תנאי קבלה לתואר ראשון


בעמוד זה תוכלו למצוא מהם תנאי קבלה ללימודים האקדמיים, מבחני כניסה, מבחני מעבר ועוד.

תנאי קבלה לתואר ראשון באקדמית גליל מערבי

 1. תעודת בגרות ישראלית (זכאות מלאה) או תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל או סיום מכינה קדם אקדמית בהתאם לדרישות כל חוג.
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי, בהתאם לדרישות כל חוג.
 3. אנגלית: בהתאם לדרישות כל חוג.
 4. קבלה באמצעות ״אפיק מעבר״ של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחוייבו בתעודת בגרות.
 5. מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות בממוצע נמוך מהנדרש: מועמדים אלה יהיו חייבים במכינת 30+/מכינת ריענון. מועמדים שסיימו בהצלחה את לימודיהם במכינת 30+/מכינת ריענון לפני תחילת שנה״ל ושציוניהם במכינה ובמבחן הכניסה הפסיכומטרי יעמדו בתנאי הקבלה של החוג המבוקש - יתקבלו אליו ישירות במעמד של סטודנט מן המנין.
 

משך הלימודים

לימודים לתואר .B.A נמשכים שלוש שנים.

 

 

אנגלית

כל הסטודנטים חייבים להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית )סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי (עד סוף שנה א׳ אחרת לא יורשו לעבור לשנה ב׳. כל הסטודנטים חייבים להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב׳. סטודנטים שלא עמדו במועד זה לא יורשו לעבור לשנה הבאה.
הסיווג לרמות הלימודים עפ״י ציון מבחן פסיכומטרי, אמי״ר או אמיר״ם.
מועדי הבחינה הפסיכומטרית ובחינת האמיר״ם ואופן הרישום אליהן, מתפרסמים ע״י המרכז הארצי לבחינות והערכה. הרישום למבחן אמיר״ם מתבצע במכללה חודש לפני הבחינה והמבחן מתקיים במכללה.
קיום מועד מתוכנן מותנה במספר נרשמים מינימלי.
בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים יוכלו לבחור ללמוד אנגלית לפטור אקדמי בקורסים רגילים (פרונטליים) במכללה או בקורסים מקוונים דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה. בסוף כל קורס (פרונטלי או מקוון) סטודנטים ייבחנו בבחינות של הקורסים הפרונטליים אשר יתקיימו במכללה, בהתאם לרמת הקורס בו הם למדו. מבחני הקורסים הפרונטליים והקורסים המקוונים יהיו זהים והם אלה שניתנים בקורסים הפרונטליים.
הקורסים המקוונים, בהתאם לרמה של כל סטודנט (כפי שנקבע בציון הפסיכומטרי/אמי״ר/אמי״רם), הנם ללא תשלום. הסטודנטים ישלמו עבור הבחינות בלבד) 300 ₪ עבור כל מועד בו ייבחנו. ניתן ללמוד בקורסים מקוונים בכל הרמות פרט לרמת מתקדמים ב’. רמה זו תילמד כקורס פרונטלי במכללה בלבד.
 

רמת אנגלית לפי ציון פסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם:

 • טרום בסיסי א׳- ציון 50-69
 • טרום בסיסי ב'- ציון 70-84
 • בסיסי- ציון 85-99
 • מתקדמים א'- ציון 100-119
 • מתקדמים ב'- ציון 120-133
 • פטור- ציון 134 ומעלה

בחינת מיון בעברית

כחלק מתהליך הקבלה ללימודים אקדמיים באקדמית גליל מערבי, ומתוך רצון להיערך לצרכים המיוחדים של הסטודנטים, יתבקשו חלק מהנרשמים לגשת לבחינה בעברית.הבחינה תיערך אחת לחודש בתאריכים המתפרסמים להלן והיא כרוכה בתשלום. ניתן להיבחן בבחינה זו בשני מועדים בלבד.הבחינה מיועדת למועמדים אשר שפת ההוראה בבית הספר שבו למדו אינה עברית.

משך הבחינה

שעה וחצי
 
 
דוגמא למבחן מיון בעברית

עתודאים / אנשי כוחות ביטחון

עתודאים
המכללה מוכרת כמוסד ללימודי עתודה אקדמית. מועמדים מתאימים רשאים להגיש בקשה לדחיית שירות בלשכות הגיוס.
 
אנשי כוחות הביטחון
רשאים להגיש בקשה לריכוז לימודיהם.

שמיעה חופשית- לימודים כשומע חופשי

 1. מועמדים ללא תנאי קבלה ללימודים ועליהם לשפרם ובמקביל מעוניינים ללמוד קורסים אקדמיים, ירשמו כשומעים חופשיים. הקבלה ללימודים בשנה העוקבת תישקל בהתאם לתנאי הקבלה וההישגים בקורסים שנלמדו במסגרת שמיעה חופשית.
 2. המעונינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום מסוים שלא לתואר, יוכלו ללמוד קורסים במסגרת שמיעה חופשית.
 3. גמלאים המעונינים בהעשרה.
 4. תלמידי בתי ספר על יסודיים.