סגל המרצים בחוג לחינוך


 

ד"ר מיכל רווה

ד"ר מיכל רווה

תחומי התמחות:

פסיכולוגיה קוגניטיבית, הפסיכולוגיה של השפה, קריאה ודיסלקציה, זיכרון, זיכרונות שווא.
 
טלפון: 04-9015376
 

רשימת פרסומים

 
 • Articles and Chapters in Books
 • Feldman, L. B., & Raveh, M. (2003). When degree of semantic similarity influences morphological processing: Cross-languages and cross tasks comparisons. In: Y. Shimron (Ed.), Language Processing and Language Acquisition in a Languages of Semitic, Root-Based, Morphology (pp. 187-200). Amsterdam: John Benjamins.

 

 • שיף, ר., ורווה, מ. (2011). מאפייני העיבוד המורפולוגי במהלך זיהוי המילה בקרב קוראים עם דיסלקציה התפתחותית. בתוך: ע. קורת., וד. ארם (עורכות), אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים. (ע"מ 399-413(. ירושלים: מאגנס.
 • א.  מאמרים שפיטים    Refereed Articles
 • רווה, מ., ימין, ר., פיגל, א., קחטה, ש., ושיף, ר. (2012). היבטים התפתחותיים של עיבוד מורפולוגי בזיהוי המילה הכתובה: מייצוגים קונקרטיים לייצוגים מופשטים. אוריינות ושפה, 4.

 

 • Rueckl, J.G., Micolinsky, M., Raveh, M., Miner, C.S., & Mars, F. (1997). Morphological priming, fragment completion, and connectionist networks. Journal of Memory and Language, 36, 382-405. 
 • Rueckl, J.G., & Raveh, M. (1999). The Influence of morphological regularities on the dynamics of a connectionist network.Brain & Language, 68, 110-117.
 • Raveh, M., & Rueckl, J.G. (2000). Equivalent effects of inflected and derived primes: Long-term morphological priming in fragment completion and lexical decision. Journal of Memory and Language, 42, 103-119.
 • Raveh, M. (2002).The contribution of frequency and semantic similarity to morphological processing.Brain and Language, 81, 312-325.
 • Schiff, R., & Raveh, M. (2007). Deficient morphological processing in adults with developmental dyslexia: Another barrier to efficient word recognition? Dyslexia, 13, 110-129.
 • Schiff, R., Raveh, M., & Kahta, S. (2008). The developing mental lexicon: Evidence from morphological priming of irregular Hebrew forms. Reading and Writing, 21, 719-743.
 • Raveh, M., & Schiff, R. (2008). Visual and auditory morphological priming in adults with developmental dyslexia. Scientific Studies of Reading, 12, 221-252.
 • Schiff, R., Raveh, M., & Fighel, A. (2012). The development of the mental lexicon: When morphological representations become devoid of their meaning. Scientific Studies of Reading, 16, 383-403.