סגל המרצים בחוג לחינוך


 

ד"ר רוני טוטיאן

ד"ר רוני טוטיאן

תחומי התמחות:

ייעוץ חינוכי, תכניות מניעה, טיפול בתלמידים תוקפניים.
 

פרסומים

  • טוטיאן, ר. (2002). חיברות צעירים לעבודה. עבודת גמר לתואר שני. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
  • טוטיאן, ר. (2015). התמודדות של מחנכות עם תלמידים תוקפניים: השוואת התערבות עם משוב עקבי למחנכות ובלעדיו. עבודת גמר לתואר שלישי. אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל.
 
  • Tutian, R. & Shechtman, Z. (2015). Aggressive Children with and without ADD/ADHD:
  • A Comparison of Outcomes. Journal of Education and Human Development, 4, 233-243.
  • Shechtman, Z. & Tutian, R. (2015). Feedback to semi-professional counselors in treating child aggression. Psychotherapy Research, 25, 1-12.
  • Shechtman, Z. & Tutian, R. (2016). Teachers treat aggressive children: An outcome study.  Teaching and Teacher Education, 58, 29-34.