כנס מתמטיקה כיצירה


כנסים בנושא מתמטיקה כיצירה, אשר פונים לאנשי חינוך, מורים, הורים וכל מי שהחינוך המתמטי יקר לליבו.