סגל המרצים בחוג לחינוך


 

ד"ר עינת נבו

ד"ר עינת נבו

תחומי התמחות:

התפתחות שפה תקינה וליקויי שפה ותקשורת באוכלוסיות שונות, העשרת ופיתוח יכולות שפה ותקשורת באמצעים שונים ומגוונים, ניצני אוריינות, התפתחות יכולות קריאה, מוטיבציה לקריאה וזיכרון עבודה.
 
 
טלפון: 04-9015319
 
 

פרופיל אקדמי

במסגרת עבודתי האקדמית, אני מתעניינת בשלושה נושאים עיקריים:
 • העשרת יכולות שפתיות ופיתוח ניצני אוריינות בקרב ילדים בגילאי הגן. הואיל וידוע, כי רכישת הכישורים הנדרשים לקריאה וכתיבה אינה מתחילה עם כניסתו של הילד לבית-הספר אלא מוקדם יותר, בגיל צעיר מאוד, בגן הילדים, ואף קודם לכן. נמצא, כי ילדים בעלי ידע לשוני עשיר בגן מגיעים בדרך כלל להישגים גבוהים ברכישת הקריאה, הכתיבה והבנת הנקרא.  מכאן עולה החשיבות  שבהכשרת הבסיס לרכישת קריאה והבנת הנקרא כבר בגיל הצעיר. בשנים האחרונות אני בונה  תוכנית לטיפוח יכולות לשוניות וידע אורייני לגיל הרך בעברית ובערבית, באמצעות סיפורי ילדים, ומפעילה אותה בגני חובה בעכו.
 • פיתוח מיומנויות קריאה בכיתות הראשונות של בית הספר היסודי. בעבודותיי בתחום זה אני  בוחנת את השפעתה של תוכנית להאצת קריאה (Reading Acceleration Program) על קידום יכולות קריאה שונות - פענוח, הבנת הנקרא ושטף קריאה בגילים שונים. בתחום זה אני מפעילה תוכניות אימון שונות ובודקת את יעילותן. בהמשך, אני מתכננת להפעיל גם תוכניות תומכות לתוכנית האצת הקריאה, שמטרתן לפתח מוטיבציה לקריאה בקרב ילדים.
 • זיכרון עבודה והשפעתו על יכולות שפה ומיומנויות קריאה בקרב ילדים בגילים שונים. בעבודותיי אני עוסקת בשני כיוונים עיקריים, הכיוון הראשון הוא של מחקרים, שמטרתם לבסס את הידע, המתייחס לקשרים הניבויים שבין זיכרון עבודה, יכולות שפה ומיומנויות קריאה. בכיוון זה אני בוחנת קשרים אלו הן בגילאי גן-חובה ועד הכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי. בנוסף, אני מתעניינת בתרומת זיכרון העבודה לניבוי קריאה בקרב קבוצות קיצוניות ביכולות הפענוח ו/או הבנת הנקרא, למשל קבוצה אחת המורכבת מקוראים המציגים תוצאות טובות במיוחד, וקבוצה שנייה, המורכבת מלקויי קריאה. כיוון מחקר שני הינו עריכת מחקרים התערבותיים, הכוללים אימון של זיכרון עבודה, במקביל ללימוד ושימוש באסטרטגיות להתמודדות עם משימות בעלות דרישות רבות מהזיכרון הן בגילאי הגן והן בכיתות הראשונות של בית-הספר.

פרסומים:

 •  
 • Nevo, E. & Breznitz, Z. (2011). Assessment of Working Memory Components at 6 years of age as Predictors of Reading Achievements a year later. Journal of Experimental Child Psychology, 109, 73-90.
 • Nevo, E. & Breznitz, Z.(2013). The Development of Working Memory from Kindergarten to First Grade in Children with Different Levels of Decoding Skills. Journal of experimental child psychology.
 • Nevo, E. & Breznitz, Z. (2013). Effects of working memory and reading acceleration training on improving working memory abilities and reading skills among third graders. Child Neuropsychology, DOI: 10.1080/09297049.2013.863272
 • Shaul, S. & Nevo, E. (submitted). Different speed of processing levels in childhood and their contribution to early literacy and reading abilities.
 • Nevo, E. & Bar Kochva, I. (submitted). The relationships between working memory abilities and reading skills: A longitudinal study from kindergarten to fifth grade.
 • Bar Kochva, I. & Nevo, E. (submitted). An Examination of the Early Antecedents of Spelling.
 • Nevo, E., Brande, S. & Shaul, S. (submitted). The effects of two different reading acceleration training programs on improving reading skills of second graders.
 

פרויקט:

מובילה פרויקט של העשרת שפה בגני חובה בעיר עכו באמצעות שימוש בספרי ילדים, משחקים ופעילויות מגוונות. הפרויקט מופעל על ידי סטודנטים מהמכללה המקבלים ליווי מקצועי.