט הביבליוגרפי במדעי החברה (APA).

היבטים חוקיים בעסקים קטנים ובינוניים

נכיר היבטים בסיסיים בעולם המשפט הישראלי בדגש ספציפי לנושאים שנחוצים במסגרת הניהול השוטף של עסקים קטנים ובינוניים, במטרה לאפשר התמודדות טובה יותר עם סיטואציות מורכבות. הקורס יעסוק בנושאים משפטיים מרכזיים לעסק ובכלל זה דיני חוזים, דיני עבודה, דיני צרכנות, דיני חברות, קניין רוחני ומיסוי.

המזרח התיכון במאה ה-20

מטרת הקורס לדון בהתפתחותו הפוליטית של המזרח התיכון החל ממלחמת העולם הראשונה ועד לשנות ה-90-80 של המאה ה-20. הקורס יעסוק בתהליכים המרכזיים שהתחוללו בתקופה זו, ועיקרם המעבר מהשמרנות למודרניות והקמתן של המדינות הערביות העצמאיות. הקורס יבחן את התהליכים והמגמות הרווחות במזרח התיכון, הקשרים בין המדינות הערביות בינן לבין עצמן וביניהן לבין המעצמות על רקע המלחמה הקרה. דיון מיוחד יוקדש לסוגיה הפלסטינית ולמעמדו של אש”ף.

התנהגות צרכנים

הקניית ידע והבנה של מושגים בסיסיים, תיאוריות, ומודלים בהתנהגות הצרכן. פיתוח הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכן ע”י חקר תיאוריות חברתיות ופסיכולוגיות רלבנטיות. ניתוח תהליך קבלת החלטות הצרכן בסיטואציות שונות, וכן הקניית היכולת לפתח מודל קבלת החלטות בסיסי למוצר/ מותג ספציפי. רכישה ויישום של מסגרת לניתוח בעיות שונות בהתנהגות הצרכן.

יזמות עסקית ועסקים קטנים

הקורס יקנה לסטודנטים לניהול, ובלי רקע קודם ביזמות, ידע הנדרש להפיכת רעיון עסקי לעסק מצליח. הקורס יעסוק בכל תחומי היזמות, כולל מסחור של תוצרי מחקר ופיתוח. הקורס יקנה לסטודנטים יסודות להמשך לימוד יזמות במסגרת קורסים מתקדמים יותר. בסוף הקורס הסטודנטים יהיו בעלי יכולת להעריך רעיון עסקי כעסק מרוויח, לבחון ברמה ראשונית את כל מרכיבי הבדיקה העסקית של עסק מתחיל ולתכנן צעדים מרכזים בקידום היוזמה בשלביה הראשוניים.

יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה

הקורס עוסק בהשפעת הגלובליזציה על מערכות יחסי עבודה בעולם ובהשפעתה על מעמדם של האיגודים ועל יכולתם להגן על תנאי העבודה והשכר בעידן הגלובלי.  בקורס יידונו השינויים שחלו במערכות יחסי עבודה בעולם, תפקידי האיגודים ודרכי הפעולה של האיגודים בכלכלה הגלובלית, היווצרותם של איגודי עובדים בינלאומיים, מערכות יחסי עבודה בחברות רב לאומיות והתמורות שחלו במדיניות יחסי עבודה במדינות שונות.

יישומי מחשב בכלכלת עסקים

הקורס מציג יישומי גיליון אלקטרוני בפתרון בעיות בתחומי הכלכלה, המימון, השיווק והסביבה העסקית. במהלך הקורס יוצגו יתרונות האקסל בפתרון בעיות אופטימיזציה, ניתוחי רגישויות, חישובי תזרימים וכדאיות השקעה, וכן, הכרה ראשונית של שימוש בבסיס נתונים ובפונקציות סטטיסטיות. יסודות בפיתוח וניהול נדל”ן מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים לניהול יסודות בפיתוח וניהול נדל”ן.

יסודות הכלכלה

הקניית מושגים בסיסיים בחשיבה כלכלית. הדגשי הקורס וספר הקריאה הינם בעיקר על יישומים ומדיניות בתחומי המיקרו והמאקרו כלכלה.

יסודות התנהגות הארגונית – מאקרו

הקורס נועד להקנות לתלמידים מושגים וכלי ניתוח לשם הבנת התופעה הארגונית בחברה בת-ימינו. התלמידים ילמדו על המאפיינים המייחדים ארגונים, על המבנים שעליהם הם בנויים ועל התהליכים שבאמצעותם הם מתפקדים. ידע זה נועד לשמש בסיס מדעי לניהול ארגונים בדרגים השונים.

יסודות ההתנהגות הארגונית – מיקרו

מטרת הקורס היא להקנות ידע ולספק כלים לניתוח התנהגות אנושית בארגונים, אשר תבחן בשתי רמות: רמת הפרט, ורמת הקבוצה, כולל זיקות הגומלים ביניהן. ברמת הפרט ידונו היבטים של התנהגות הפרט כמו תפיסה, למידה, אישיות ויכולת הנעה. ברמת הקבוצה ידונו היבטים של דינאמיקה קבוצתית ומערכת היחסים בין קבוצות. הקורס מבוסס על הרצאות שיעסקו במאפייני ההתנהגות האנושית בארגונים.

יסודות החשבונאות

הקניית מידע פיננסי למשתמשים עתידיים שאינם חשבונאים הבנה כללית בנושאי מפתח מעשיים בתחום החשבונאות הפיננסית. הקורס יקנה לסטודנט יכולת קריאה מושכלת של דוחות כספיים העיקריים המשמשים בסיס לקבלת החלטות עסקיות.
הנושאים בקורס ילמדו על פי התקינה החשבונאית החדשה בישראל אשר מבוססת על התקינה הבינלאומית.

יסודות ניהול השיווק

תחום השיווק הולך ותופס, בשנים האחרונות, מקום מרכזי במבנה ובפעילות הפירמה המודרנית. הקורס יעמוד על הגורמים לתופעה זו, כמו גם על הסוגיות העיקריות מולן ניצב מקבל ההחלטות בסביבה העסקית: זיהוי צרכי הלקוח ועיצוב מענה שיווקי כולל. בפני הסטודנטים יוצגו מושגי היסוד, התופעות, התפישות, התיאוריות והמודלים אשר התגבשו לכלל מדע השיווק בן זמננו.

כלכלה ומימון התנהגותי

הקניית ידע בגישת הכלכלה והמימון ההתנהגותי. הזרם ההתנהגותי בתורת המימון (Behavioral finance) חוקר את ההשלכות של “הרציונאליות המוגבלת”  (Bounded rationality) של משקיעים על קבלת החלטות ממוניות ועל המסחר בשווקים פיננסיים. בפרט, עוסק התחום בפסיכולוגיה של קבלת החלטות פיננסיות ובהשלכות של “הטיות פסיכולוגיות” של מקבלי ההחלטות על השווקים הפיננסיים, מחירי ניירות הערך וקבלת החלטות השקעה. במסגרת הקורס יוצגו נושאים נבחרים בתחום ה-Behavioral finance, וייסקרו מאמרים קלאסיים ועדכניים מהתחום.

כלכלת ישראל

הקורס יקנה לסטודנטים הכרה והבנה של התהליכים הכלכליים המאפיינים את המשק הישראלי בעבר ובהווה. הקורס יעסוק בתיאור המגמות המרכזיות המאפיינות את הכלכלה והחברה בישראל של היום בהשוואה לכל שנות קיומה של המדינה, תוך כדי אבחון נקודות התורפה העיקריות שבהן. על בסיס זה, יוצגו מכלול של כלי מדיניות האמורים להתמודד עם אותן בעיות מרכזיות. במהלך הקורס יוצגו שלל נתונים ואינדיקאטורים על בסיסם ניתן למדוד העקרונות שאמורים להנחות את התווית המדיניות ואת הפעלתה.

כלכלת סביבה ומשאבי טבע

הקניית כלים לניתוח איכותי וכמותי של עיצוב מדיניות כלכלית לשימוש במשאבי טבע, תוך מתן דגש על פיתוח מדיניות סביבתית ברת קיימא. בכדי להשיג מטרות אלו, נתמקד בהעמקת הידע התיאורטי הרלוונטי בכלכלה, נלמד מושגים בסיסיים במיקרו-כלכלה ובתורת הרווחה, תוך שימת דגש על יישומים סביבתיים. בנוסף, נמצא מדיניות כלכלית אשר מתאמת בין מטרות הפרט והחברה, בדגש על הכללת השפעות חיצוניות וגורמים לניהול לא יעיל של משאבי טבע. כמו כן יתרכז הקורס בנושאים כגון, אומדן הערך הכלכלי של שירותים אקולוגים, ובבעיות מיוחדות הקשורות להקצאת מוצרים ציבוריים. הקורס יסקור את המונחים השונים המשמשים לביצוע ניתוח עלות תועלת של מדיניות ציבורית. נתמקד בהבנת המודלים הכלכלים שפותחו לצורך הערכת העלויות מחד, והתועלות מאידך, של פרויקטים סביבתיים שונים. נעסוק בפתרון בעיות וקשיים המתעוררים בעת ניתוח עלות תועלת כלכלית.

כלכלת עסקים (מיקרו)

הקורס נועד להקנות לתלמידי ניהול ידע כלכלי רחב במיקרו כלכלה.
חלקו הראשון של הקורס דן בניתוח בסיסי של היצע וביקוש ושיווי משקל תחרותי. בחלקו השני, דן הקורס במודלים של מונופול, אוליגופול ותחרות מונופוליסטית, המייצגים את המצב הקיים ברוב ענפי המשק בישראל.

כלכלת שירותים

שמונה מכל עשרה אנשים כיום עוסק במתן שירותים. מטרת הקורס היא להבין את המבנה והמאפיינים המיוחדים של תעשיית השירותים. ננסה להבין מה זה בדיוק שירות, איך אומדים ביקוש לשירותים ומה ניתן לעשות כדי “לנהל” את הביקוש. מנגד נאפיין את ההיצע של תעשיה מיוחדת זו. נתייחס לדוגמאות ספציפיות כמו תיירות, תחבורה, שרותי בריאות, והמגזר הפיננסי.

מאגרי מידע כלכליים ועסקיים

הקורס עוסק  בהוראת סוגים שונים של מאגרי ידע בנושאים כלכליים עסקיים: ביבליוגרפים, מאגרי נתונים ובטקסט מלא תוך הכרות עם אסטרטגיות חיפוש וניסוח שאילתות חיפוש. בנוסף, הקורס יידון גם במאפייני מאגרי המידע והערכתם.

מאקרו כלכלה א’

ניתוח תהליכים כלכליים ברמה משקית כוללת – לאומית ובינלאומית. הקורס יעסוק בהחלטות התצרוכת, ההשקעה והמדיניות הממשלתית במודל רב תקופתי ובהשלכות על החשבון השוטף. יוצגו הגורמים המשפיעים על שוק הכסף, תוצג השפעת מדיניות מוניטרית במשטרים כלכליים בהם מתקיימות מגבלות על תנועות הון, ובמשטרים בהם תנועות הון חופשיות. הדיון יערך תוך התייחסות לסוג משטר שער החליפין הקיים במשק.

מאקרו כלכלה ב’

הקורס יעסוק בהקשרים שבין גירעון הממשלה ומדיניות מימון הגירעון והאינפלציה. יוצג מודל שיווי משקל כללי, במסגרתו יוצגו השלכות מדיניות מוניטרית ופיסקאלית על התוצר, התעסוקה, הריבית ורמת המחירים. תבחן השפעת המדיניות במשטרים כלכלים בהם מתקיימות או לא מתקיימות תנועות הון ובמשטרים שונים של שערי חליפין. יידון הקשר שבין אבטלה ואינפלציה בטווח הקצר ובטווח הארוך, תוך התייחסות למנגנון יצירת הציפיות.

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

היכרות עם מושגים מאקרו כלכליים בסיסיים: חשבונאות לאומית – תוצר,צריכה וכו’. אבטלה, אינפלציה, כסף, מחזורי עסקים, צמיחה, וכו’.
היכרות עם המשק הישראלי  – מאפיינים ייחודיים, מגמות על פני זמן בהשוואה בינ”ל.
מדיניות כלכלית – פיסקאלית ומוניטארית, השפעות אפשריות לפי גישות שונות – טווח קצר מול טווח ארוך.
המאקרו כלכלה כתחום בכלכלה ובמדעי החברה- שאלות, גישות מגבלות.
היכרות עם מאגרי מידע מאקרו כלכליים ותרגול איסוף נתונים על המשק הישראלי.

מבוא לאקונומטריקה

הקניית ידע בשיטות אמידה בסיסיות באקונומטריקה. בקורס יושם דגש על שיטת הריבועים הפחותים, רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובה, וכן יעשו מבחנים סטטיסטיים לבחינת טיב ההתאמה של הפרמטרים הנאמדים. בתרגילים ובעבודות ייעשה שימוש בתוכנות סטטיסטיות מתקדמות.

מבוא להנה”ח וחישובים מסחריים

הקניית מושגי יסוד בהנהלת חשבונות ובחישובים מסחריים, נושאים שאינם נלמדים במסגרות אקדמיות. הכנה מיטבית של הסטודנטים לקראת בחינת ה”פטור” בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים, המשמשת דרישה מוקדמת ללימודי התמחות בחשבונאות ומתן בסיס כמותי מוצק ויסודות איתנים להמשך לימודי החשבונאות והמימון.

מבוא לחקר ביצועים

חקר ביצועים הוא תחום העוסק בקבלת החלטות אופטימליות בבעיות ממשיות במערכות דטרמיניסטיות וסטוכסטיות (הסתברותיות) באמצעות ייצוגן במודלים מתמטיים. רוב היישומים של חקר ביצועים בתחומים השונים מתאפיינים בצורך בהקצאה אופטימלית של משאבים, שכמותם מוגבלת, בין פעילויות שונות.

מבוא ליחסים בינלאומיים

הקורס מקנה לתלמידי ניהול ידע וכלים להבנת הפוליטיקה הבינלאומית. בין הנושאים שיידונו בקורס: הסיבות לפריצת סכסוכים בינלאומיים, הדינמיקה של סכסוכים ויישובם; סחר בינלאומי; ארגונים בינלאומיים; זכויות אדם; הקשר בין פוליטיקה פנימית ובינלאומית; וגלובליזציה. הקורס שם דגש על גישות תיאורטיות לניתוח היחסים הבינלאומיים ועל השימוש בתיאוריות אלה להבנת סוגיות אמפיריות.

מבוא לכלכלה מאקרו

הצגת השיקולים העומדים בפני המשק כולו ובבעיות מצרפיות כגון מאזן תשלומים, תקציב המדינה, אבטלה, אינפלציה ועוד.

מבוא לכלכלה מיקרו

הקניית המכשירים האנליטיים הבסיסיים: מושגי יסוד, ויתור אלטרנטיבי, היצע וביקוש, ענף תחרותי,שוק גורמי יצור, ענף לא תחרותי, התערבות ממשלה.

מבוא ללימודי תרבות

הקורס יבחן גישות תיאורטיות לחקר התרבות, מהיבט רב תחומי. הקורס נחלק לשני חלקים. חלק ראשון יעסוק בבירור המושג תרבות והצגת מושג זה בפריזמות של מדעי החברה והרוח השונים: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה והיסטוריה. החלק השני של הקורס יעסוק בדרכים השונות בהן תרבות מעצבת חברה. בחלק זה ידונו המושגים: רב תרבותיות ובין תרבותיות; דת ותרבות; תרבות ומורשת.

מבוא לניהול עסקים קטנים ובינוניים

הכרת ההיבטים השונים של סקטור העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, ובכלל זה היקף, חשיבות כלכלית, וסוגים. נכיר את הקשיים היחודיים העומדים בפני עסקים קטנים, ואשר גורמים למספר רב של כשלונות, ובכלל זה חסמים חיצוניים לעסק וחסמים פנימיים. נתמקד בהגברת הידע בניהול עסקים קטנים להגברת סיכויי הצלחתם.

מבוא למשפט עסקי

מטרת הקורס הינה להעניק למשתתפים סקירה כללית של סוגיות משפטיות רווחות – הן מתחום המשפט הפרטי והן מתחום המשפט הציבורי, הנוגעות לניהול עסקים בישראל. הדיון ישלב חקיקה, פסיקה וספרות משפטית רלוונטית, תוך הדגשת הבעיות המשפטיות הרווחות בניהול עסק, והדרכים לפתרונן.מנהלים ונושאי תפקידים בארגונים נתקלים תדיר בצורך להתמודד עם שאלות משפטיות העולות במהלך עבודתם. עולם המשפט מכתיב רבים מן הכללים הנוהגים בסביבה העסקית, ואף משפיע במקרים רבים על אופן קבלת ההחלטות. היכרות עם מבנה מערכת המשפט, מקורותיו, השפה המשפטית, תחומי המשפט השונים, ועקרונות היסוד השולטים בהם, הינם חיוניים עבור כל מנהל.

מבוא לסוציולוגיה

הקורס יציג את הסוציולוגיה כתחום לימוד ומחקר אקדמי בסיסי. מדע הסוציולוגיה מתמקד בפעולות גומלין בין בני אדם, ועוסק בחקר שיטתי של החברה האנושית. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים פרספקטיבות תיאורטיות מרכזיות ומונחים סוציולוגיים וילמדו “לחשוב סוציולוגית”. בקורס יושם דגש על רשתות חברתיות, היבטים חברתיים של ארגונים ויחסי-כוח, ואי-שוויון וריבוד חברתי.

מבוא לפילוסופיה של מדעי החברה

הקורס יקנה לסטודנטים הכרות בסיסית עם הסוגיות המרכזיות של הפילוסופיה של  מדעי החברה.

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

הכרות עם הפסיכולוגיה החברתית, ענפיה, שיטות המחקר שלה, ויישומיה, עם לקיחת חלק במחקר והתנסות של חקר עמדות ושל פעילות בקבוצה קטנה.

מבוא לתורת המשחקים

כל מצב שבו פרטים נדרשים לקבל החלטה, והתשלום לכל פרט תלוי גם בהחלטות שנעשו על ידי הפרטים האחרים נקרא משחק. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ואסטרטגיות חשיבה בסיסיות בתורת המשחקים המשמשים לניתוח תהליכים כלכליים ועסקיים.

מבוא לתמחיר וחשבונאות ניהולית

הקורס נועד להקנות לסטודנטים את היכולת והידע להתמודד עם בעיות חשבונאיות בנושאים התמחיריים והניהוליים. עיקר העיסוק הוא למטרת יישום החומר הנלמד בפרקטיקה היום יומית של היחידות הכלכליות. התוכנית בקורס מחולקת לנושאים ביניהם קיים קשר רב, לכן ילמדו הנושאים הבסיסיים בתחילת הסמסטר והנושאים המתקדמים יותר בסופו. בהרצאה יועבר החומר תוך דיון בו ובתום כל נושא יפתרו תרגילים בכל אחד מהנושאים.

מבנים ותהליכים ארגוניים

הקורס נועד להקנות לתלמידים כלי ניתוח להבנת היבטים מבניים ותהליכים נבחרים, המאפיינים ארגונים לסוגיהם השונים. התלמידים ילמדו על תצורות ארגוניות שונות ועל המשתנים המשפיעים עליהן. כמו כן, בקורס יילמדו כמה תהליכים מרכזיים המתרחשים בארגונים בזמנים ובמצבים שונים ועל השלכותיהם; כמו-גם על צמיחתם ושקיעתם של ארגונים. ידע זה נועד לשמש בסיס תיאורטי, מתודולוגי ואמפירי לצורך ניהול מעשי בארגונים.

מדיניות מוצרים

הקורס יקנה ידע ויכולת תכנון ויישום מדיניות ניהול מוצרים אפקטיבית כחלק מהאסטרטגיה השיווקית של הפירמה. הקורס יתמקד בהיבטים השונים של ניהול מוצרים ושירותים, החלטות תמהיל מוצרים, בניית תיק מוצרים אופטימאלי, פיתוח וניהול מוצרים חדשים.

מחקר שווקים

הקורס יקנה לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות חקר שווקים: תכנון, ביצוע וניתוח של מחקרי שוק. במסגרת הקורס ידונו שיטות לאיסוף נתונים ושיטות סטטיסטיות לניתוח הנתונים והפקת משמעויות. דגש מיוחד יושם על הקניית ניסיון מעשי לסטודנטים בביצוע מחקרי שוק.

מימון אמפירי

הקורס יתמקד ביישומים אמפיריים של השערות ותיאוריות במימון כגון: יעילות השוק, חיזוי תשואות של נכסים, מודל CAPM, המודל הרב פקטורי, שיווי משקל לטווח ארוך בין נכסים פיננסיים ואמידת מודלים לא ליניאריים. לשם בחינת סוגיות אלה, נכסה בקורס סוגיות שורש היחידה (unit root), הליכה אקראית וקו-אינטגרציה.

מימון בעזרת אקסל

מטרת הקורס להקנות וליישם כלי ניתוח לפתרון מודלים מימוניים. הקורס יתמקד בהמרת הניסוח התיאורטי של מודלים שונים למבנה המאפשר יישום המודלים ככלים לקבלת החלטות פיננסיות באמצעות גיליון אלקטרוני (Excel).

מימון הפירמה א’

הכרת מרכיבי המימון של הפירמה, הקניית ידע בנושאי מימון פרויקטים ורכישת מיומנות בפתרון בעיות מימוניות בתנאי ודאות. הקורס יעסוק בעקרונות הערכת שווי של נכסים פיננסיים וריאליים. נעסוק בחישובי ערך נוכחי ועתידי של חיסכון, הלוואות לסוגיהן, נדון בקריטריונים ובמדדים לקביעת כדאיות ההשקעה בנכסים ריאליים ובדיקת ההצדקה הכלכלית לקבלת או דחיית פרויקטים. בנוסף, נלמד כלים לזיהוי עלויות מקורות המימון הזמינים לחברה. החלק האחרון של הקורס יעסוק בהערכת תזרימי מזומנים הנובעים מפרויקטים המוסיפים שווי לפירמה וגורמים המשפיעים על בנית התזרים.

מימון הפירמה ב’ (השקעות)

הקורס מרחיב את יסודות המימון לתנאי אי ודאות, תוך הרחבת הידע התיאורטי והמעשי בתחום כדאיות השקעות בתנאי סיכון ובניית תיקי השקעות. במסגרת הקורס יעשה שימוש בגיליון אלקטרוני (EXCEL) ובאינטרנט.

מימון מיזמים ועסקים קטנים ובינוניים

הכרת מגוון הפתרונות להשגת מימון לעסקים קטנים ובינוניים, והתלות בסוג ומאפייני העסק. מימון ונגישות לאשראי מהווים מכשול עיקרי בהצלחת העסקים הקטנים, ומכאן החשיבות הרבה להכרת מקורות מימון אפשריים, ובכלל זה מקורות ממשלתיים ופרטיים, פרופיל המימון לאורך זמן, והיקף המימון.

מיקרו כלכלה א’

הקורס מתמקד בתורת הצרכן (צד הביקוש) ומנתח את ההתנהגות הכלכלית של הצרכנים.
בחלק הראשון הקורס עוסק בקבלת החלטות הנוגעות: לתצרוכת של מוצרים ושירותים שונים, להקצאת זמן בין פנאי לעבודה ובניית היצע העבודה ולהקצאת תצרוכת על פני זמן (בין נושאים הנידונים: עקומת אדישות, קווי תקציב, פונקצית ביקוש ותכונותיה), וכן בהתנהגות הכלכלית של צרכנים בתנאי אי וודאות, תופעת הביטוח והגרלות.

מיקרו כלכלה ב’

הקורס מתמקד בתורת היצרן (צד ההיצע) ומנתח את ההתנהגות הכלכלית של הפירמות.
הקורס עוסק בהחלטות הייצור של הפירמות בטווח הקצר והארוך, במבנים ענפיים בלתי תחרותיים כמו מונופול, קרטל ואוליגופול (תוצג גם הגישה של תורת המשחקים בהקשר זה) ובכלכלת הרווחה.

מנהל ציבורי

חלקו הראשון של הקורס יעסוק במקומו של המנהל הציבורי בתוך המערכת הפוליטית הכללית. בהקשר זה יציג הקורס את התפישות השונות לגבי תפקידיו ותחומי פעולתו של המנהל הציבורי על פי תפישות אידיאולוגיות שונות, תוך ניתוח הזיקה בין המנהל לבין הפוליטיקה והדרכים לאפשר ביטוי פוליטי בצד מנהל איכותי. כמו כן, הקורס יתייחס לסוגיות הכרוכות בעיצוב מדיניות בחברה פלורליסטית החשופה להשפעות גלובליות. חלקו השני של הקורס יעסוק במאפיינים הארגוניים של המנהל הציבורי תוך התייחסות לנושאים הבאים: התפתחות התפיסות הניהוליות, תהליכי קבלת החלטות, המערכת הארגונית הכוללת ותהליכי תקצוב.

מסחר בינלאומי

מסחר בינלאומי הוא קורס תיאורטי שחלקו הראשון מוקדש להסבר מהות הסחר ויתרונותיו של סחר בין מדינות של מוצרים ושירותים, תוך ניתוח של שלוש גישות ליתרון יחסי: המודל של ריקרדו (הבדלים טכנולוגיים), המודל של הקשר אולין (הבדלים בגורמי ייצור) ושל תשואה עולה לגודל. החלק השני מוקדש למדיניות ממשלה, מכסים, מכסות, סובסידיות לייצור ומו”פ והסכמים להגבלת סחר.

מערכות מידע ניהוליות א’

הגדרת מטרות, יעדים וסביבה של מערכת מידע.
הצגת סוגי הפעילות העיקריים במערכות מידע, טכנולוגית מידע ותקשורת בארגונים, רכיבים שונים של מערכת מידע וההקשרים ביניהם ושיטות ניתוח של מערכת מידע.

מערכות מידע ניהוליות ב’

הגדרת תהליך פיתוח והתפתחות של מערכת מידע.
הצגת עקרונות פיתוח מערכות מידע ניהוליות, התפתחות מערכת מידע כיחידה תפקודית של ארגון,
מערכות  ERP ו– CRM.

משפט עבודה

הקורס מקנה ידע בסוגיות היסוד של משפט הרווחה והביטחון הסוציאלי. בקורס יידונו סוגיות כגון: מהותו של משפט העבודה, יחסים חוזיים, זכויות וחובות העובד והמעביד, חוקי מגן, הסכמים קיבוציים, הגבלת חופש העיסוק, הגנת השכר, פיצוי פיטורים וכד’.

מתמטיקה לכלכלנים א’

  

הקניית ידע ומיומנויות בנושאי היסוד של חשבון דיפרנציאלי.

מתמטיקה לכלכלנים ב’

הקניית ידע ומיומנויות בנושאי היסוד של חשבון אינטגראלי, פונקציות רבות משתנים ואלגברה לינארית.

מתמטיקה למדעי החברה א’

מטרת הקורס הינה  הקניית ידע ומיומנויות בנושאי היסוד של חשבון דיפרנציאלי .

מתמטיקה למדעי החברה ב’

מטרת הקורס הינה  הקניית ידע ומיומנויות בנושאי היסוד של חשבון אינטגרלי ופונקציות רבות משתנים.
 

נושאים נבחרים בכלכלת עבודה

הקורס יציג ניתוח תהליכים כלכליים המתרחשים בשוק העבודה ברמת הפרט וברמת הכלל. הקורס יעסוק בהחלטות היצע העבודה של גברים ונשים בנפרד וכן בהחלטות היצע העבודה המתקבלות במשק בית. יערך דיון בהחלטות היצע העבודה לאורך מחזור החיים ובהשפעת קיום ביטוח לאומי ופנסיה על החלטות אלה. יידון פער השכר שבין המינים ואפליית שכר על רקע  של הבדלים אתניים. יוצג הקשר בין החלטות השקעה בהשכלה  לבין היצע העבודה של הפרט על פני מחזור החיים. יערך ניתוח של החלטות קליטת עובדים על ידי פירמות ומדיניות הכשרת עובדים.

ניהול משאבי אנוש

הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לניהול משאבי אנוש בעידן הגלובליזציה, ובתנאי שוק דינמיים ותחרותיים, תוך מתן דגש לתמורות שחלו בשיטות הניהול בעידן של חדשנות ארגונית וטכנולוגית.
בקורס יידונו הנושאים הבאים: גישות תיאורטיות לניהול משאבי אנוש, שוק העבודה, ניתוח עיסוקים והערכת עיסוקים, גיוס, מיון והצבה של עובדים, הנעת עובדים, הערכת עובדים, הדרכת עובדים, פיתוח וניהול קריירות ארגוניות, רווחה תעסוקתית, פרישת עובדים, ניהול משאבי אנוש בחברות רב לאומיות.

ניהול התפעול

מטרת הקורס היא לסקור את הנושאים העיקריים בתחום הייצור וללמוד כלים אנאליטיים בסיסיים הנחוצים למנהל התפעול או מנהל הייצור, בתכנון ובבקרת תהליך התפעול או הייצור. מטרה נוספת של הקורס, להקנות לסטודנט כלים כמותיים לניהול התפעול. ניהול התפעול הוא תהליך כולל של תכנון, ארגון, פיקוח ובקרה של תהליך התפעולי בפירמה התעשייתית בין אם היא מייצרת מוצר מוחשי או שירות שאינו ניתן לאחסון.
בקורס יושם דגש על סוגים שונים של מערכות יצור והתאמת הכלים הניהולים בהתאם לסוג תהליך היצור. בקורס יילמדו נושאים כמו חיזוי הביקוש, תכנון קיבולת ייצור, מודל נקודת האיזון וניתוח כלכלי של היקף הייצור,  מודל מלאי בסיסי ושיטת EOQ, תכנון דרישות חומרים לפי שיטת ת.ד.ח. (MRP), תזמון וסידור העבודה בקווי ייצור ועוד. הקורס יקנה לסטודנטים אפשרות להתנסות בניהול מערכות,  ממערכות יצור פשוטות ועד למערכות מורכבות.

ניהול יצירתיות וחדשנות

יצירתיות וחדשנות הן עמודי התווך ביציבותן המתמשכת של יכולת קיום והצלחה בתחום הארגון. הקורס מתמקד בניהול יצירתיות וחדשנות בארגונים. הסוגיה המרכזית שבה יעסוק הקורס נוגעת לדרך שבה ארגונים ומנהיגיהם מטפחים יצירתיות ומנהלים תהליך של חדשנות. מטרות הקורס הן רכישת בסיס ידע משמעותי על יצירתיות וחדשנות בארגונים, פיתוח דרכי התייחסות חדשות לסוגיות ארגוניות ויצירת יתרונות אסטרטגיים. פיתוח יכולת  חשיבה  בכל  הכרוך בארגון  והדרכים  המיטביות להרחיב ולפתח בו את התהליכים היצירתיים והחדשניים וכן יכולת ליישם תובנות ניהוליות אלו במצבי אמת.

ניהול עסקים משפחתיים

נכיר את מאפייני עסקים משפחתיים, שהם הצורה הנפוצה ביותר של עסקים בעולם. נבחן את תרבות הניהול של המשפחה ושל העסק והתרבות הארגונית האופיינית לעסקים אלה, וגישות להתמודדות עם השאלות שמעלה צורת הבעלות הזו, ובכלל זה סביבת התעסוקה וניהול עובדים מהמשפחה ושלא מהמשפחה, ניהול קונפליקטים והעברת העסק מדור לדור.

ניהול פרויקטים

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט כלים להבנת תהליכים עוקבים. הקורס יאפשר לסטודנט לנתח שרשרות של אירועים. הקורס יעסוק בהיבטי ניהול ובקרה של פרויקטים. יודגשו חשיבות הבקרה התקציבית ולוחות זמנים. הסטודנטים ידרשו להכיר ולתרגל מערכות ממוחשבות המאפשרות ניהול ובקרה של פרויקטים.

ניהול תיירות

מטרת הקורס הינה הכרת הקשר שבין מאפייני נופש ופנאי ותפישות ניהול המיושמות בענף התיירות.

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנט מסגרת מקיפה לניתוח דוחות כספיים והערכת חברות,
הכוללת ניתוח אסטרטגי, ניתוח המדיניות החשבונאית והשיטות החשבונאיות, ניתוח דוחות
כספיים, חיזוי ביצועים עתידיים, ומודלים להערכת שווי חברות.
במהלך הקורס יינתן דגש להשפעת המעבר לדיווח לפי תקני IFRS על תהליך הניתוח של הדוחות
הכספיים ועל המתודולוגיות השונות להערכת שווי חברות. בהרצאות תינתן דוגמא של תהליך הניתוח לשלביו :ניתוח חברה וסביבה עסקית ,ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי.

ניתוח ניירות ערך ושוק ההון

הקניית ידע בסיסי בנושא השקעות בשוק ההון, וההחלטות שעל המשקיע לקבל.

סטטיסטיקה וניתוח נתונים א’

הקורס מכוון להקנות יסודות של הלוגיקה, המושגים, השיטות והיישומים הסטטיסטיים בקבלת החלטות ניהוליות.

סטטיסטיקה וניתוח נתונים ב’

מטרת הקורס היא להקנות כלים מתקדמים בסטטיסטיקה. הדגש יהיה על נושאים שימושיים ופרקטיים להבנת מודלים כלכליים, סטטיסטיים ומודלים של חיזוי. כלים פרקטיים אלה יסייעו לסטודנטים בהבנת בעיות איתן יתמודדו במשק וישמשו ככלי מסייע בקבלת החלטות בתנאי וודאות ואי וודאות, אותן ייאלצו לקבל במהלך עבודתם. הקורס משלב עבודה במחשב (SPSS), כאשר כל תלמיד מנתח את סט הנתונים האישי שלו.

סטטיסטיקה לכלכלנים א’

הקניית ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית והכנה ללימודי ההסקה הסטטיסטית.

סטטיסטיקה לכלכלנים ב’

הקניית כלים מתקדמים בסטטיסטיקה -בנושאים שימושיים ופרקטיים להבנת מודלים כלכליים, סטטיסטיים ומודלים של חיזוי. כלים פרקטיים אלה יסייעו לסטודנטים בהבנת בעיות איתן יתמודדו במשק וישמשו ככלי מסייע בקבלת החלטות בתנאי וודאות ואי וודאות, אותן ייאלצו לקבל במהלך עבודתם. הקורס משלב עבודה במחשב (SPSS), כאשר כל סטודנט מנתח את סט הנתונים האישי שלו.

סמינריון בכלכלת משאבי טבע ואיכות הסביבה

מטרת העבודה הסמינריונית הינה התנסות מעשית בשימוש בכלי ניתוח כלכליים ואקונומטריים. הקורס יקנה יכולת יישום התיאוריות הכלכליות, שנלמדו בתוכנית, על ידי איסוף וניתוח נתונים. במסגרת הסמינריון הסטודנטים יגדירו בעיית מחקר הקשורה באחד הנושאים המוצעים מטה. הסטודנטים ידרשו למקוריות בהגדרת שאלת המחקר, בבחירת המתודולוגיה לפתרון הבעיה ובאיסוף הנתונים הדרושים לבצוע המחקר.

סמינריון במדידת פריון ושינויים טכנולוגיים

הסמינריון יעסוק בהיבטים התיאורטיים של ההגדרות, המדידות, הנתונים והמתודולוגיה של מדידת פריון, פונקציות יצור ושינויים טכנולוגיים. התלמידים יבצעו מחקרים אמפיריים מתחום המיקרו (כגון מדידת פריון של פירמה לאורך תקופת זמן מוגדרת) או מתחום המאקרו (ברמה ענפית או כלל משקית). התלמידים יוכלו לבצע עבודות מתחומים  נוספים המשיקים לתחום העיקרי של  הסמינריון.

סמינריון בנושאים מיקרו כלכלים

מטרת הסמינריון היא להנחות סטודנטים בבחירת נושא ובכתיבת עבודה בנושא שנבחר במבנה הענפי של ישראל. העבודה צריכה לכלול בסיס תיאורטי וישום מתאים.

סמינריון בנושאים נבחרים בכלכלה

מטרת העבודה הסמינריונית הינה התנסות מעשית בכתיבת עבודות תוך שימוש נכון במאגרי מידע, סקירה ספרותית וכלים כלכליים שנלמדו במהלך התואר הראשון. העבודה תקנה יכולת ליישם את התיאוריות הכלכליות שנלמדו באמצעות איסוף וניתוח נתונים. במסגרת הסמינריון כל סטודנט יידרש להגדיר בעיית מחקר כפי שיפורט בהמשך. בנוסף הסטודנטים ידרשו לרכוש ידע בחיפוש מאמרים באינטרנט דרך מאגרי המידע של הספרייה.
הסמינר גם יכלול מספר הרצאות בכלכלה התנהגותית בכדי להכיר תחום זה לסטודנטים, ויוגדרו נושאים אפשריים בתחום.

סמינריון בנושאים נבחרים בכלכלת עבודה

סמינריון זה ידריך את הסטודנטים בכתיבת עבודות בנושאים נבחרים בכלכלת עבודה. הסמינריון יספק סקירה של הנושאים המרכזיים של כלכלת עבודה תוך התייחסות למגוון נושאים מתחום שוק העבודה ואפליקציות שלו בתחומים שונים בכלכלה דוגמת: חינוך, פוליטיקה, הגירה, ועוד. לשם כך, הסטודנטים יכירו במהלך הסמינריון דוגמאות שונות של מחקרים בכלכלת עבודה. במסגרת הסמינריון ידונו נושאים הקשורים לצד הביקוש ולצד היצע העבודה, השפעת ההשכלה על יכולת ההשתכרות, השפעת קיום מערכות ביטוח הכנסה כגון ביטוח לאומי ופנסיה, השפעת מערכת המיסוי על שוק העבודה ונושאים רלוונטיים אחרים. דגש מיוחד ניתן למקומן של נשים בשוק העבודה. כמו כן, הסמינריון דן באספקטים תיאורטיים ואמפיריים וכן בשאלות של מדיניות, קיימת ורצויה כאחד.

סמינריון בנושאים נבחרים במימון

מטרת העבודה הסמינריונית הינה התנסות מעשית בכתיבת עבודות תוך כדי שימוש נכון במאגרי מידע, סקירה ספרותית וכלים כלכליים שנלמדו במהלך התואר הראשון. העבודה תקנה יכולת ליישם את התיאוריות הכלכליות שנלמדו באמצעות איסוף וניתוח נתונים. במסגרת הסמינריון כל סטודנט יידרש להגדיר בעיית מחקר כפי שיפורט בהמשך. בנוסף הסטודנטים ידרשו לרכוש ידע בחיפוש מאמרים באינטרנט דרך מאגרי המידע של הספרייה.
עם תחילת הסמינר, תבוצע מטלת חיפוש במאגרי מידע אקדמיים, אשר תאפשר לסטודנטים ללמוד כיצד לאתר מאמרים וספרות אקדמית רלוונטית במאגרי המידע המקוונים של הספרייה.

סמינריון בניהול אסטרטגי של ארגונים

סמינריון זה מתמקד בישומים של המסגרת התיאורטית שנלמדה בקורס “אסטרטגיה ומדיניות עסקית”. הקורס מאפשר התנסות בתהליך לאיתור דרך לשילוב של תחומי מפתח שימושיים בניהול, התנסות בתהליך החשיבה האסטרטגית (למשל: מה, למה, איך) וישום דרך החשיבה הזו להתרחשות בעולם האמיתי. כמו כן, הקורס מאפשר שיפור מיומנויות טכניות ואנליטיות, שיפור מיומנויות ראיון ועבודה בצוות.

סמינריון בפרקים נבחרים בכלכלת ישראל

הכשרת הסטודנטים לאתר סימוכין ביבליוגרפיים ממקורות ומאגרי נתונים אשר ינתנו להם. בחירת נושא מחקר בתחום כלכלת ישראל – מאקרו כלכלה. כתיבת הצעת מחקר לנושא הנבחר, כתיבת העבודה על פי המקורות הביבליוגרפיים והצגתה בכתה.

סמינריון בשיווק

ניהול השיווק עוסק בתהליך זיהוי הלקוחות וצרכיהם ובגיבוש מענה שיווקי ההולם צרכים אלו. מדובר בתהליך מורכב המשלב פעילויות רב-תחומיות ועושה שימוש במודלים ותיאוריות מתחומי הכלכלה, הפסיכולוגיה, האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה, הסטטיסטיקה והניהול. התיאוריות, אשר גובשו לאור פעילויות פירמות עסקיות בשווקים המקומיים, התפתחו והותאמו לתנאי השוק הגלובלי. העבודה הסמינריונית תקנה ידע וניסיון מעשי בעריכת מחקרים אקדמיים ע”י יישום שיטות וכלי מחקר שנרכשו במהלך הלימודים.

סמינריון מחקרי: שינוי ארגוני

בכלכלה הגלובאלית המורכבת והתחרותית בה מתחדשים ומתיישנים מוצרים, שירותים ותהליכים בקצב הולך וגובר, על ארגונים עסקיים ואחרים להתאים עצמם למציאות מורכבת ובלתי וודאית זאת בזירות עסקיות גלובאליות ומקומיות כאחד. כל ארגון ובכלל זה תאגידי ענק, חברות ציבוריות ופרטיות, חברות הזנק ומלכרי”ם חייבים להשתנות תדיר על מנת להצליח ובעיקר על מנת לשרוד. סמינריון זה מיועד לפתח הבנה משופרת אודות האתגרים, הטכניקות, הקשיים וההצלחות הקשורים בייזום וביישום שינויים רדיקאליים בארגונים.
הסמינריון יכשיר את הסטודנטים בהכנת עבודה סמינריונית מבחינת הטכניקות, המתודולוגיות, הרקע המדעי והיישומי וכתיבה מדעית. העבודה תתמקד בארגון כלשהו שהתנסה או ביצע שינוי ארגוני, במטרה להכשיר מנהלים ויועצים ארגוניים באופן בו יוכלו לעמוד בפני אתגרי השינוי בארגוניהם ובסביבת המטרה העסקית.

סמינריון עיוני: מנהיגות

תכליתו של סמינריון זה ליצור היכרות עם מנהיגות בארגונים. במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים להבנות רחבות אודות מקורות המנהיגות, גישות תיאורטיות של מנהיגות וטבעה של מנהיגות בת זמננו בזירות העסקיות השונות. בעבודה הסמינריונית ייבחנו הסטודנטים את יכולותיהם ויישמו את המושגים, התובנות והעקרונות שנלמדו בקורס.

פוליטיקה ארגונית

הבנה של תופעת העוצמה החברתית – מקורותיה, מאפייניה ושימושיה. ניתוח משווה של יחסי-גומלין פוליטיים בין יחידים, בין קבוצות ובין ארגונים. הבנת מקומה, תפקידה והשפעתה של הפוליטיקה על מבנים ותהליכים ארגוניים.

פתולוגיה ארגונית

זיהוי ואבחון תופעות תחלואה, דעיכה ותמותה של ארגונים. ניתוח גורמים פתוגניים הפוגמים בכושר ההישרדות של ארגונים. לימוד הליכי מניעה, טיפול ושיקום של ארגונים במצבי משבר.

קבלת החלטות

מטרת הקורס היא להקנות רקע תיאורטי וכלי ניתוח מעשיים בקבלת החלטות, בעיקר ניהוליות, בשלושה מעגלים: היחיד, הקבוצה והארגון על רקע תנאים וסביבות החלטה שונות: ודאית, לא ודאית ובתנאי סיכון.
יוצגו תיאוריות שמקורן בתחומי דעת שונים: פסיכולוגיה קוגנטיבית, אבולוציונית, חברתית וכלכלה ותתואר ההסכמה (כמו גם חוסר ההסכמה) בין התיאוריות השונות. יוצגו מודלים ישומיים בקבלת החלטות ויבחנו היוריסטיקות (“כללי אצבע”) בהקשר של מודלים אלה.

שיווק באינטרנט

מטרת הקורס היא הבנת מאפייני הפעילות של המסחר האלקטרוני, על סוגיו (כגון: B2B, B2C), בסביבה המקומית והגלובלית, יתרונותיו וחסרונותיו בהשוואה לשיווק הקונבנציונאלי, וכן דיון באספקטים המרכזיים הקשורים בתכנון וניהול אסטרטגי להצלחת המסחר האלקטרוני.

שיווק בינלאומי

חלקו הראשון של הקורס יעסוק בסוגיות הקלאסיות הנוגעות לסביבת השוק הבינלאומי:
תרבות, מסורת, כלכלה, ואקלים פוליטי; אסטרטגיות של חדירה לשווקים הגלובליים; והתאמת תמהיל השיווק לצרכיו המיוחדים של הלקוח הבינלאומי.
החלק השני יתמקד בשאלת ההשגה של יתרון בזירה הגלובלית. לשם כך תוצג האבולוציה בהתפתחות החשיבה הכלכלית-שיווקית מימיAdam Smith  עד מודל היתרון התחרותי של Porter.

שיטות מחקר למנהלים

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידיעה והבנה של שלבי המחקר המדעי במדעי החברה, על מנת שיוכלו להעריך ולבקר טוב מבעבר מחקרים שונים במדעי החברה. בהרצאות נסקרים עקרונות המחקר במעבדה ובשדה. דגש מיוחד יינתן לנושאים הבאים: השיטה המדעית, סיבתיות, תכנוני ניסוי אמיתיים ומדומים, מחקרי שדה ומעבדה, מחקרי הערכה, מהימנות ותוקף, סולמות, שימוש בראיון ובשאלון ככלים לאיסוף נתונים, עקרונות בבניית שאלונים והטיות אפשריות בשאלון, סוגי שאלונים ואינדקסים. השיטה הניסויית כשיטה לשליטה ובניית מערך המחקר, בעיות אפשריות בביצוע ניסוי, סוגיות אתיות בביצוע מחקרים במדעי החברה.

שימושי מחשב (SPSS)

מטרת הקורס להקנות לסטודנט כלים מעשיים בעיבוד נתונים מחקריים סטטיסטיים, באמצעות תוכנת SPSS. במהלך הקורס ילמד הסטודנט ליישם מבחנים סטטיסטיים בהתאמה למערכי מחקר, השערות וסולמות מדידה של משתנים, קריאת פלט סטטיסטי ודווח מחקרי על תוצאות.

תקשורת-המונים וארגונים

מטרת הקורס להעמיק הבנת המבנה של ארגוני התקשורת, אופן תפקודם והאינטרסים שלהם, ובין השאר גם להכיר מדיה חברתיים כדי להסתייע בהם לצורכי הארגון ולקידום האינטרסים שלו, וכדי להיטיב התמודד איתם ובאמצעותם בשעת משבר בארגון.

תקשורת שיווקית (פרסום ומכירות)

הסביבה התחרותית בת זמננו מציגה בפני מקבל ההחלטות בחברה העסקית אתגר מורכב המצריך, בין השאר, הבנה מעמיקה של עולם התקשורת. הקורס יציג אסטרטגיות וטכניקות הייחודיות לעולם התקשורת – פרסום, ערוצי המדיה, יחסי הציבור כגורמים קריטיים בקידום מכירות, חדירה לשווקים חדשים, שמירה על נתח השוק ו/או הרחבתו. בקורס יוצגו אמצעי תקשורת מתקדמים כולל יישום כלים חדשניים באמצעות רשתות חברתיות וערוצי פרסום חדשניים.