פיתוח תפיסה גאומטרית בגן, באמצעות קיפולי נייר

תמונות נבחרות מתוך ההרצאה