סגל המרצים בחוג לחינוך


 

ד"ר מירב בן נתן

ד"ר מירב בן נתן

תחומי התמחות:

פסיכולוגיה קוגניטיבית, הוראת המתמטיקה.
 
 
טלפון: 04-9015306

 

נסיון מקצועי

במסגרת תפקידי כרכזת בגרויות במתמטיקה בקידום, הייתי אחראית גם על קורסים אקסטרניים בתל אביב וגם על קורסים ברחבי הארץ (חצור הגלילית, גן יבנה, ירושלים ועוד) במסגרת פרויקט "תנופה" בשיתוף עם משרד השיכון. במסגרת תפקידי זה, הייתי אחראית על עשרות מורים ועל תכניות הלימוד של כל הקורסים ברמות השונות.
 

תחומי התמחות מדעיים:

תפיסת מספר- ענף בפסיכולוגיה קוגניטיבית, הוראת המתמטיקה
 
 
המחקר שלי מתמקד באופן שבו בני אדם תופסים מספרים. הנושא מרתק אותי הן מסיבות תיאורטיות והן מסיבות פרגמטיות, שהרי מספרים מהווים קבוצת גירויים שכיחה ביותר בחיי בני אדם. העניין הזה קיבל תמיכה עוד בהיותי עסוקה בהוראת המתמטיקה ובמחקר בהוראת המתמטיקה.
 
אחת התופעות המרכזיות בתפיסה מספרית הוא מה שמכונה אפקט ה- SNARC . האפקט מתעד שיפוט מהיר של מספרים קטנים, אם הם מופיעים בצד שמאל (או מגיבים להם ביד שמאל) ושיפוט מהיר של מספרים גדולים אם הם מופיעים בצד ימין (או מגיבים להם ביד ימין). חשוב להדגיש, שהתלות במרחב ההוריזנטלי לא מוגבלת לשיפוטי גודל נומרי אלא לכל תכונה של המספר המוצג (צבע, גודל, זוגיות). העובדה שהאפקט מתקיים גם עבור תכונות לא נומריות, מוסברת בעזרת שתי הנחות: 1) המספרים מיוצגים ע"י ציר מנטלי (Number line) כך שהמספרים הקטנים נמצאים בצד שמאל של הציר והמספרים הגדולים נמצאים בצד ימין של הציר. 2) הגודל הנומרי של המספר מעורב באופן אוטומטי גם בשיפוטים לא נומריים (אחרת לא הייתה השפעה למרחב המבוסס על גודל נומרי).
 
המחקר שלי ערער על ההנחות הרווחות הללו. במספר ניסויים, הראיתי כי המשתנה החשוב הוא הגודל האורדינלי של מספר ולא גודלו האבסולוטי. בניסויים, על הנבדק היה לשפוט אם מספר שהוצג לו היה קטן או גדול ממספר סטנדרטי (שאף הוא השתנה מצעד לצעד). מצאתי כי התגובה נקבעה לפי יחסי הגודל בין המספר המוצג לסטנדרט- ללא תלות בגודלם האבסולוטי. אם הסטנדרט היה 8 והמספר המוצג היה קטן או גדול ממספר סטנדרטי (שאף הוא השתנה מצעד לצעד), מצאתי כי התגובה נקבעת לפי יחסי הגודל בין המספר המוצג לסטנדרט- ללא תלות בגודלם. אם הסטנדרט היה 8 והמספר המוצג היה 7, אזי התגובה הייתה מהירה בצד שמאל, למרות שהמספר 7 נחשב גדול ב SNARC  הסטנדרטי. המחקר הראה אפוא כי לא מתקיימת תלות פשוטה בין גודל מספרי לצד במרחב, אלא רק בין האחרון לגודל היחסי הרגעי של המספר.
 
כיוון מחקרי נוסף שבו הנני מתעסקת הוא התפיסה של מספרים רב ספרתיים. אני מתפעלת מהפרדוקס הבא- מספרים רב ספרתיים כמו 78 נתפסים באופן סובייקטיבי כשלם בעל גודל נתון למרות העובדה כי בהוראה בבית הספר, מדגישים את האנליטיות במבנה המספר. בבסיס ההוראה עומד עקרון המיקום המחייב אנליזה על תפקידה של כל ספרה במספר. לאור זאת בחנתי את האינטגרציה של הספרות האינדיבידואליות שמרכיבות מספרים דו ספרתיים. השתמשתי במטודה המכונה
.Functional measurement      התוצאות הצביעו על תפיסה אריתמטית טובה שהפתיעה בדיוק שלה. ספק אם התוצאות איששו את חוק ובר הידוע מהפסיכופיזיקה. דוגמא נוספת לקו מחקרי זה הם ניסויים העוקבים אחר אינטגרציה של מספרים רב ספרתיים, לא רק דו ספרתיים. קיים מחקר מועט בתחום זה. אני בוחנת כיצד תופסים בני אדם מספרים המורכבים ממקור דו ספרתי ותלת ספרתי. הממצאים מורכבים אך נראה שהם שונים במקצת מאינטגרציה של מספרים דו ספרתיים.
 
מוקד ענין אחר הוא מידת האבסטרקטיות בתפיסה מספרית. במתמטיקה, המספרים הם ישויות אבסטרקטיות, אך בעולם האמפירי כל מספר מופיע בהכרח בלבוש פיזיקלי. כל המספרים שאי פעם נחשפנו אליהם נכתבו על הלוח או על דף מחברת, הושמעו דרך דיבור, ועל כל פנים הגיעו תמיד למשטח חושי (אחרת לא היינו יודעים על קיומם). השאלה שעניינה אותי הייתה, עד כמה משפיע אופן ההופעה והנוטציה שבהם מופיע המספר, על תפיסתו. למשל, האם תפיסתו של מספר קטן נומרי תופרע אם מספר זה יופי בפונט גדול מאד? עד כמה מושפעת התפיסה כאשר המספר מופיע כמילה לעומת הופעה של המספר בנוטצייה הערבית הרגילה? מה קורה כאשר מספר מילולי וערבי מוצגים באופן שהם תואמים או לא תואמים? התוצאות הראו שללבוש הפיזיקלי והסמנטי של המספר השפעה גדולה על תפיסתו. באופן מפתיע מצאתי שההשפעה הזו היא סימטרית בין הנוטציות השונות.
 

תכנית עתידית:

בהמשך, אני מתכוונת להמשיך ולשתף פעולה עם פרופסור דניאל אלגום מאוניברסיטת תל-אביב במחקרים בתפיסת מספר ולהרחיב את תחום הידע של מספרים תלת ספרתיים (נושא שנחקר רק מעט), אני מתכוונת לשתף פעולה עם ד"ר מוטי סלטי, ראש מכון המחקר במרכז ההדמיה, בבית חולים סורקה,  באר שבע, במחקרים בתפיסה מספרית כעדויות מתכנסות, לשתף פעולה עם ד"ר מיכל טבח מהחוג לחינוך באוניברסיטת תל-אביב  בתחום של הוראת המתמטיקה.
 

רשימת פרסומים :

  • Ben Nathan, M., & Algom, D. (2007). The perceived magnitude of two-digit numbers: A functional measurement analysis. , 87-96. 12,Teorie& Modelli
  • Ben Nathan, M., Shaki, S., Salti, M., & Algom, D. (2009). Numbers and Space: Associations and Dissociations. Psychononmic Bulletin & Review 16 (3), 578-582.
  • Ben-Nathan, M., & Algom, D. (2009). Do Arabic numbers and number words differ in tasks of magnitude? In B. A. Schneider, B. M. Ben-David (Eds.), Fechner Day 2008 pp.129-132, Toronto: International Society for Psychophysics