כנס מתמטיקה כיצירה- השלישי


החוג לחינוך, המרכז לחינוך אורייני באקדמית גליל מערבי, מחוז צפון, ומשרד החינוך שמחים להזמינכם לכנס בנושא מתמטיקה כיצירה.
הכנס פונה לאנשי חינוך, מורים, הורים וכל מי שהחינוך המתמטי יקר לליבו.