מאמרי סגל החוג לחינוך


השלטון באירן על הכוונת | ד"ר אריאל כבירי

מהפרסומים בתקשורת עולה הסכמה בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, ושלפיה יש לסכל גם במחיר מלחמה, את ניסיונות אירן להקים את חיזבאללה דור ב' בסוריה. אך מה הטעם במלחמה שבה העלויות גבוהות וברורות, אך התועלות נמוכות ומעורפלות? מקבל ההחלטות שאותו יש לשכנע לשנות את התנהגותו אינו יושב בסוריה ולא בלבנון, אלא בטהרן.
מידע נוסףהשלטון באירן על הכוונת | ד"ר אריאל כבירי