תואר ראשון בניהול עם התמחות בלוגיסטיקה

ראש ההתמחות: ד”ר עירית טלמור

רקע:

בנוסף לתכנית הדו-חוגית של ניהול ולוגיסטיקה, ישנה אפשרות להתמחות ב”אשכול לוגיסטיקה” במסגרת הלימודים החד-חוגיים בניהול. לוגיסטיקה, כמו ניהול שרשרות אספקה או ניהול ביצועים הינו נדבך מרכזי בתהליך של הפיכת מוצר (או שירות) מרעיון גולמי ועד להגעתו לנקודת המכירה לצרכן, תוך שימוש באופטימיזציה כמותית. שיטות אלה נמצאות בראש סדר העדיפויות של יצרני מוצרים לסוגיהם השונים. חלק גדול ממשאבי הארגון מוקדש לתהליכי פיתוח, ייעול שרשרת האספקה והטמעת שיפורים במוצר.
תכנית הלימודים במסגרת החד-חוגית בניהול כוללת מספר קורסי בסיס משותפים לכל שלושת החוגים (ניהול, כלכלה ולוגיסטיקה) וכן, מספר קורסי בחירה. סטודנטים שיחליטו לבחור את ההתמחות בלוגיסטיקה ייקחו את קורסי הבחירה מתוך התכנית הדו-חוגית בלוגיסטיקה. סך כל נקודות ההתמחות בלוגיסטיקה יהווה כרבע מסך הנקודות הכללי.

 

בין הקורסים הנלמדים בהתמחות בלוגיסטיקה:

  • מבוא להסתברות א’
  • יסודות הלוגיסטיקה
  • מערכות מידע לוגיסטיות
  • חקר ביצועים ב’
  • ניהול היצור והתפעול
  • ניהול שרשרות אספקה
  • קורסי בחירה כגון: רכישות ע”י גופים ציבוריים, סוגיות נבחרות בניהול מערכות הפצה וסחר אלקטרוני.