הכנס הרביעי של מתמטיקה כיצירה בנושא: משחקים ומטעמים


הכנס הרביעי של החוג לחינוך והמרכז לחינוך אורייני באקדמית גליל מערבי,  בנושא מתמטיקה כיצירה, יתקיים ביום ג', כ"ח באדר תש"פ, 24.3.2020 | 15:30-19:00 | בניין קיי, ביה"ס לניהול ע"ש סר הארי סולומון, אודיטוריום שמש

יצירת קשר

 

 

מפה: